تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    معرفی سامانه های جامع اطلاعاتی نظام صنفی کشاورزی در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی

در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی در عصر روز شنبه 17 خرداد ماه 1399 با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وزیر، روسای سازمان ها و موسسات وابسته، مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیران حوزه های وزارتی،  نظام صنفی کشاورزی و سامانه های جامع و متمرکز آن توسط مهندس ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مهندس خاکزاد رستمی مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور معرفی و تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در حاشیه برگزاری این جلسه گفت: در این نشست ضمن تشریح سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی(سامانه سبک)، ارزش و اهمیت این سامانه برای بخش کشاورزی در خصوص ساماندهی و نظم بخشی به مشاغل بخش کشاورزی، هویت بخشی به کشاورزان، صدور پروانه صنفی، کمک دهی به اجرای برنامه الگوی کشت و ایجاد بانک اطلاعات و آماری حوزه کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

مهندس محمدشفیع ملک زاده افزود: از دیگر امکانات سامانه سبک می توان به تسهیل در امور تنظیم بازار و ارائه خدمات و تسهیلات یارانه ها به کشاورزان که نیاز به ملاک شناسایی بر اساس راستی آزمایی دارد و همچنین موضوع بیمه تامین اجتماعی بهره برداران اشاره کرد که این موارد از طریق ملاک قرار گرفتن پروانه های فعالیت صنفی که از طریق این سامانه جامع بهره برداران صادر می شود، قابل ارائه می باشد و صدور پروانه فعالیت برای کشاورزان با تاییدیه جهاد کشاورزی و بر اساس راستی آزمایی نظام صنفی کشاورزی از طریق بازرسان نظام صنفی انجام می شود.

وی تصریح کرد: با بکارگیری سامانه سبک و از طریق نقشه های توپوگرافی، موقعیت مکانی و جغرافیایی هر بهره بردار قابل دسترسی خواهد بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور همچنین در خصوص سامانه خرید مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی(دهقونیکا) گفت: این سامانه، کار ارتباط دهی مستقیم کشاورزان را با حذف واسطه ها به مصرف کنندگان تسهیل و تعمیم خواهد بخشید و مشتریان، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را به صورت آنلاین و بدون واسطه از کشاورزان مورد تایید، انتخاب و خرید می کنند. با توجه به اینکه اطلاعات تمامی فروشندگان، پیش تر مورد تایید نظام صنفی کشاورزی قرار گرفته است و صحت سنجی آن به درستی صورت گرفته است، سطح بالایی از اطمینان نسبت به فروشندگان و محصولات آنها قابل حصول است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در خصوص ارائه انتظارات مجموعه نظام صنفی کشاورزی از وزیر محترم جهاد کشاورزی افزود: برقراری تسهیل امورات در موضوع اعتبار بخشی هر چه بیشتر به پروانه های فعالیت(پروانه کسب)، تسهیل و بسترسازی عضویت بهره برداران برای استفاده از سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی و اخذ پروانه صنفی در جهت هویت بخشی به مشاغل و شاغلین بخش کشاورزی، لحاظ سامانه سبک در کلیه برنامه های سازماندهی بهره برداران از جمله سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک (eagri) و همچنین پیش بینی ارائه خدمات منوط به برخورداری از پروانه فعالیت از موارد مطرح شده به عنوان انتظارات نظام صنفی کشاورزی کشور از دکتر خاوازی در این نشست بود.

مهندس ملک زاده گفت: در پایان این جلسه شاهد بودیم که خوشبختانه ارائه امکانات و امکان یابی سامانه های جامع و متمرکز نظام صنفی کشاورزی کشور برای حل مسائل بخش کشاورزی مورد توجه و تفقد وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران حاضر در جلسه قرار گرفت و وزیر محترم نیز بر لزوم بهره مندی و تعامل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با نظام صنفی کشاورزی کشور در موضوع سامانه های جامع نظام صنفی کشاورزی کشور تاکید نمودند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان گفت: نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده جامعه کشاورزان و نیز به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در همسویی با سیاست های بخش کشاورزی و تحقق مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش با تمام قوا در تعامل سازنده و پویا با مجموعه وزارت جهادکشاورزی می باشد.

گفتنی است تمامی نظام های صنفی کشاورزی شهرستان در ساختار آتی و اصلاحی نظام صنفی کشاورزی، ورود آمار و اطلاعات اعضا را صرفاً از طریق سامانه طراحی شده تحت عنوان سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی "سَبَک" مدیریت و اجرا خواهند نمود.