تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اعضای هیات موسس انجمن تخصصی استارتاپ های بخش کشاورزی انتخاب شدند

پیرو تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از کسب وکار های نوپا و اسـتارت آپ های بخش کشاورزی و به دنبال تقاضای اعضای انجمن در شرف تاسیس استارتاپ های کشاورزی، جلسه تعیین هیات موسس انجمن مذکور با حضور مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی،مدیرکل، معاونین و رئیس گروه سازماندهی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، مدیران عامل ۱۹ شرکت کشاورزی استارتاپی به صورت حضوری و ویدئوکنفرانس در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹ در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای جلسه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص وظیفه مندی دفتر در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان، بهره برداران و فعالین بخش کشاورزی در قالب تشکلها، صنوف و انجمن های تخصصی برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق مشروع و قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود توضیحاتی ارائه کرد.

مسعود عدل طلب به نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صدور مجوز و تشکیل انجمن ها و تشکل های تخصصی مرتبط بخش کشاورزی اشاره داشت و افزود: وظیفه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران علاوه بر صدور مجوز، هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت تشکل های تحت پوشش می باشد.

سپس مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به ضرورتهای بخش کشاورزی در ایجاد کسب و کارهای جدید و نیز دیدگاه مثبت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تشکیل انجمن تخصصی در حوزه استارت آپ های کشاورزی تاکید کرد: لازم است تا پس از تشکیل انجمن پیگیری لازم برای حضور در مراجع تصمیم گیر به عمل آید و در انتخاب نام انجمن مباحث جامع و کامل پیش بینی شود.

در ادامه جواد دادجو رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها به تشریح فرآیندهای اجرایی و شرایط قانونی لازم برای تشکیل انجمن های تخصصی و تعاملات معاونت های تخصصی با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این خصوص اشاره و نحوه انتخاب هیات موسس، ارائه اساسنامه الگویی، نحوه عضوگیری اعضاء، صدور اگهی برگزاری اولین مجمع عمومی موسس و ... را تشریح نمودند.

پس از ارائه نظرات و پرسش های اعضای حاضر و مجازی جلسه و ارائه پاسخ ها روند نام نویسی از داوطلبین عضویت در هیات موسس انجمن صورت پذیرفت. پس از رای گیری و شمارش آرا، اعضای هیات موسس این انجمن انتخاب شدند و در پایان مقرر گردید نماینده هیات موسس نسبت به ارائه اساسنامه پیشنهادی، افتتاح حساب، عضو گیری و انتشار آگهی برگزاری مجمع عمومی موسس ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدامات لازم را به عمل آورد.

گفتنی است موضوع سازماندهی تشکل‌های صنفی و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی، با توجه به مبانی قانونی و حقوقی موجود از جمله ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ماده ۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بند (خ) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد زمینه های سازماندهی و حمایت از فعالان حوزه کسب و کار کشاورزی با درخواست متقاضیان در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد پیگیری می شود.