تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نخستین سند اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی به تأیید نمایندگان عضو هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسید

چهارمین جلسه نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، نظام صنفی کشاورزی کشور در عصر روز 27 شهریور ماه 1398 در محل دبیرخانه این هیأت در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این نشست و در ادامه بررسی دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، مفاد ماده 10 و سایر مواد دستورالعمل مذکور مورد اصلاح و تغییر و تأیید اعضا قرار گرفت.

با بررسی و نهایی شدن اصلاحات مفاد و موارد مندرج در این دستورالعمل، نخستین سند نهایی شده در جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، جهت تصویب آماده ارائه به وزیران کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای دیگر عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گردید.

گفتنی است یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل "دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" به استناد ماده ۱۱ آن می باشد و نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران همزمان با آغاز به کار نمودن این دبیرخانه روز دهم تیرماه امسال با حضور دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برگزار شد.