تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    گزارش مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص عملکرد شبکه تشکلها و نظامهای صنفی کشاورزی در سال ۹۷ و برنامه‌های سال ۹۸

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد گفت:یکی از ابعاد مهم تولید پایدار و توسعه‌ و پیشرفت بخش کشاورزی، توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. این سرمایه ها منبع اصلی شکل گیری نهادها و تشکلهایی است که تعامل و همسویی آنها با بخش های تخصصی دربردارندۀ سرمایه فنی و تکنولوژیکی، می تواند تعادل و رونق و پایداری تولید را برقرار سازد.

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سازماندهی و حمایت از تولیدکنندگان در اَشکال حرفه ای تشکلی و صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، مهندس مسعود عدل طلب افزود: وزارت جهاد کشاورزی در کنار بحث تولید، در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش کشاورزی سیاست و برنامه های مشخصی برای سازماندهی و حمایت از تولیدکنندگان در اَشکال حرفه ای تشکلی و صنفی دارد تا  با حضور قانونمند در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری و قدرت بتوانند در اداره کشور شراکت و تعامل پایدار داشته باشند.

وی با بیان اینکه سازماندهی صنوف مشاغل کشاورزی پس از حدود نیم قرن خلاء به واسطه تشکیل صنوف شهری در کشور، با حضور مستقیم کشاورزان و بهره برداران در ساختار آن و در پاسخگویی به نیازهای شغلی و اجتماعی و صنفی تولیدکنندگان در جهت حمایت های قانونی از این قشر تامین کننده امنیت غذایی کشور سامان مندی یافته است، افزود: اولین آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال۱۳۸۶ از سوی هیات دولت تصویب و در سال ۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ و مقدمات ایجاد ساختار آن برای اجرا در وزارت جهاد کشاورزی فراهم شد.

آخرین وضعیت عملکرد نظام های صنفی کشاورزی

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص آخرین وضعیت عملکرد نظام های صنفی کشاورزی اظهار داشت: هم اکنون در ۴۱۷ شهرستان و تمامی استان های کشور، تعداد ۴۴۳ نظام صنفی فعال بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و یکصدهزار نفر عضوگیری داشته اند. همچنین تعداد پروانه های فعالیت صادر شده از سوی نظام های صنفی به عنوان مدرک معتبر شغلی نیز بیش از یک میلیون پروانه فعالیت می باشد.

اقدامات عملی نظام های صنفی برای کاهش مسائل کشاورزان و  بخش کشاورزی

مهندس عدل طلب در زمینه برخی نتایج اقدامات نظام های صنفی با حمایت و پشتیبانی تعاون روستایی در جهت کاهش مسائل بخش و کشاورزان اظهار داشت: اقدام برای صدور پروانه های فعالیت بعنوان مدرک معتبر هویت شغلی کشاورزان کشور، پیگیری اجرای قانون معافیت بیمه کارفرمایی تامین اجتماعی برای کشاورزان عضو، مداخله در تعیین تعرفه های خدمات مختلف ارائه شده به کشاورزان از جمله حمل و نقل و مکانیزاسیون ، پیگیری ها و هماهنگی ها برای توزیع سوخت، پیگیری کاهش اعمال تعرفه های برق و گاز برای کشاورزان و اعضای صنف در تعامل با وزراتخانه های مرتبط ، نقش آفرینی موثر در موضوع چالش های ملی مسائل آب کشاورزی و مدیریت آب در مناطق بحرانی از جمله حوضه زاینده رود و دریاچه ارومیه، گسترش کاربردهای پروانه فعالیت در محاکم قضایی، مراجع بانکی و اداری از جمله ملاک قرار دادن پروانه فعالیت برای ضمانت ها و تضمین ها، حضور در مجامع و جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش کشاورزی، شرکت در جلسات شورای اداری استانها و شهرستانها در سطح جهادکشاورزی و فرمانداری ها، عضویت در جلساتی از جمله شورای اشتغال، تنظیم بازار، توسعه بخش کشاورزی، آب و...

وی یکی دیگر از اقدامات موثر نظام های صنفی را تعامل این نهاد با نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه و داشتن ظرفیت بالای تأثیرگذاری بر تصویب و یا رد و اصلاح قوانین با توجه به ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و فراگیر بودن نظام صنفی کشاورزی عنوان نموده و تصریح کرد: بعنوان نمونه در جریان تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی شاهد تاثیرگذاری مشخص نظام های صنفی کشاورزی از طریق ملاقات مسقیم با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، دیدار با بیش از ۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس بوده ایم.

تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و راههای پیش رو

مدیر دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در خصوص تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ تاکید کرد: تغییرات انجام شده در آیین‌نامه اجرایی که منجر به رفع پاره‌ای ابهامات در روند فعالیت نظام‌های صنفی گردیده ، برابری با قانون نظام صنفی را ایجاد نموده است و ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی شامل؛ اتحادیه‌های صنفی کشاورزی ، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران خواهد بود. در زمینه نظارت بر نظام‌های صنفی کشاورزی نیز مشابه قانون نظام صنفی، هیأت عالی نظارت و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان شکل خواهند گرفت. در سال۱۳۹۸ با قوت و با همکاری تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط مقدمات اجرای اصلاحیه آیین نامه فراهم خواهد شد و در این خصوص نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای تشکیل هیأت عالی نظارت معرفی و دبیر این هیأت عالی نیز با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی تعیین شده است.

تشکل خبرگان کشاورزی

وی درباره تشکل خبرگان کشاورزی نیز گفت: این تشکل متشکل از کشاورزان و بهره بردارانی از بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که بعنوان نمونه در فرآیند انتخاب نمونه های وزارت جهادکشاورزی برگزیده و معرفی شده اند. این تشکل بعنوان یک تشکل مردم نهاد از وزارت کشور مجوز تشکیل و فعالیت گرفته است و دستگاه ناظر بر سازماندهی، ساماندهی و هماهنگی و معرفی به سایر بخش های تخصصی برای بهره گیری از توان و ظرفیتهای این نهاد دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد.

انجمن ها و فدراسیون های تخصصی بخش کشاورزی

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ظرفیت دادن مجوز برای تشکیل انجمن ها و فدراسیون های تخصصی بخش کشاورزی را نیز دارا می باشد. ایشان بعنوان نمونه موضوع تشکیل فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و اعلام داشت به دنبال درخواست و تقاضای تشکل‌های بخش خصوصی حوزه صنایع غذایی، مجوز تأسیس این فدراسیون از مراجع ذیربط اخذ شد و به دنبال آن این فدراسیون تشکیل شد، با تشکیل این فدراسیون تشکل های حوزه صنایع غذایی برای تکمیل حلقه های زنجیره تولید برای هم افزایی و تعامل با دولت گردهم آمده و با حضور فعال و برنامه مدار خود در مجامع تصمیم گیری و برنامه ریز تاکنون توانسته اند هماهنگی های لازم را داشته باشند . آنها طی تعاملات با ارگان ها و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی و برخی از بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در جهت ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی گام های موثر و مثبتی برداشته اند. در زمینه صدور مجوز انجمن های صنفی تخصصی اقدام برای صدور مجوز انجمن صنفی گلخانه سازان و توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان نیز را مورد اشاره قرار داد که در فرآیند صدور مجوز تشکیل می باشند.