تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مجمع عمومی موسس و انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران برگزار شد

بنا به سیاست های تبیین شده مقام عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص لزوم سازماندهی نهادهای نوبنیاد تخصصی و حرفه ای بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست هیات موسس انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران برای تشکیل این انجمن صنفی، مجمع عمومی موسس و انتخابات اولین هیات مدیره انجمن توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران در عصر روز دوشنبه مورخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ در محل سالن آمفی تاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، اعضای حاضر در این جلسه را عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرکل، معاونین، رئیس گروه انجمن های تخصصی و جمعی از کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، مدیر و کارشناس تشکل های سازمان تعاون روستایی استان تهران و ۵۲ نفر از اعضای شرکت های خصوصی توزیع نهاده های دام، طیور و آبزیان تشکیل می دادند.

عباس علی آبادی عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در افتتاحیه این جلسه گفت: تامین، تولید، توزیع و تجارت( بازار) زنجیره های تامین تا مصرف است و بخش توزیع در حلقه بازار کسب و کار، حلقه اصلی محسوب می شود که سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی این زنجیره در قالب تشکل ها و انجمن های تخصصی برای حمایت، هدایت و نظارت آنها وظیفه مند می باشد.

وی تصریح کرد: ایجاد انجمن شرط لازم کار است اما شرط کافی آن است که این انجمن، با برقراری هماهنگی های مناسب شرایط را برای ساماندهی یک شرکت بازرگانی با مشارکت اعضای فراهم آورد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، سیاست های سازمان مرکزی تعاون مرکزی تعاون روستایی و وظایف ابلاغی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص ایجاد زمینه های سازماندهی و حمایت از نهادها و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی را تبیین نمود. وی در ادامه موضوع روند قانونی اجرای نخستین مجمع انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان را تشریح نمود و با تشکیل هیات رئیسه جلسه به مشارکت در امر تصویب اساسنامه مجمع انجمن صنفی مذکور پرداخت.

در ادامه داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران، هرکدام به مدت یک دقیقه به معرفی خود و برنامه های اجرایی شان پرداختند. پس از اتمام معارفه، ناظرین هیات رئیسه نسبت به تحویل برگه آرا به اعضای حاضر اقدام و آرا به صندوق رای ریخته شد. پس از تطبیق تعداد آرا ماخوذه با تعداد حاضرین، شمارش آرا انجام و به ترتیب نتایج زیر حاصل گردید:

آقایان: محسن حافظ ۴۶ رای، ابوالفضل طالبی ۳۸ رای، نورالدین محمدخانی ۳۸ رای، مهدی ملک زاده ۳۸ رای، رضا حقیقت پور ۳۲ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان علی اسداله زاده ۱۶ رای و امیر ترک نژاد ۱۰ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند و آقایان فواد برزین با کسب ۲۴ رای و سید یزدان سرمن ری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران انتخاب گردیدند.


    آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی(اصلاحیه مصوب هیات وزیران)

در راستای اجرای مفاد ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی، اصلاحیه آیین نامه پس از گذشت شش سال و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، مدیریتی و چالشی در قالب کارگروه ها، کمیته ها تهیه و در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا با پیگیری های مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد) و نظام صنفی کشاورزی کشور، در جلسه مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ هیات دولت تصویب شد.

پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش ماه با همکاری و هماهنگی دبیرخانه مرکزی و نظام صنفی کشاورزی کشور پیش نویس اساسنامه های الگو، دستورالعمل ها، شیونامه های لازم را تدوین و برای تصویب به هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران ارسال نماید. پس از تصویب موارد فوق در هیات مذکور، برای اجرا توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد. طبق مفاد مندرج در آیین نامه اصلاحی، مقررات موجود مجری خواهد بود. به عبارت دیگر، ساختار فعلی و موجود نظام صنفی کشاورزی مجری اجرایی شدن ساختارجدید مندرج در آیین نامه اصلاحی با نظارت جهاد کشاورزی (تعاون روستایی) در سطوح مختلف خواهد بود.

با اجرایی شدن اصلاحیه آیین نامه، اتحادیه های صنفی کشاورزی در رشته های هفتگانه کشاورزی با عضویت افراد و واحدهای صنفی همگن ذیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان تشکیل می شود. حد نصاب تعداد افراد و واحدهای صنفی کشاورزی طی دستورالعملی که به تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می رسد و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود، خواهد بود.متن کامل آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی(اصلاحیه مصوب هیات وزیران)     بایدها و امكان های پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

با توجه به مصوبه هیات دولت مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی كه با پیگیری های چندین ساله و مشترك سازمان مركزی تعاون روستایی (دفتر صنوف و تشكلها) و نظام صنفی كشاورزی كشور صورت پذیرفت و نیز وظایف ابلاغی و تفویض اختیار اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی و اصلاحیه آن به سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، گفت و گویی با دكتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهادكشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران انجام گرفته است كه در پی می آید:

آقای دكتر شیرزاد! در آغاز در باره دستاوردها و اقدامات نظام صنفی كشاورزی توضیحاتی بفرمایید.

* نظام صنفی كشاورزی تنها تشكل بخش كشاورزی است كه با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران در ساختار آن شكل گرفته است. این تشكل در دی ماه ۱۳۹۰ صاحب ساختار ملی شد و تاكنون بیش از ۱میلیون نفر بهره بردار و تولید كننده بخش كشاورزی و منابع طبیعی كشور به عضویت آن در آمده اند و شاهد تشكیل ۴۱۳ نظام صنفی شهرستان و ۳۲ نظام صنفی استانی بوده ایم. صدور پروانه فعالیت صنفی بعنوان مدرك هویتی كشاورزان، برخورداری از معافیت های مرتبط با تامین اجتماعی در قوانین بودجه كشور و برخورداری كشاورزان عضو نظام از معافیتهای بیمه‌ای و مالیاتی مواردی از اقدامات و دستاوردهای این ساختار می تواند قلمداد شود.

علاوه بر آن ایجاد زمینه برای تعامل كشاورزان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت نظامهای صنفی استانها و شهرستانها در شوراها و كارگروههای مرتبط با بخش كشاورزی، تسهیل در رفع مشكلات بخش كشاورزی نظیر پیگیری كاهش تعرفه ها در بخش كشاورزی از جمله تعرفه های برق و آب، لحاظ پروانه های فعالیت در محاكم قضایی و دادگستری ها و بانكها برای ضمانت، واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریت جهادكشاورزی شهرستانها به نظامهای صنفی و تأثیرگذاری بر قیمت گذاری عادلانه خدمات در بخش كشاورزی از دیگر دستاوردهای نظامهای صنفی كشاورزی بوده است.

چه ضرورت هایی برای اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مطرح بوده است؟

* نخستین الزام را قانون و ماده ۴۰ آیین نامه مصوب خرداد ۸۶ و وظیفه مندی وزارت جهاد كشاورزی در این ارتباط تعیین كرده است. همچنین موضوع انطباق بیشتر آیین نامه مذكور با قانون جدید نظام صنفی كشور، اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی كشاورزی و تسهیل در انجام امور و وظایف نظام صنفی كشاورزی، فراهم سازی عضویت و حضور فعال تر و تخصصی تر نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز كشور اعم از اجرایی و قانون گذار و همچنین ایجاد ساختار صنفی مبتنی بر تقسیمات كشوری و شناسایی واحد صنفی بر مبنای مجوز وزارت بازرگانی و تایید جهاد كشاورزی از دیگر ضرورت ها بوده است.

در بخش حاكمیتی چه اقدامات و هماهنگی هایی برای تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در ذیل ماده ۴۰ آیین نامه كه اظهار داشتید، انجام پذیرفت؟

* در طی شش سال گذشته موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در مجموع با برگزاری ۸۰ جلسه كارشناسی و مدیریتی در قالب كارگروه ها، كمیته ها تهیه و در كمیته فرعی و كمیسیون اصلی لوایح هیات دولت طرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با پیگیری های مشترك سازمان مركزی تعاون روستایی ایران(دفتر ساماندهی صنوف و تشكلهای مردم نهاد) و نظام صنفی كشاورزی كشور، هیات محترم وزیران اصلاحیه ارسالی كمیسیون لوایح را تصویب كرد و معاون اول رئیس جمهور اطلاحیه را طی ابلاغیه ای به وزارتخانه های جهاد كشاورزی، دادگستری، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ نمود.

اقدامات اجرایی پس از این ابلاغ چیست؟

*پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور، وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی) موظف است ظرف شش ماه با همكاری و هماهنگی دبیرخانه مركزی و نظام صنفی كشاورزی كشور پیش نویس اساسنامه های الگو، دستورالعمل ها، شیونامه ها و را تدوین و برای تصویب به هیات عالی نظارت بر اصناف كشاورزی ایران ارسال نماید. گفتنی است بلافاصله از زمان ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، جلسات و كارگروه های مربوطه بطور مرتب در تعامل با نظام صنفی كشاورزی كشور برای تهیه اساسنامه های مذكور در حال تشكیل و پیگیری مجدانه است.

در بخشی از صحبت های خود به موضوع لحاظ انطباق آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور اشاره كردید. عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور چه بوده است؟

*اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی كشاورزی و تخصصی شدن سازمان كار نظام صنفی كشاورزی در قالب اتحادیه صنفی كشاورزی هفتگانه در سطح شهرستان، مهم ترین این انطباق چه به لحاظ ساختار و ماموریت و چه از لحاظ اختیارات و نظارت بوده است. از سویی نیز پیش بینی جایگاه نظارتی مناسب درون ساختاری نظام صنفی كشاورزی و ساختار حاكمیتی متولی آن در سطوح مختلف و نیز لحاظ جایگاه قدرتمند برای حضور فعال نظام صنفی كشاورزی در مدیریت بخش كشاورزی از جمله اعمال نظارت فنی و تخصصی بر روند تولید محصولات سالم مورد تاكید قرار گرفته است كه در نهایت ارتقاء كمی و كیفی جایگاه شاغلین و فعالان بخش كشاورزی و نظم بخشی و اعتبار بخشی به مشاغل این بخش را در پی خواهد داشت.

در ساختار جدید، نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها به چه شكلی تعریف و ترسیم می شود؟

*در ساختار آتی، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی كشاورزی نسبت به تشكیل اتحادیه صنفی كشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می كنند و در ادامه هر شهرستان دارای یك اتاق اصناف كشاورزی شهرستان مركب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی كشاورزی هر شهرستان خواهد بود.

یعنی این اتحادیه های صنفی هفتگانه از نظر تخصصی و حوزه های فعالیت تشكیل خواهند شد؟

*بله. منظور اتحادیه های صنفی، موضوعی، محصولی و تخصصی است كه در سطح اول (تولیدكنندگان و بهره برداران كشاورزی و منابع طبیعی) در هفت زمینه موضوعی یا رشته شامل: زراعت، باغداری ودرختكاری مثمر و غیر مثمر،دامپروری،دامداری،تولیدات دامی،زنبور عسل و كرم ابریشم، طیور و ماكیان، آبزی پروری و صیادی(شیلات)، جنگلداری، جنگلكاری، مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی(منابع طبیعی) و خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل كشاورزی تعریف شده است.

اگر در پایان، نكته و توضیحی باقی مانده است اظهار بفرمایید.

*آنچه كه در زمان حاضر می بایست مورد اهتمام و تاكید بایسته تمامی نظام های صنفی كشاورزی و كارگزاران صف و ستاد بخش دولتی قرار بگیرد، این است كه تا زمان ابلاغ اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، ساختار و مقررات فعلی مورد اجرا قرار گرفته و با قوت تمام اجرای وظایف و پیگیری امور مردم دنبال شود.


    ایجاد نهادهای نوبنیاد بخش کشاورزی در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایجاد نهادهای نوبنیاد در دو دسته اقتصادی و صنفی-محصولی با هدف بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت بخش کشاورزی در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است.

دکترعبدالرضا مسلمی  با بیان اینکه در یکسال اخیر رویکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی، نوسازی شبکه تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌ها و ایجاد نهادهای نوبنیاد است، افزود: ازجمله نهادهای نوبنیاد؛‌ فدراسیون صنایع غذایی،‌ زنجیره خرما و اتحادیه گیاهان دارویی هستند.

وی ادامه داد: اگرچه تشکیل نهادهای جدید به سازمان مرکزی تعاون روستایی واگذار شده است، اما معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همکاریهای لازم را با این تشکلها در راستای انجام وظایف محوله داشته‌اند.

به گفته مسلمی؛ این نهادها می توانند با پذیرش نقشهای جدید و پرداختن به مسائل تازه مانند فضای مجازی،‌ بازار و تامین موثرتر نهاده های تولید، خلاء های موجود در تولید و بازار بخش کشاورزی را پوشش دهند.

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره برداری با تاکید بر اینکه تشکل‌های نوبنیاد رقیب تعاونی‌های روستایی نیستند، افزود: این تشکل‌ها می توانند با پرداختن به امور اقتصادی، بازارهای داخلی و خارجی محصولات کشاورزی را توسعه دهند و با حذف دلالان اعضای خود یعنی کشاورزان را از سود بیشتر منتفع کنند.

مسلمی اظهار داشت: بررسی و تحلیلهای کارشناسی تعاونی‌های روستایی نشان داده است که اگر نوسازی و بازسازی در شبکه تعاونی‌ها صورت نگیرد به زودی توسط رقبا حذف ویا سهم خود را در بازار نهاده ها ومحصولات کشاورزی از دست خواهند داد که در این صورت حذف تعاونی های روستایی با توجه به ظرفیت بالقوه ‌و ارتباط مستقیم آنها با تولیدکنندگان، می تواند برای بخش کشاورزی نتایج منفی فراوانی به دنبال داشته باشد.


    گزارش مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص عملکرد شبکه تشکلها و نظامهای صنفی کشاورزی در سال ۹۷ و برنامه‌های سال ۹۸

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد گفت:یکی از ابعاد مهم تولید پایدار و توسعه‌ و پیشرفت بخش کشاورزی، توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. این سرمایه ها منبع اصلی شکل گیری نهادها و تشکلهایی است که تعامل و همسویی آنها با بخش های تخصصی دربردارندۀ سرمایه فنی و تکنولوژیکی، می تواند تعادل و رونق و پایداری تولید را برقرار سازد.

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سازماندهی و حمایت از تولیدکنندگان در اَشکال حرفه ای تشکلی و صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، مهندس مسعود عدل طلب افزود: وزارت جهاد کشاورزی در کنار بحث تولید، در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش کشاورزی سیاست و برنامه های مشخصی برای سازماندهی و حمایت از تولیدکنندگان در اَشکال حرفه ای تشکلی و صنفی دارد تا  با حضور قانونمند در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری و قدرت بتوانند در اداره کشور شراکت و تعامل پایدار داشته باشند.

وی با بیان اینکه سازماندهی صنوف مشاغل کشاورزی پس از حدود نیم قرن خلاء به واسطه تشکیل صنوف شهری در کشور، با حضور مستقیم کشاورزان و بهره برداران در ساختار آن و در پاسخگویی به نیازهای شغلی و اجتماعی و صنفی تولیدکنندگان در جهت حمایت های قانونی از این قشر تامین کننده امنیت غذایی کشور سامان مندی یافته است، افزود: اولین آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال۱۳۸۶ از سوی هیات دولت تصویب و در سال ۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ و مقدمات ایجاد ساختار آن برای اجرا در وزارت جهاد کشاورزی فراهم شد.

آخرین وضعیت عملکرد نظام های صنفی کشاورزی

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص آخرین وضعیت عملکرد نظام های صنفی کشاورزی اظهار داشت: هم اکنون در ۴۱۷ شهرستان و تمامی استان های کشور، تعداد ۴۴۳ نظام صنفی فعال بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و یکصدهزار نفر عضوگیری داشته اند. همچنین تعداد پروانه های فعالیت صادر شده از سوی نظام های صنفی به عنوان مدرک معتبر شغلی نیز بیش از یک میلیون پروانه فعالیت می باشد.

اقدامات عملی نظام های صنفی برای کاهش مسائل کشاورزان و  بخش کشاورزی

مهندس عدل طلب در زمینه برخی نتایج اقدامات نظام های صنفی با حمایت و پشتیبانی تعاون روستایی در جهت کاهش مسائل بخش و کشاورزان اظهار داشت: اقدام برای صدور پروانه های فعالیت بعنوان مدرک معتبر هویت شغلی کشاورزان کشور، پیگیری اجرای قانون معافیت بیمه کارفرمایی تامین اجتماعی برای کشاورزان عضو، مداخله در تعیین تعرفه های خدمات مختلف ارائه شده به کشاورزان از جمله حمل و نقل و مکانیزاسیون ، پیگیری ها و هماهنگی ها برای توزیع سوخت، پیگیری کاهش اعمال تعرفه های برق و گاز برای کشاورزان و اعضای صنف در تعامل با وزراتخانه های مرتبط ، نقش آفرینی موثر در موضوع چالش های ملی مسائل آب کشاورزی و مدیریت آب در مناطق بحرانی از جمله حوضه زاینده رود و دریاچه ارومیه، گسترش کاربردهای پروانه فعالیت در محاکم قضایی، مراجع بانکی و اداری از جمله ملاک قرار دادن پروانه فعالیت برای ضمانت ها و تضمین ها، حضور در مجامع و جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش کشاورزی، شرکت در جلسات شورای اداری استانها و شهرستانها در سطح جهادکشاورزی و فرمانداری ها، عضویت در جلساتی از جمله شورای اشتغال، تنظیم بازار، توسعه بخش کشاورزی، آب و...

وی یکی دیگر از اقدامات موثر نظام های صنفی را تعامل این نهاد با نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه و داشتن ظرفیت بالای تأثیرگذاری بر تصویب و یا رد و اصلاح قوانین با توجه به ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و فراگیر بودن نظام صنفی کشاورزی عنوان نموده و تصریح کرد: بعنوان نمونه در جریان تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی شاهد تاثیرگذاری مشخص نظام های صنفی کشاورزی از طریق ملاقات مسقیم با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، دیدار با بیش از ۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس بوده ایم.

تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و راههای پیش رو

مدیر دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در خصوص تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ تاکید کرد: تغییرات انجام شده در آیین‌نامه اجرایی که منجر به رفع پاره‌ای ابهامات در روند فعالیت نظام‌های صنفی گردیده ، برابری با قانون نظام صنفی را ایجاد نموده است و ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی شامل؛ اتحادیه‌های صنفی کشاورزی ، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران خواهد بود. در زمینه نظارت بر نظام‌های صنفی کشاورزی نیز مشابه قانون نظام صنفی، هیأت عالی نظارت و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان شکل خواهند گرفت. در سال۱۳۹۸ با قوت و با همکاری تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط مقدمات اجرای اصلاحیه آیین نامه فراهم خواهد شد و در این خصوص نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای تشکیل هیأت عالی نظارت معرفی و دبیر این هیأت عالی نیز با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی تعیین شده است.

تشکل خبرگان کشاورزی

وی درباره تشکل خبرگان کشاورزی نیز گفت: این تشکل متشکل از کشاورزان و بهره بردارانی از بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که بعنوان نمونه در فرآیند انتخاب نمونه های وزارت جهادکشاورزی برگزیده و معرفی شده اند. این تشکل بعنوان یک تشکل مردم نهاد از وزارت کشور مجوز تشکیل و فعالیت گرفته است و دستگاه ناظر بر سازماندهی، ساماندهی و هماهنگی و معرفی به سایر بخش های تخصصی برای بهره گیری از توان و ظرفیتهای این نهاد دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد.

انجمن ها و فدراسیون های تخصصی بخش کشاورزی

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ظرفیت دادن مجوز برای تشکیل انجمن ها و فدراسیون های تخصصی بخش کشاورزی را نیز دارا می باشد. ایشان بعنوان نمونه موضوع تشکیل فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و اعلام داشت به دنبال درخواست و تقاضای تشکل‌های بخش خصوصی حوزه صنایع غذایی، مجوز تأسیس این فدراسیون از مراجع ذیربط اخذ شد و به دنبال آن این فدراسیون تشکیل شد، با تشکیل این فدراسیون تشکل های حوزه صنایع غذایی برای تکمیل حلقه های زنجیره تولید برای هم افزایی و تعامل با دولت گردهم آمده و با حضور فعال و برنامه مدار خود در مجامع تصمیم گیری و برنامه ریز تاکنون توانسته اند هماهنگی های لازم را داشته باشند . آنها طی تعاملات با ارگان ها و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی و برخی از بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در جهت ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی گام های موثر و مثبتی برداشته اند. در زمینه صدور مجوز انجمن های صنفی تخصصی اقدام برای صدور مجوز انجمن صنفی گلخانه سازان و توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان نیز را مورد اشاره قرار داد که در فرآیند صدور مجوز تشکیل می باشند.