تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی برای دارندگان پروانه‌ فعالیت نظام صنفی کشاورزی
.

پروانه‌های فعالیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک نظام تاثیرگذار در بخش کشاورزی، مورد قبول همچنین محل استناد و رجوع بانک کشاورزی است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این مطلب در جلسه مشترک تشکل‌ها، فعالان و نخبگان کشاورزی استان خراسان جنوبی با وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ارائه تسهیلات به واحدهای کشاورزی منوط به دارا بودن پروانه فعالیت معتبر نظام صنفی کشاورزی می باشد.

 روح‌الله خدارحمی در ادامه افزود: در این شرایط اما اینکه درخواست شود تا پروانه فعالیت مذکور را به عنوان وثیقه بانکی بپذیریم، مقدور نمی باشد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)