تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با معاونتهای تخصصی وزات جهاد کشاورزی

نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با معاونت های تخصصی وزات جهاد کشاورزی به منظور تبیین و تشریح ساختار آتی نظام صنفی کشاورزی بنابر ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی مربوطۀ مصوبه هیات دولت و نحوه تعاملات کارشناسی فی مابین با حضور سرپرست، معاون و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و نمایندگان سازمان های جنگلها، حفظ نباتات، دامپزشکی، شیلات و معاونت های آب و خاک، زراعت، باغبانی، امور دام در روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه ضمن تشریح ساختار جاری و آتی نظام های صنفی کشاورزی در سطح کشور و اقدامات در حال انجام و پیگیری پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نظیر تدوین اساسنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه، گزارشی از روند شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی ارائه و همچنین بر لزوم تعاملات و تشکیل نشست های تخصصی مشترک در موضوع تسهیل در فرآیند اجرایی سازی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در برنامه های آتی تاکید گردید.