تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    انجمن تخصصی گل رز ایران تشکیل شد


در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست هیأت موسس انجمن گل رز ایران برای تشکیل این انجمن صنفی تخصصی، مجمع عمومی و انتخابات اولین هیأت مدیره آن با حضور مدیرکل، معاون وکارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و مدیرکل دفتر گلخانه ها معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی و فعالان تولید کننده گل رز از استان های کشور، روز سوم مهرماه 1398 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در آغاز این جلسه عزیزاله فتحی نماینده هیات موسس انجمن گل رز ایران به تشریح فرآیند تشکیل هیات موسس این انجمن برای ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای حقوقی فعال در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز، سیاستگذاری در ایجاد وحدت رویه، کاهش موانع موجود در این حوزه برای فعالان در تولید، تکثیر، هماهنگی و برنامه ریزی تامین، توزیع، فروش و صادرات و واردات اندام های تکثیری گل رز و همچنین تشریح ظرفیت های داخلی و صادراتی این حوزه پرداخت.

سپس غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر گلخانه ها معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: مهم ترین هدف انجمن گل رز ایران می بایست بر کمترین اتصال به بدنه دولت و در عین حال تقویت تعاملات با بخش دولتی و مشارکت پذیری اعضاء در فعالیت ها و پیگیری های امور منطبق بر اساسنامه باشد و از آفاتی که منجر به ایجاد شکاف میان بخش خصوصی و بخش دولتی می گردد، پرهیز نماید.

در ادامه مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به ارائه اهمیت موضوع مشارکت مردمی و ایجاد تشکل های مردمی بخش کشاورزی و وظیفه مندی دفتر در خصوص سازماندهی و حمایت تو لیدكنندگان بخش كشاورزی در قالب صنوف و تشکل های حرفه ای و انجمن های تخصصی پرداخت.

وی تصریح کرد: این تشکل ها و انجمن ها ماهیت اجتماعی داشته و غیر اقتصادی هستند و می بایست پیگیر منافع صنفی  در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی اعضاء و تولید کنندگان مربوط باشند.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد همچنین بر لزوم دقت و پایبندی بر مفاد اساسنامه و اثر بخشی تعاملات انجمن با جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی تاکید کرد.سپس شاهین رستم پور مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه معاونت امور باغبانی گفت: انجمن گل رز با پیگیری های مستمر هیات موسس و  بنا به لزوم ایجاد تشکل و همصدایی و توان افزایی فعالان عرصه تولید گل رز برای کاهش مسائل و مشکلات آنان، در کمترین زمان ممکن تشکیل شده و امید است از این طریق سیاستگذاری های مربوط بر مبنای نیاز انجمن طراحی و اجرایی شوند؛ ضمن اینکه در ادامه راه نیاز به تعامل و هم افزایی می باشد.

در ادامه علی کرمی مقدم معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با هدایت روند جلسه، هیات رئیسه جلسه مرکب از خانم نوروزبیگی و آقایان درویش، جمشیدی و عسگری تعیین شد. در ابتدا موضوع تصویب اساسنامه مطرح و تصویب آن به انجام رسید. بعد از آن مراحل انتخابات انجمن برگزار شد.  نهایتاً پش از شمارش آراء، هیات مدیره و بازرسین انجمن گل رز ایران به شرح ذیل مشخص شدند:

آقایان مهدی سمنگانی با 28 رای، عزیزاله فتحی 23 رای، جواد ایرانمنش 23 رای، ابوالفضل ایرانشاهی 21 رای، سید احمد حسینی 15 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم فریماه یوسفی با کسب 14 رای و سعید شمس 12 رای به عنوان اعضای علی البدل. همچنین نادر ملابابازاده 17 رای و فاخر عوض زاده 14 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل هیات مدیره.


عکس: شاهین خلج