تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با رادیو اقتصاد:شناسایی و کدگذاری مشاغل کشاورزی در جهت گسترش فضای کسب و کار است

کد گذاری و شناسایی مشاغل و تعمیم آن به بخش کشاورزی به منزله گسترش فضای کسب و کار در بخش کشاورزی و اعتبار بخشی بیشتر به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی است و تاکنون به رغم همه محدودیت ها بالغ بر یک میلیون نفر از چهار میلیون کشاورز به نظام های صنفی مراجعه کرده و با دریافت پروانه فعالیت، کدهای شغلی اخذ نموده اند.

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب در گفتگوی زنده با برنامه "روی خط بازار" رادیو اقتصاد گفت: سایر بخش های اقتصادی در کشور مثل صنعت و خدمات در قالب گروه های مختلف شغلی شناسایی، ساماندهی و دارای کد های بین اللملی بوده اما شاغلان بخش کشاورزی فاقد این ساز و کار بودند که از طریق تشکیل نظام صنفی کشاورزی، مشاغل و فعالیت های اقتصادی در حوزه کشاورزی در سطح کشور مورد شناسایی و کد گذاری قرار گرفت و کشاورزان و مشاغل بخش کشاورزی صاحب هویت گردیدند.

دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: وقتی از فعالیت صحبت می شود در درجه اول به معنی شغل نیست. چون یک شغل مجموعه ای از فعالیت و عملیات می باشد و فعالیت مجموعه ای از سرفصل های مشاغل است که به یک فعالیت اقتصادی و در جهت پیشرفت و ارتقای مهارت ها منجر می شود. مجموعه پشتیبانی هایی که باید برای هر کدام از این مشاغل بوجود بیاید تا فرد شاغل در آن حوزه با تور ایمنی و چتر حمایتی بتواند به کارش که همانا تولید است؛ ادامه بدهد در مدل های مختلف کدگذاری تعریف شده است. آموزش های مورد نیاز برای اینکه این فرد شاغل در یک سطحی از استانداردهای لازم و کافی برای انجام عملیات شغلی اش بپردازد هم در این کدگذاری پیش بینی شده است و این کد گذاری مبنای صدور پروانه فعالیت در نظام صنفی می باشد.

مسلمی افزود: کدگذاری مشاغل کشاورزی یک هدف نیست. یک ابزار و گامی است در جهت اینکه ما بتوانیم یک نظم بخشی اعمال کنیم و مشاغل کشاورزی به گونه ای تعریف شود که بر اساس استانداردها و قوانین جاری کشور، حمایت های شغلی و پشتیبانی های لازم مثل بیمه، آموزش و استاندارد سازی فعالیتها را بتوانیم بر اساس هر کدام از آن شغل ها تعریف کنیم.

وی افزود: این کد شغلی صرفاً مزایای بیمه ای، آموزشی، خدماتی و نهاده ای ندارد. در آینده این کد بر روی کالای او هم می تواند درج شود و در نتیجه کالا تا مقصد و سر سفره مردم هم قابل پیگیری است. این کار به نوعی مسئولیت پذیری کشاورز را در قبال تولیدی که انجام می دهد ارتقا می بخشد.

مسلمی گفت: ما اکنون در بخش کشاورزی، یک سری دافعه هایی داریم که هنوز صد در صد اجبار به این نکرده ایم که هر کسی حتما هر کسی که بخواهد کار کشاورزی بکند اول باید پروانه فعالیت بگیرد. اما تلاش شده است تا از مکانیزهای تشویقی در این خصوص استفاده شود. به عنوان مثال سهم بیمه کارفرمایی کلیه کشاورزانی که پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی گرفته اند و در این ساختار طبقه بندی مشاغل جای گرفته اند را دولت می پردازد و این رقم تا 5 نفر از کارگران کارگاه های کشاورزی می باشد. این یک حمایتی است که اینگونه پیش بینی شده است و سعی شده است تا در سایر تمهیداتی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است؛ نظیر توزیع نهاده ها به نوعی اولویت به افرادی اعطا شود که در این ساختار طبقه بندی شده مشاغل، ورود پیدا کرده اند.

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان در خصوص راهکارهای ترغیب کشاورزان برای عضویت حداکثری و اخذ پروانه فعالیت اظهار داشت:ما در درجه اول نیاز داریم که همه رسانه ها و همه آنها که دغدغه بخش کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین دغدغه استاندارد شدن تولیدات مواد غذایی را دارند از طریق فضاهای اطلاع رسانی همچون صدا و سیما، مطبوعات، فضای مجازی به ما کمک کنند تا همه کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی به عضویت نظام صنفی درآمده و پروانه فعالیت دریافت کنند تا از این طریق اهدافی که مورد اشاره قرار گرفت امکان دستیابی پیدا کنند.