تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نخستین نشست هیات نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد


نخستین نشست هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دادگستری، روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرعامل و معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرکل و معاونین دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی ایران، نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 22 مهرماه 1399 در سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

استفاده از نظام صنفی کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها

در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال 87 ، آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در دولت وقت مصوب و ابلاغ شد و در سال 97 هم با اصلاحاتی این آیین نامه در دولت تصویب شد و برای فعالیت‌های نظام صنفی کشاورزی یک هیئت عالی نظارت در مصوبه در نظر گرفته شد که امروز اولین جلسه هیات عالی نظارت برگزار می‌شود.

کاظم خاوازی افزود: امیدواریم بتوانیم از نظام صنفی کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم بازار استفاده کنیم تا بتوانند کشاورزان را در امورات مربوط به بخش یاری کنند.

تعامل میان بخشی برای تقویت اصناف

در ادامه این نشست، وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت نظام صنفی در تعدیل و تسریع امور بخش کشاورزی اظهار کرد: با تشکیل نظام صنفی کشاورزی، هویت گذاری جدیدی در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.

سید علیرضا آوایی افزود: هرچه اصناف تقویت شوند، بخش کشاورزی ارتقا خواهد یافت.

وی تأکید کرد: باید مبنای کار بر تعامل و همکاری اعضا و بخش‌ها با هم باشد و همه ارگان‌ها به بخش کشاورزی کمک کنیم تا کشاورزی کشور بتواند به اهداف خود برسد.

توجه به توسعه روستا در جهت ارتقای کشاورزی

در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم توجه به توسعه روستاها خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته، برنامه‌های توسعه‌ای از روستا آغاز می‌شود اما در ایران تمام توجه به توسعه شهرها بوده و از روستا غافل شده‌ایم.

غلامرضا شافعی افزود: کشاورزی از بخش‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود اما در برنامه‌های توسعه‌ای از آن غفلت شده است.

نظام صنفی بعنوان بازوی توانمند بخش دولتی

در ادامه این نشست، رئیس نظام صنفی کشاورزی عنوان کرد: در سال 80، سیاست دولت بر این شد که برای بخش کشاورزی هم مانند سایر صنوف، باید نظام صنفی تشکیل شود و با نگاه جدی که به بخش کشاورزی شد موفق به تشکیل این صنف شدیم.

محمد شفیع ملک زاده افزود: نظام صنفی به عنوان یک بازوی توانمند در کنار بخش دولتی و مخصوصا در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات بهره‌برداران بخش کشاورزی تلاش می‌کند.

وی تصریح کرد: از موارد مورد نیاز می‌توان به استقرار تشکیلات استانی در قالب اتاق اصناف کشاورزی استان به منظور ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط بین اتاق‌های شهرستانی، ضرورت تصمیم‌گیری‌های استانی و منطقه‌ای در زمینه اجرای الگوی کشت، تخصیص نهاده‌های دامی و کشاورزی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اشاره کرد.

گفتنی است در پایان این جلسه، از سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی کشور(سامانه سَبک) رونمایی شد.