تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در سال 98 از سر گرفته شد

جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت با پیگیری موضوع تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های ذیل این اصلاحیه، در سال ۱۳۹۸ از سر گرفته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این نشست کارشناسی و چالشی که با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نظام صنفی کشاورزی کشور در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه برگزار شد، موضوع این جلسات ادامه بررسی پیش نویس اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان بود.

گفتنی است بر اساس ماده ۴ و ۲۷ آیین نامه اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، ابلاغی معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) می بایست اساسنامه های الگویی اتحادیه های صنفی، اتاق شهرستان و اتاق ایران به همراه دستورالعمل های پیش بینی شده، تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ گردد.

لازم به توضیح است در ساختار آتی، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند. در ادامه در هر شهرستان یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان تشکیل خواهد شد.


    سیاست ها و برنامه های دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در سال 1398

نخستین جلسه شورای عمومی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در سال ۱۳۹۸ با هدف تبیین سیاست ها و برنامه های دفتر در سال جدید، روز هجدهم فروردین ماه جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، تشریح سند تحول و نقشه راه دفتر در سه بخش مبانی وظیفه ای و قانونی فعالیت دفتر، تحولات ساختاری و تشکیلاتی در دفتر و سیاست ها و برنامه های عملیاتی آتی از جمله مواردی بود که از سوی سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در این جلسه عنوان تشریح شد.

مسعود عدل طلب در ادامه بر توجه و برنامه ریزی مشارکت جمعی و همچنین موضوع ساختارسازی حوزه های جدید مشارکتی در بخش کشاورزی و ارتقا بخشیدن به موضوع سطح مشارکت اعضا در تشکل ها را به عنوان یکی از سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد.

وی همچنین تمرکز بر فراهم نمودن زمینه استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تدوین ۱۲ دستورالعمل و ۳ اساسنامه های مربوطه، تلاش در جهت بازمهندسی و ساماندهی تشکل های مردم نهاد و طراحی و الگوسازی نهادهای مشارکتی را از جمله برنامه های اجرایی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد بر شمرد.

در ادامه این جلسه همکاران دفتر نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را جهت پیشبرد امور در برنامه های آتی دفتر ارایه دادند از جمله موارد مورد توجه گسترش بحث و گفتمان نظری در توسعه تشکلها، دقت نظر در اجرایی سازی آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی، توجه به سطح و نوع تعاملات با تشکلها، ساختار سازی نظارت ها و توجه به سوابق تاریخی فرهنگی کشور در توسعه تشکلها بود.