تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در گفتگوی مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با برنامه تلویزیونی رویش

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگوی برنامه تلویزیونی رویش از شبکه آموزش سیما در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۹۹ گفت: موضوع اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی، پروژه ای فراوزارتی بوده و ۷ وزارتخانه شامل جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، نیرو، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای این ساختار جدید دخیل هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، مسعود عدل طلب با اشاره به اینکه مدت ۵۰ سال از تاریخ شکل گیری اصناف در کشور می گذرد و نظام صنفی کشاورزی دارای تاخیر تاریخی در شکل گیری ساختاری است، گفت: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال ۱۳۸۷ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و نظام صنفی کشاورزی در کشور از این سال تشکیل گردید.

وی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی، فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی در کشور محسوب می شود گفت: طی گذشت ۳ سال که از فعالیت نظام صنفی کشاورزی در شهرستان ها و استان ها گذشت با توجه به الزام آیین نامه برای تهیه اصلاحیه های آن، نقاط قوت و ضعف ها شناسایی شد و بر مبنای آن آیین نامه جدید تهیه و به دفتر هیئت دولت ارائه شد. طی برگزاری ۸۰ جلسه در کمیسیون های مختلف هیئت دولت در نهایت در تاریخ ۲۵/۹/۹۷ اصلاحیه آیین نامه به تصویب هیئت دولت رسید و به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اشاره به اینکه ساختار جدید و آتی نظام صنفی کشاورزی متناظر با قانون نظام صنفی کشور اجرا می شود، اظهار داشت: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی بخش کشاورزی سازماندهی می شوند. اعضای هیئت مدیره این اتحادیه ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و نمایندگان منتخب هیئت رئیسه اتاق شهرستان ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران را تشکیل خواهند داد.

عدل طلب گفت: یکی از نکات قابل توجه در ساختار اصلاحی، ایجاد ساختاری تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران است و در حال حاضر دبیرخانه این هیات عالی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ویژگی هر تشکل موفق در مطالبه گری آن می باشد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص نیازها و انتظارات برای اجرای آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در ساختار اصلاحی افزود: در بخش دولتی انتظار است که هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم سایر دستگاهها و وزارتخانه ها، نظام صنفی کشاورزی را به رسمیت بشناسند و حمایت های جدی و موثرتری از آن بعمل آورند. در موضوع کشاورزان و بهره برداران نیز نیاز است تا شاهد ارتقای عضویت آنان در نظام های صنفی کشاورزی باشیم. چرا که عضویت حداکثری و افزایش تعداد اعضا در هر نهاد و تشکل باعث تقویت و اثر بخشی آن در پیگیری مطالبات حقوقی، شغلی و اجتماعی و تقویت انگیزه های کاری بالاترین مقام اجرایی آن تشکل خواهد گردید.

در ادامه برنامه تلویزیونی رویش، رئیس نظام صنفی کشاورزی که بعنوان میهمان تلفنی برنامه در این برنامه در خصوص دستاوردهای نظام صنفی کشاورزی در مواردی همچون موضوع هویت بخشی به بهره برداران و کشاورزان، شناسایی مشاغل بخش کشاورزی، معافیت های بیمه ای اعضای نظام های صنفی، معافیت های مربوط به تعرفه برق کشاورزی، وانت بارهای فعال کشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی در شوراهای اداری و مراکز تصمیم ساز بخش کشاورزی و غیره، توضیحاتی ارائه کرد.

محمد شفیع ملک زاده افزود: ایجاد خودباوری به عنوان یک نیاز مهم شخصی و اجتماعی که نتیجه و حاصل افزایش آگاهی نسبت به حقوق قانونی افراد جامعه است، آن چیزی است که از طریق ایجاد نظام صنفی کشاورزی برای کشاورزان ما حاصل آمده است.

گفتنی است دیگر بخش این برنامه تلویزیونی را آشنایی با نظام صنفی کشاورزی شهرستان ری استان تهران و ارائه گزارش اقدامات و تجارب و عملکرد این نظام صنفی در صدور پروانه فعالیت و پاسخگویی به مسائل کشاورزان منطقه تشکیل می داد.


  روند استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی بررسی شد

جلسه مشترک معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نظام صنفی کشاورزی کشور با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور بررسی روند استقرار ساختار نظام صنفی کشاورزی در ساختار اصلاحی و آتی بر اساس به مصوبه هیئت وزیران، در عصر روز هجدهم شهریور ماه ۹۹ برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه نظام صنفی کشاورزی در بخش کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی از زمان تشکیل، عملکردهای مثبتی در جهت حل مسائل بخش کشاورزی داشته و در راستای وظایف سازمانی و کاری وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، کمک حال و بازوی قوی بخش دولتی بوده است.

محمدعلی طهماسبی افزود: بررسی شود اگر در بحث قوانین و مقررات، مواردی موجود است که مانع اجرای برنامه ها و تحقق کارکردهای نظام صنفی کشاورزی در بخش های مختلف می شوند، راهکارهایی برای رفع این موانع صورت گیرد.

وی اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی علاوه بر وظایف جاری خود می تواند در حوزه های مجازی بازار کشاورزی همچون موضوع استارتاپ ها ورود داشته باشد و وظایف و حقوق صنفی خود را در این فضاها نیز تعمیم ببخشد.

در ادامه جلسه محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن ارائه گزارش اقدامات و تشکیل جلسات و پیگیری های اخیر نظام صنفی کشاورزی کشور، اظهار امیدواری کرد با اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تخصصی شدن سازمان کار آن در قالب اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف و ارتقای گستره تعاملات با بخش دولتی و سایر نهادها و مراکز تصمیم ساز و قانونگذار، شاهد ارتقای اثربخشی فعالیت های نظام صنفی کشاورزی باشیم.

سپس محمدرضا شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها در این جلسه از اعلام آمادگی معاونت مذکور جهت انجام پشتیبانی ها و حمایت های لازم برای اجرای ساختار اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی خبر داد.

در ادامه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گزارش روند اقدامات و فعالیتهای انجام شده در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی از زمان تصویب تاکنون را ارائه نمود و تشکیل اتحادیه های صنفی، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، هیات عالی نظارت و کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان در ساختار پیش بینی شده در آیین نامه را در تطابق با قانون نظام صنفی کشور مورد اشاره قرار داد.

مسعود عدل طلب افزود: برای تحقق اجرای ساختار اصلاحی، نسبت به تهیه اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در کارگروه های تخصصی مربوطه طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و چالشی و تعامل با نظام صنفی کشاورزی و امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اقدام شده است و هم اکنون نیز اساسنامه ها و تعدادی از دستورالعمل های اجرایی مصرح در اصلاحیه آیین نامه اجرایی مراحل نهایی شدن امضای اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران را طی می کند.

وی همچنین در این جلسه ضرورت پیش بینی های مالی و اعتباری جهت اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و فازبندی های اجرایی آن در مراحل مختلف به عنوان یکی از پروژه های ساختارسازی نهادی در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد.

حاضرین در این جلسه را آقایان طهماسبی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ملک زاده و خاکزاد رستمی رئیس و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور، شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها، عدل طلب و ادیب مدیر کل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل می دادند.


  هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، جلسه تعیین هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا با حضور آقایان ادیب و کرمی مقدم معاونین دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،  زینعلی، مداح علی از دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، ، حیدر پور مدیر عامل شرکت پاسارگاد تجارت باستان، علی اکبر معروف خانی مدیر عامل شرکت گل آذین شهریار، عباس زاده نماینده شرکت آلوئه پردیس، بابا رحمتی مدیر عامل هلدینگ وانا هستی البرز، محمدی مدیر عامل شرکت توسعه کشاورزی سالم پاکدشت، یزدیان مدیر عامل شرکت پارسیان تهران، خاکشور از شرکت اکسیر شرق خراسان رضوی و فتحی تولید کننده در روز 23 شهریور ماه 1398 در محل معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه که به بررسی در خصوص تشکیل انجمن الوئوورا و انتخاب هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا اختصاص داشت، آقای مداح علی از معاونت باغبانی در خصوص پیشینه تشکیل انجمن و نیازهای تولیدکنندگان در انطباق با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای این حوزه توضیحاتی  ارائه نمود.

سپس آقای حیدر پور نماینده تولید کنندگان آلوئه ورا، ضمن بیان اهمیت گیاه آلوئه ورا و مشتقات و فرآوری آن، توضیحاتی در خصوص ضرورت های سازماندهی و ساماندهی انجمن مربوطه ارائه کرد و اظهار داشت: هم اکنون 870هکتار کشت در فضای باز و گلخانه در کشور اقدام به کشت الوئوورا و تعداد 250نفر تولید کننده فعال در بخش تولید و فروش گیاه الوئوورا مشغول  فعالیت هستند که برای پیگیری امورشان نیاز به سازماندهی و ساماندهی دارند.

سپس آقایان ادیب و کرمی مقدم از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در خصوص وظیفه مندی دفتر مربوطه در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب تشکلها و صنوف برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و همچنین نحوه و فرآیند تشکیل انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی، توضیحاتی بیان داشتند.

در این جلسه، پنج نفر از اعضای حاضر بعنوان هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند تا نسبت به پیگیری امور سازماندهی این انجمن با هماهنگی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد پیگیری لازم را بعمل آورند. 


  جلسه دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی تخصصی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان با حضور آقایان حافظ رئیس انجمن، محمدخانی نایب رئیس، فتاحی مدیر عامل، طالبی منشی، ملک زاده بازرس و قاسمی مشاور حقوقی انجمن مذکور و عدل طلب مدیرکل، کرمی مقدم معاون و دادجو مسئول انجمن های تخصصی و محصولی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تاریخ 16 شهریور ماه 1399 در محل دفتر انجمن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه مدیر عامل و رئیس انجمن به ارائه گزارش عملکرد این تشکل طی یکسال گذشته از زمان تاسیس انجمن پرداختند.

پیگیری حقوقی برای کاهش 3 درصدی مالیات شرکت های عضو انجمن، تعامل با جهادکشاورزی برای تسریع در ترخیص و تحویل نهاده های وارداتی از گمرکات کشور، اصلاح اساسنامه و تبدیل انجمن از استانی به ملی و ثبت آن، معرفی انجمن به دستگاهها و نهاد های دولتی و غیر دولتی، هماهنگی و پیگیری ثبت اطلاعات توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و ابزیان در سامانه توزیع نهاده های وزارت جهادکشاورزی( سامانه بازارگاه) از جمله برخی از عناوین اقدامات ارائه شده انجمن صنفی مذکور در این جلسه بود. در ادامه گزارش اقدامات انجمن، موضوعات انجام حسابرسی یک ساله انجمن، پیگیری خرید ملک برای دفتر انجمن، بررسی حقوقی مشکلات موجود در اساسنامه و ارائه مواردی برای اصلاح اساسنامه نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

سپس نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی به منظور فعالیت های انجام گرفته با توجه به مشکلات موجود در کشور به سوالات مطرح شده در خصوص موضوعات اساسنامه انجمن پاسخ دادند و بر مواردی در خصوص تنظیم بودجه سالیانه انجمن و برنامه ریزی برای هزینه کرد آن در سال آینده، تشکیل کارگروه های مالی، اداری، آموزشی، حقوقی و ... در انجمن، برگزاری مجمع عمومی در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی و در نظر گرفتن محدودیت زمانی در تفویض اختیار  وظایف مجمع عمومی عادی به هیات مدیره تاکید کردند.

تشکیل انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و پس از بررسی ها و کسب موافقت های لازم در اوایل سال گذشته، در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند (خ) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات جلسات هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست از سوی هیات موسس انجمن صنفی مذکور انجام پذیرفته است. 


  افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در ارتباط با موضوع افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت در برخی از نظام های صنفی کشاورزی ابلاغیه ای را خطاب به رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور جهت اعلان به نظام های صنفی سراسر کشور صادر نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این ابلاغیه آمده است: با توجه به گزارش های ارسالی از برخی استان ها مبنی بر افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور وتمدید پروانه فعالیت بدون تصویب مجمع عمومی نظام صـنفی کشاورزی و از طرف دیگر تاکید سـتادهای ملی و اسـتانی مبارزه با بیماری کرونا بر عدم برگزاری مجامع عمومی، موضوع مذکور به نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانها و استانها ابلاغ گردد تا از افزایش بدون مصوبه حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت جلو گیری به عمل آید.

در استناد به مفاد قانونی موضوع مذکور، همچنین در این ابلاغیه آمده است: طبق مفاد مندرج در بندهای (د و هـ) ماده (9) آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی و بنـدهای (د و هـ) ماده (17) اساسـنامه نظام صنفی شهرستان و بندهای (3 و4) ماده (12) اساسنامه نظام صنفی استان، بالاترین مرجع تعیین حق عضویت و سـایر منـابع درآمـدی و بررسـی و تصویب ترازنامه، صورتهای مالی و بودجه سـال آتی مجمع عمومی عـادی سالیـانه نظام صـنفی مربوطه می باشـد. لـذا هرگونه افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت منوط به تصویب مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان خواهد بود. تنها در صورت تفویض اختیار این وظایف به نظام صـنفی کشاورزی اسـتان یا هیات مدیره نظام صـنفی کشاورزی شهرسـتان در مجامع عمومی قبلی، افزایش موارد فوق الذکر قانونی خواهد بود.


  جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با سرپرست معاونت توسعه تعاونیها و تشکلها

نخستین جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با دکتر شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با هدف معرفی و تبیین برنامه ها و هماهنگی های امور با حضور مدیرکل، معاونین، روسای گروهها و کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در روز شنبه اول شهریور ماه 1399 برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای این جلسه عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به تشریح فعالیت ها و برنامه های جاری و متمرکز این دفتر در هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه ها و پروژه های تحت پوشش همچون نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های کشاورزی پرداخت و گزارشی از روند پیگیری های مربوط به اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت دولت ارائه کرد.

در ادامه معاونین، روسای گروه های سازماندهی و ساماندهی، برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی، استانداردسازی مشاغل، حمایت و توانمندسازی به همراه کارشناسان فعال در هر گروه، ضمن معرفی حوزه فعالیتشان به تبیین الزامات قانونی فعالیت های دفتر در حوزه تشکل های بخش کشاورزی، برنامه های عملیاتی و تعهدات استانی، شناسایی و طبقه بندی مشاغل بخش کشاورزی، تولید محتوای اطلاعاتی و آموزشی کارگزاران استانی و همچنین تحلیل مسائل موجود و معرفی فعالیت های در حال انجام در گروه های مذکور پرداختند.

سپس سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها در جمع بندی موارد مطروحه در این جلسه این نکته مهم را یادآور شد که: تشکیل نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک اتفاق مهم و تاریخی بخش کشاورزی مطرح است و پیگیری های مربوط به آن دارای آثار ماندگار برای بخش کشاورزی، کشاورزان و آحاد جامعه می باشد.

دکتر محمدرضا شاه پسند تصریح کرد: هویت بخشی به موضوع نظام صنفی کشاورزی، معرفی آن در رسانه ها در قالب های متعدد همچون مصاحبه ها، شناساندن متولی این پروژه مهم بخش کشاورزی و بویژه تبدیل موضوع نظام صنفی کشاورزی به یک گفتمان عمومی بحث مهمی است که می بایست مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد.

وی افزود: موضوع تشکل ها از مباحثی است که به طور خیلی وسیع در کشور می تواند اهمیت یابد. مجمع ملی خبرگان، انجمن های تخصص محصولی و فدراسیون ها دارای ظرفیت هایی در کشور هستند که باید به درستی مدیریت شوند. اگر با کمک و پشتوانه قوانین، رویه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها بتوانیم اینها را متمرکز کنیم تا بصورت هدفمند حرکت داشته باشند قطعاً اثرات خوبی برای کشور خواهند داشت.

سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد: وظیفه حاکمیتی مجموعه دولتی صرفاً بر هدایت، نظارت و حمایت تشکل های کشاورزی استوار بوده و مسئولیت برنامه ریزی و اجرای امور هر تشکل بر عهده خود آنهاست.