تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه کارشناسی پروانه های فعالیت و دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی در همدان برگزار شد

جلسه بحث و بررسی نحوه تعیین حق عضویت، هزینه های کارشناسی، صدور و تمدید پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در سطح استان همدان و دوره آموزشی آشنایی با نحوه ثبت نام، بارگذاری مدارک و مستندات عضویت، صدور و تمدید پروانه فعالیت صنفی در سامانه سَبَک (سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی کشور) با حضور رئیس هیات مدیره، خزانه دار، دبیراجرایی و مسئولین دفاتر نظام صنفی شهرستانهای استان و آقایان: خاکزاد مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور و مجری طرح سامانه سبک، یعقوبی کارشناس امور تشکلها تعاون روستایی استان همدان و باقی کارشناس دفتر سازماندهی صنوف دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طی روزهای 29 و30 آبان ماه 1398 به ترتیب در سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان و سالن اجتماعات مدیرکل دامپزشکی استان همدان برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در جلسه روز نخست ابتدا خانم شعبانی دبیراجرایی نظام صنفی استان ضمن عرض خوش آمد به حاضرین در جلسه و اعلام برنامه و هدف از برگزاری جلسات، از زحمات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بویژه دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد تشکر نمود. سپس آقای الوندی رئیس هیات مدیره نظام صنفی استان گزارشی از اقدامات و فعالیتهای نظام صنفی استان ارائه کرد.در ادامه آقای باقی مراتب تقدیر و تشکر خود را از نظام صنفی استان برای تشکیل جلسه و برگزاری دوره آموزشی و حضور هیات مدیره و کارکنان نظام صنفی شهرستانها اعلام کرد.

در روز اول جلسه، بحث و بررسی هزینه های ماخوذه جهت تعیین حق عضویت، حق صدور و تمدید پروانه فعالیت و هزینه های کارشناسی به منظور زمینه سازی راه اندازی سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی کشور بود که پس از تشریح موضوع و بحث و تبادل نظر مقرر شد ضمن هماهنگ شدن هزینه ها، موضوع از طریق مجامع عمومی نظام های شهرستانی تصویب گردد.

در روز دوم و طی برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه سَبَک، نحوه ثبت نام و شناسایی شاغلین بخش کشاورزی، بارگذاری اسناد و مدارک، کارشناسی واحدهای صنفی معرفی شده و همچنین صدور و تمدید پروانه فعالیت شغلی برای اعضا در سامانه تحت وب سبک به دبیران اجرایی و کارکنان نظام صنفی شهرستانهای استان آموزش داده شد. این سامانه تا حال حاضر در استان های مازندران، خراسان شمالی و هرمزگان راه اندازی شده و در حال  بهره برداری است و استان همدان به عنوان چهارمین استان برای مکانیزه کردن فرآیند عضوگیری و صدور پروانه در قالب سامانه سبک خواهد بود.


در پایان این دوره آموزشی دو روزه واریز سهم 20 درصدی نظام صنفی استان از منابع درآمدی مندرج در اساسنامه توسط نظامهای صنفی شهرستان ها و همچنین واریز سهم 5 درصدی نظام صنفی کشور توسط استانها جهت انجام وظایف قانونی و تسریع در بهبود و انجام فعالیت ها مورد توجه قرار داده شد. همچنین زمینه سازی استانها برای استقرار سامانه سَبَک و توجه به امر آموزش اعضای هیأت مدیره با توجه به طرح سوالات و ابهامات متعدد در اجرای قوانین و مقررات بابرگزاری دوره های آموزشی و جلسات توجیهی مورد تآکید قرار گرفت.