چهار ابلاغیه مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی در خصوص عضویت رئیس نظام صنفی كشاورزی استان در كمیته های تخصصی كشاورزی

یكی از مواردی كه در ابلاغیه (شماره 9791/020 مورخ 6/4/1394 ) مهندس حجتی وزیر جهاد كشاورزی به معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران موسسات و سازمانهای مجموعه وزارت جهاد كشاورزی در ارتباط با فعالیت های نظام صنفی كشاورزی مورد تاكید جهت پیگیری قرار گرفت چنین بود:

"بهره گیری از امكانات لازم برای تقویت فنی و علمی نظام های صنفی و به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی."

در جهت تحقق بخشیدن به این مهم، سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی در تعامل با نظام صنفی كشاورزی استان طی 4 ابلاغیه جداگانه، رئیس نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی را به عضویت در کمیته های: 1- راهبری میوه استان، 2- ارتقای بهره وری تشکل های کشاورزی، 3- فنی و اجرایی و 4- کمیسیون تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی منصوب داشته است كه از زمان این ابلاغ ها در پاییز امسال، شاهد حضور و تعاملات نظام صنفی كشاورزی، تعاون روستایی و جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی بوده ایم.

                             كمیته راهبری میوه            كمیته ارتقای بهره وری تشكلهای كشاورزی

 

                           كمیته فنی و اجرایی          كمیسیون تنظیم بازار محصولات كشاورزی

 

مكاتبه تعاون روستایی استان فارس برای عضویت دائمی نمایندگان نظام صنفی در كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و منابع طبیعی

در همین ارتباط و اخیرا نیز مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس طی ابلاغیه ای به روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های تابعه، پیگیری موضوع عضویت نظام صنفی كشاورزی در كارگروه های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مدیریت جهاد كشاورزی، فرمانداری، و سایر ادارات به عنوان عضو ثابت و دائمی را اعلان و ابلاغ نمود. 

از برگزاری جلسات راهكارهای تقویت نظام صنفی كشاورزی تا پیگیری مصوبات در استان قم

در اجرای ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در خصوص تقویت نظام  صنفی كشاورزی استان ها و شهرستان ها و همچنین بهره مندی از توانایی واحدهای نظام صنفی مورد تاكید مكاتبه مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این ارتباط، جلسات متعددی با حضور مدیر و كارشناسان سازمان تعاون روستایی استان قم و رئیس و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان برگزار شده است.

در این جلسات مقرر شد:1- در خصوص راهكارهای افزایش عضوگیری تا رسیدن به شرایط مطلوب بین اعضای هیات مدیره نظام صنفی و مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط، جلسات هم اندیشی برنامه ریزی و برگزار شود. 2- جلسه ای بین شورای نظام صنفی و اداره كل تامین اجتماعی برگزار و موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه كارگاه های كمتر از 5 نفر كه مشمول بخش عمده ای از شركت های تعاونی روستایی و كشاورزی تحت پوشش می شود در آن جلسه بررسی و مورد تاكید قرار گیرد. 3- بسته خدمتی برای اعضای نظام صنفی تعریف و اطلاع رسانی شود. 4- اطلاعیه هایی با مضامین وظایف و خدمات نظام صنفی در قالب بنر و تراكت طراحی و به تعداد تعاونی های تحت پوشش تهیه و در دفاتر تعاونی روستایی و كشاورزی در معرض دید مراجعین نصب شود.

برنامه ریزی و اقدامات انجام یافته از سوی مدیران سازمان تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها: مهندس اسپلانیان (استان خراسان رضوی)، مهندس اسماعیل پور (استان فارس)، مهندس كاظمی(استان قم) در جهت اجرایی سازی این مورد و سایر مفاد مورد تاكید در ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در تعامل و پیوستگی با نظام صنفی كشاورزی این سه استان و شهرستان های تابعه آنها حائز اهمیت است.

خبر مرتبط: حمایت از نظام صنفی کشاورزی در سرفصل برنامه های سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی می باشد/ ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی