تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور: حمایت از تشکل‌های صنفی و تخصصی، راه برون رفت از مشکلات بخش کشاورزی است

بیست و هفتمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور روز 29 بهمن ماه 1398 با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها، مدیرکل و معاونین دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها، نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت و  مرکز اصناف و معاون روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی در دفتر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه، حمایت از تشکل های بخش کشاورزی و واگذاری امور به آنان را راهکار برون‌رفت بسیاری از مشکلات اعلام کرد و افزود: راهکار برون‌رفت بسیاری از مشکلات، حمایت از تشکل های صنفی و تخصصی، پویا و بهره‌ور و واگذاری امور به آنان است که منافع خود را با منافع ملی گره می زنند.

وی تصریح کرد: نظام صنفی باید به دنبال ارائه پیشنهاد و راهکار برای مسائل مختلف بخش کشاورزی به ویژه مدیریت آب باشد.

کشاورز با بیان این که تمامی بخش های شرب، خدمات، صنعت و کشاورزی نیازمند آب هستند، تاکید کرد: تداخلات کاری نظام صنفی با سایر بخش های حوزه کشاورزی باید بررسی و اصلاح شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی برای منافع اعضایش باید به دنبال کاهش فاصله بین قیمت محصول از تولید به مصرف باشد.

کشاورز ادامه داد: باید مدلی برای بهینه سازی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی طراحی و اجرا شود تا هم به نفع تولید کننده و هم مصرف کننده باشد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که صنف باید در تصمیم گیری‌ های بخش کشاورزی حضوری فعال داشته باشد، تصریح کرد: نظام صنفی نماینده صنف تولیدکنندگان است و باید قدرت چانه زنی خود را افزایش دهد. دولت فقط وظیفه راهبری دارد و تمامی امور باید توسط تشکل ها، اتحادیه‌ ها و صنف انجام شود.

تنظیم از منبع: روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی(پاج) و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(پات)