تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

به همت نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات و وظایف اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی برای رؤسای هیأت مدیره، دبیران اجرایی و خزانه داران نظام های صنفی کشاورزی و همچنین رؤسای ادارات و کارشناسان تعاون روستایی شهرستان های این استان در روز نوزدهم آبانماه 98 در محل سالن آمفی تأتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز از ساعت9 لغایت 16 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در سرآغاز این دوره آموزشی آقای ذوالفقاری از نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور مدعوین توضیحاتی در خصوص برنامه دوره و لزوم برگزاری آن ارائه داد.

در ادامه آقای فرجی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی و آقای مظلومی رئیس اداره آموزش تعاون روستایی استان ضمن خیرمقدم به حاضران دوره بر اهمیت گسترش آموزش در نظامهای صنفی بر ایفای بهتر وظایف و عمل به قوانین و مقررات تأکید نمودند. سپس آقای دکتر هاشمی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سخنانی آخرین اقدامات نظام صنفی کشاورزی استان را در حوزه ملی و استانی ارائه داد. ارائه مسائل و مشکلات کشاورزان در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تخلف بانکها در عدم تخصیص ۲۵درصد منابع داخلی به بخش کشاورزی، تجاوز به حق و حقوق کشاورزان در پروژه های عمرانی توسط برخی دستگاههای دولتی، موضوع پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در محاکم قضایی در کل کشور در ملاقات با ریاست قوه قضاییه؛ ارائه طرح  بیمه گروهی محصولات و پایلوت شدن استان آذربایجان شرقی در اجرای این موضوع در ملاقات با مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی؛ هماهنگی با نمایندگان مجلس برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی جهت تصویب در قانون بودجه سال آینده؛ اعلام آمادگی استان بعنوان پایلوت اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و تقاضای همکاری سازمان تعاون روستایی برای حسابرسی نظامها و ایفای نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی این سازمان در حوزه نظام صنفی و جلوگیری از مداخلات احتمالی از جمله موارد مورد اشاره وی بود.

در ادامه آقایان ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشکل ها، مطالب و موضوعات مورد نظر را در راستای عنوان دوره ارائه دادند. اهم مباحث ارائه شده ایشان به شرح زیر بود:

-چرایی تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی  ونحوه شكل گیری و ساختار تشکیلاتی آن

-اهمیت برگزاری مجمع عمومی سالانه ، وظایف مجمع عمومی و موارد مورد نظر جهت تصویب در آن

-ارائه و تشریح وظایف هیات مدیره، رئیس هیات مدیره، دبیر اجرایی، خزانه دار و بازرس در نظام صنفی کشاورزی

-نکات مهم در امور اداری و مالی نظامهای صنفی کشاورزی از جمله تنظیم برنامه و بودجه سالانه، ثبت دریافتی ها و هزینه ها در دفاتر مالی، ضرورت های تدوین صورتجلسات، صدور پروانه های فعالیت، ارائه ترازنامه سالانه

-پرداخت سهم نظامهای بالادستی از دریافتی های نظام های شهرستانی

-ارائه اجمالی اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و ساختار پیش بینی شده در آن

-حمایت، هدایت و نظارت اقدامات مورد انتظار تعاون روستایی در حوزه نظام صنفی کشاورزی

در هر یک از سرفصلهای ارائه شده با مشارکت فعال حاضران به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد و هم زمان نکات آموزشی مورد نظر مورد توجه و تأکید قرار گرفت.