تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    شورای قیمت گذاری متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی، محصولات اساسی را قیمت گذاری خواهند کرد

طی پیگیری ها و تعاملات نظام صنفی کشاورزی با مجلس شورای اسلامی و همکاری های وزارت جهاد کشاورزی، طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی با ۲۰۷ رای موافق از مجموع ۲۳2 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به زودی اجرایی خواهد شد و مقرر گردیده است که شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا، قیمت را تعیین کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی با تاکید بر اینکه نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده بخش کشاورزی در این شورا حضور دارد، گفت: با تشکیل این شورا از این به بعد قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی، مسئول قیمت‌گذاری واقعی محصولات کشاورزی خواهد بود. در این شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس( به عنوان ناظر) حضور خواهند داشت.

محمد شفیع ملک زاده با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان در تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی افزود: در این طرح، شورایی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و نمایندگان مجلس تشکیل می شود تا آنها قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را مشخص کنند. چرا که اگر قیمت واقعی باشد کشاورز رغبت برای تولید خواهد داشت.