تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    انجمن گلخانه سازان کشور، ترکیب هیات مدیره خود را شناخت

مجمع عمومی انجمن گلخانه سازان کشور به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره خود با حضور پنجاه نفر از اعضای انجمن در شرف تاسیس گلخانه سازان و همچنین حضور آقایان طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، عدل طلب و ادیب مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی، بنی عامری مجری طرح توسعه گلخانه های کشور، واضحی، دادجو و خانم دارچینی از گروه انجمن های تخصصی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد عصر روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل سالن جلسات معاونت باغبانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی ، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدا با اشاره به برنامه توسعه ۵۸۰۰ هکتاری کشت در فضای کنترل شده گلخانه ای تا پایان سال جاری، بر لزوم ایجاد تشکل برای گلخانه سازان جهت تحقق اهداف این بخش با هدایت و حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به تشریح و تبیین ضرورت تشکیل نهادهای مردمی بخش کشاورزی در قالب انجمن های تخصصی پرداخت و ایجاد مشارکت، هم افزایی، تامین منافع طرفین، تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی را از جمله نتایج آن برشمرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون هشت دستگاه اجرایی کشور در خصوص تشکل های غیردولتی وظیفه مندی دارند که وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) یکی از آنها محسوب می شود. 

در ادامه اعضای هیات رئیسه مجمع آقایان محمد رضا زاهدیان، فضل اله حاجی بابایی و علیرضا جواهری ناظر و محمد شاه بندری انتخاب گردیدند. با توزیع برگه های انتخاب رای بین حضار و شمارش آراء هیات مدیره و بازرسین به شرح ذیل مشخص شدند:

آقایان حسن فرقانی با کسب ۴۸ رای، عبدالرحمان حسینی فرد ۳۹ رای، حسن شعبانی ۳۹ رای، احمد مختاری۳۸رای، غلامحسین خواجه تبریزی ۳۶ رای، غلامرضا معدلی ۳۲ رای، افشین موسویان ۳۰ رای، به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سعید احمدی ارشاد با کسب ۱۸ رای و سیاوش هداوند ۱۱ رای به عنوان اعضای علی البدل، حاج مهدی طاقدیس ۱۲ رای و مجتبی بلوچی ۱۵ رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدال هیات مدیره. 

 


    امکان یابی سازماندهی و ساماندهی تشکلهای مردم نهاد در جهت احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری

نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با دفتر آموزش، ترویج و مشارتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور آشنایی با ظرفیتهای دو سازمان در حوزه تشکلها و بررسی و تبادل نظر راهکارهای اجرایی و عملیاتی در خصوص سازماندهی و ساماندهی تشکلهای مردم نهاد در جهت احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری، روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1398 در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئوس مطالب مورد تاکید در این جلسه عبارت بود از: ارائه گزارش از پیشینه پیگیری و سازماندهی گروه های سازندگی و طرح بسیج سازندگی با محوریت منابع طبیعی در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، ارائه گزارش از فعالیتهای مشارکت مردمی انجام شده در سازمان جنگلها در حوزه تعاونیها، انجمن صنفی مرتعداران و سازمانهای مردم نهاد، بررسی ظرفیت های موجود برای طراحی و بهره گیری از سایر روشها و الگوهای مشارکتی در جهت توسعه مشارکت های مردمی در حوزه منابع طبیعی، امکان یابی ظرفیت های سازمان جنگلها در زمینه همکاری های مشترک و ارائه مسائل و مشکلات تعاونیهای تشکیل شده بر اساس قانون تعاون روستایی 

مصوبات جلسه نیز بدین شرح مقرر شد که:

-برنامه ریزی لازم برای تشکیل جلسه مشترک و مستمر به منظور طرح موضوع جلسه با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، نمایندگان دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردم نهاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت پذیرد. تشکیل کارگروه مریوطه در سطح ملّی (ستاد) و در ادامه در سطح استانی(صف) صورت گیرد. 

- اقدامات لازم برای تنظیم و بازبینی مجدد تفاهم نامه قبلی فیمابین دو سازمان در راستای توسعه همکاری مشترک صورت پذیرد.

حاضرین این جلسه را آقایان عدل طلب سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی و باقی کارشناس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسینی معاون و رضایی کارشناس دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل می دادند. 


    نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با معاونتهای تخصصی وزات جهاد کشاورزی

نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با معاونت های تخصصی وزات جهاد کشاورزی به منظور تبیین و تشریح ساختار آتی نظام صنفی کشاورزی بنابر ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی مربوطۀ مصوبه هیات دولت و نحوه تعاملات کارشناسی فی مابین با حضور سرپرست، معاون و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و نمایندگان سازمان های جنگلها، حفظ نباتات، دامپزشکی، شیلات و معاونت های آب و خاک، زراعت، باغبانی، امور دام در روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه ضمن تشریح ساختار جاری و آتی نظام های صنفی کشاورزی در سطح کشور و اقدامات در حال انجام و پیگیری پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نظیر تدوین اساسنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه، گزارشی از روند شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی ارائه و همچنین بر لزوم تعاملات و تشکیل نشست های تخصصی مشترک در موضوع تسهیل در فرآیند اجرایی سازی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در برنامه های آتی تاکید گردید.


    با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب شد


با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انتصاب دکتر حسین شیرزاد به عنوان دبیرهیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، اجرای اصلاحیه جدید آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در راستای تحقق اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیئت وزیران، طی حکمی دکتر حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را به عنوان دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب کرد.

در این حکم خطاب به دکتر شیرزاد آمده است: به استناد ماده ۱۱ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر تشکیل هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی، جنابعالی به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب می‌شوید. لازم است ضمن تشکیل دبیرخانه، امور مربوطه را در چارچوب وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت با همکاری اعضا پیگیری نمائید.

گفتنی است به موجب اصلاحیه اخیر آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، تغییرات ساختاری قابل‌ملاحظه‌ای در نظام صنفی کشاورزی رقم خواهد خورد که از آن جمله می‌توان به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی و هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سطح ملی و اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان مشتمل بر نمایندگان اتحادیه‌های صنوف مختلف کشاورزی شهرستان و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان در شهرستانهای مختلف کشور اشاره کرد.

همچنین، اعضای ثابت هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، بر اساس ماده ۱۱ اصلاحیه آئین‌نامه نظام صنفی کشاورزی، عبارت از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس، وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رؤسای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران خواهند بود.


    تبیین تعاملات رسانه ای سازمان مرکزی تعاون روستایی با دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هدف امکان یابی و شناسایی ظرفیت ها، شرایط و نحوه تعاملات متقابل برای اطلاع رسانی رسانه ای کارکردها، توانمندی ها، وظایف و نقش های توسعه ای شبکه تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در مدیریت و پیشبرد امور بخش کشاورزی با حضور آقایان عدل طلب سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، اسحاقی مدیر کل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی، شفیعی رئیس و نایبی کارشناس اداره حمایت و توانمندسازی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و خانم همتی مسئول طرح و برنامه دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی، روز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، اهم مباحث مطروحه در این نشست عبارت بود از:

-تبیین ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای شبکه تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی از جمله تعاونی ها، نظام های صنفی کشاورزی و نظام های بهره برداری در سطح استان ها و تبیین برنامه های راهبردی و اجرایی سازمان تعاون روستایی و ضرورتهای اطلاع رسانی این ظرفیتها به جامعه ذینفعان و سیاستگذاران بخش کشاورزی

-تشریح برنامه ها و اقدامات دفتر شبکه دانش در حوزه سیاستگذاری و تولید رسانه های ترویجی، نحوه اعلام نیازهای موضوعی برای تولید رسانه های آموزشی ترویجی و ضرورت های بررسی امکان یابی و زمینه سازی تعاملات آتی طرفین در قالب های ترجیحاً اجرایی و یا تفاهم نامه ای

-ضرورت قرار گرفتن تشکل های کشاورزی بعنوان مخاطبین اصلی در سیاست ها و برنامه های تولید رسانه های ترویجی با توجه به الزامات قانونی برای حمایت از تشکلها و زمینه سازی برای فعال شدن آنها

-ضرورت توسعه تعاملات فی مابین در حوزه رسانه ها و طرح نیازها و پیشنهادات در جلسات مختلف بویژه در سطح مدیران عالی دو سازمان

در ادامه جلسه و طی تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید:

-مکاتبه ای از سوی معاون ترویج و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام پذیرد و طی آن نیازهای موضوعی سازمان تعاون روستایی برای برنامه ریزی فنی و محتوایی تولید و پخش برنامه های رسانه ای اعلام شود.

-پس از نهایی شدن توافقنامه سازمان تات با صدا و سیما و تشکیل کمیته های تخصصی و موضوعی از مشارکت نمایندگان سازمان تعاون روستایی و تشکلهای مختلف موضوعی برای تبیین برنامه های مورد اجرا در این حوزه استفاده شود.

-در راستای تبیین و تشریح ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوبه هیات دولت و ضرورت اطلاع رسانی این موضوع در برنامه های تلویزیونی مکاتبه ای از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای تولید برنامه های تلویزیونی ویژه این موضوع انجام پذیرد.