تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی تشکیل شد

نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران دستور جلسۀ تبیین و تشریح اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب 1397/9/25هیات محترم وزیران؛ هماهنگی برای نحوه تشکیل کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها در کشور با حضور دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، رحیمی( عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی)، مسلمی(معاون توسعه تعاونی و تشکل ها سازمان مرکزی تعاون روستایی)،شریعتمدار (نماینده اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی)، رضایی(نماینده وزارت کشور)، گل گواهی(نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت)، محجوب(نماینده وزارت دادگستری)، ، مفید(نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، رجایی(نماینده وزارت نیرو)، ملک زاده(رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور)، امینی(مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور)، خاکزاد رستمی(مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور)، عدل طلب(مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد)، شفیعی(مسئول دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی)، عنایتی(سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی) در مورخ 1398/4/10 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ابتدای جلسه، دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به تشریح دستاوردهای ده ساله نظام صنفی کشاورزی از زمان تشکیل آن پس از خلاء تاریخی چهار دهه ای از زمان شکل گیری اصناف(شهری) در کشور پرداخت. کدگذاری بین‌المللی بیش از ۳۵۰ شغل در بخش کشاورزی، صدور بیش از ۹۵۰ هزار فقره پروانه فعالیت در جهت هویت بخشی به کشاورزان، فعالیت 413 نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان های کشور تحت نظر ۳۲ نظام استانی، برخورداری جامعه کشاورزی از طیف وسیعی از معافیت ها و تخفیف ها و گستره پوشش بیمه(تامین اجتماعی) معافیت کارفرمایی، عضویت نمایندگان نظام صنفی در سطوح استانی و شهرستان ها در شوراها و کارگروه های کشاورزی باعث شده تا این ساختار به عنوان یک پایگاه مستقل، هویت مستقلی را برای پیگیری مطالبات بخش کشاورزی تدارک دیده است.

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار امیدواری کرد که این اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی و تخصصی محور نمودن سازمان های کارِ نظام صنفی کشاورزی بتواند جایگاه نظارتی مناسبی هم در درون و هم در بیرون بخش نظام صنفی کشاورزی کشور بوجود بیاورد. همچنین برای اولین بار این امکان را می تواند فراهم آورد که به ردّ یابی شدن تولید در بخش کشاورزی به استانداردهای بالاتر و متعالی تر تولید در بخش کشاورزی، کمک شایانی کند.

وی افزود: برای اولین بار همسویی بیشتری در ساختار نظام صنفی کشور با سیاست های بخش کشاورزی در حال پیگیری است. تصحیح بیشتر در انجام امور و پیگیری وظایف با همت نظام صنفی کشور قطعا با رونق بیشتری دنبال می شود و شفاف سازی بیشتری بر مناسبات مالی و حقوقی و تولیدی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و همه اینها کمک می کند که در دو مساله امنیت غذایی، سلامت غذایی و به دنبال آن رونق تولید به حضور نظام صنفی کشاورزی اعتقاد راسخ داشته باشیم؛ با علم به اینکه حقوق و امتیازات جامعه کشاورزان در دستور کار برنامه ریزان، سیاستگذاران و مسئولین قرار گرفته است و می تواند حیات نوینی را در زنجیره های تولید بخش کشاورزی ایجاد کند.

سپس دکتر مسلمی معاون محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشریح ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و عمده تغییرات اعمال شده در ساختار قبلی (جاری)جهت افزایش همسویی ساختار نظام صنفی کشاورزی با نظام صنفی کشور کشور(ساختار- ماموریت- اختیارات- نظارت) پرداخت.

وی افزود: نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران بوده که در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در ادامه هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان خواهد بود. در ساختار جدید بجای نظام صنفی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و بجای هیات مدیره نظام صنفی بخش شهرستان، هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و کمیسیون نظارت بر اصناف در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل می شود. همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران می تواند 100 عضو غیردولتی و چند عضو دولتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: درصد قابل توجهی از تدوین مقررات داخلی انجام پذیرفته است و به کمک همه نمایندگان حاضر در جلسه، نظام صنفی کشاورزی کشور و بدنه وزارت جهاد کشاورزی تلاش کنیم دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی را آماده کنیم تا زمینه شکل گیری اتحادیه ها و سپس اتاق ها انجام شود.

در ادامه مهندس رحیمی عضو محترم هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در وزارت صمت، ساختاری با عنوان اتاق اصناف استان موجود نیست و در ساختار اصلاحی نظام صنفی نیز چنین است و در شهرستان ها مرکز استان در شورای گفتگوی استان و کمیسیون نظارت استان هیچ صدایی ندارند و از نظراتشان محروم هستیم. بحث اتاق اصناف شهرستان مرکز استان دقیقاً مدل اتاق اصناف است. متاسفانه تقریباً ارتباطی میان این اتاق با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وجود ندارد به غیر از یک مورد تحت عنوان شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی که ارتباط تقریبی موجود است و اتفاقاً موضوع لزوم وجود اتاق اصناف استان، آن ارتباط را سیستماتیک می کند.

مصوبات این نشست عبارت بود از:

-        اساسنامه های مربوطه پس از تهیه و تدوین در جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برای اعضا و نمایندگان محترم ارسال گردد.

-         نظرات نهایی در باره پیش نویس تشکیلات اداری دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی اعلام گردد.

-        نمایندگان محترم وزارتخانه ها و سازمان ها، اقدامات مقتضی در ارتباط با انجام مکاتبه با دستگاه های متناظر استانی برای همکاری و تسهیل امور تشکیل کمیسیون های نظارت در شهرستان را معمول دارند.

-         زمان برگزاری جلسات، دو هفته پس از دریافت پیش نویس ها توسط نمایندگان محترم مقرر گردد.