تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    افزایش 47 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سالجاری با پیگیری های مستمر نظامهای صنفی و تشکلهای کشاورزی

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ توسط معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی به نقل از وبسایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بنابه مکاتبه محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1398-99 بدین شرح تعیین شد:

گندم معمولی هر کیلوگرم 25000 ریال، گندم دوروم هر کیلوگرم 26000 ریال  (با 4% درصد افت مفید و 1% غیر مفید)

بر این اساس این نرخ نسبت به سال گذشته 47 درصد رشد دارد.

گفتنی است نظام صنفی کشاورزی کشور و نظام های استانی و تشکل های بخش کشاورزی طی سال های گذشته تلاش ها و پیگیری های مستمر در خصوص احقاق بخشی از حقوق تولید کنندگان گندم کشور در خصوص تعیین قیمت این محصول زراعی استراتژیک داشته اند.