تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    امضای تفاهم نامه همکاری نظام صنفی کشاورزی استان ایلام و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

در راستای اجرای حقوق و وظایف مندرج در اساسنامه نظام صنفی کشاورزی، تفاهم نامه مشترک همکاری میان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان با هدف تعاملات آموزشی و توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی، صدور پروانه فعالیت برای مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای در مشاغل کشاورزی معرفی شده توسط اداره آموزش فنی و حرفه ای و برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی برای متقاضیان مهارت آموزی در زمینه های شغلی کشاورزان از سوی آقایان رشیدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و جعفری نسب دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ایلام در دفتر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به امضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی در این تفاهمنامه متعهد شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز موضوع توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی را با هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای برگزار نماید. همچنین نسبت به صدور پروانه فعالیت جهت بهره برداران معرفی شده از سوی اداره آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. همچنین شناسایی و معرفی آموزش دیدگان بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی به نظام صنفی جهت صدور پروانه فعالیت و شرکت در دوره های آموزشی نظام صنفی نیز از جمله تعهدات آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.

در این جلسه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای ایلام ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت آموزشهای بخش کشاورزی باتوجه به ظرفیت ویژه استان در بخشهای مختلف از جمله زیستگاه عظیم کشت گیاهان دارویی، دام و طیور، کشت محصولات و کشاورزی نوین، آمادگی خود را برای همکاری و استفاده حداکثری از پتانسیل این اداره کل برای تعامل با نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران در جهت تقویت توسعه کشاورزی اعلام داشت.

رشیدی با اشاره به اینکه توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی در سایه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای میسر خواهد شد، افزود: در سایه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای می توان از پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب استان در بخش های مختلف کشاورزی در همکاری با نظام صنفی کشاورزی استفاده بهینه نمود.

در ادامه این جلسه جعفری نسب ضمن استقبال از ظرفیت ها و بستر مناسب آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای ابراز امیدواری کرد تا با انعقاد این تفاهم نامه گامهای بلندی در جهت توسعه آموزشهای مهارتی به علاقمندان در بخشهای مختلف پرورش گیاهان دارویی، محصولات گلخانه ای، دام و طیور ، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی برداشته شود.