تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  برگزاری جلسه توجیهی آموزشی خزانه داران نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان تهران

به همت نظام صنفی كشاورزی و امور تشكلهای تعاون روستایی استان تهران، جلسه آموزشی توجیهی خزانه داران نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان تهران در روز دوشنبه 18 مردادماه جاری در محل سازمان  تعاون روستایی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این جلسه با خیرمقدم آقای تشیدی معاون امور تشكلهای سازمان تعاون روستایی و آقای بذلی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران آغاز شد. آقای ادیب معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی برای اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی بر این نكته تأكید داشت كه برگزاری جلسات تخصصی متناسب با سمت های مختلف اعضای هیأت مدیره می تواند ضمن انتقال اطلاعات تخصصی مرتبط به انتقال تجربیات و هماهنگی امور و بیان مسائل و مشكلات مبتلابه منجر شود. ادیب ضمن اشاره به وظایف خزانه داران كه در اساسنامه و نظام نامه مالی مورد توجه قرار گرفته است بر شفافیت مالی نظامها برای جلب اعنماد اعضا تأكید نمود.

آقای غفاری معاون اداری و مالی سازمان تعاون روستایی استان در ادامه جلسه وظایف خزانه داران را در نظام صنفی كشاورزی مورد به مورد توضیح و ضرورتهای انجام هر كدام را تشریح نمود. از جمله نكات مورد اشاره وی ضرورتها و دلایل پلمپ دفاتر مالی، استفاده از نرم افزارهای مالی مناسب از جمله نرم افزار سیترا، نحوه تنظیم ترازنامه، ضرورتهای حفظ و نگهداری اسناد مالی، دریافت تضمین از كسانی كه امضاكننده اسناد مالی در نظام صنفی می باشند، تنظیم برنامه و بودجه سالانه و... بود.

در پایان جلسه مقرر شد یك تیم ارزیابی متشكل از نمایندگان نظام صنفی استان، امور تشكلها و حسابرسی برای بررسی وضعیت مالی نظامهای شهرستانی تشكیل شود. ضرورت پرداخت سهم 20 درصد نظام سطوح بالاتر، ثبت امور مالی در دفاتر پلمپ شده، تنظیم برنامه و بودجه سالانه و رعایت قوانین و مقررات در امور مالی نظامها نیز مورد تأكید ویژه قرار گرفت.

 آقای انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان تهران نیز در جمع بندی نهایی جلسه اظهار داشت: برای پیگیری امور نظامهای صنفی در سطح استان و احقاق حقوق كشاورزان كه در حال حاضر توسط سازمانهای مختلف ار جمله امور آب به شدت تضییع می شود نیاز به نظام صنفی قدرتمندی می باشیم كه بتواند با قدرت وارد شود، برای انجام این امور نیاز به تشكیل كارگروههای تخصصی، تدوین برنامه های كاری، تدوین و ارائه پیشنهادات اجرایی و پیگیری امور و حتی داشتن وكیل و كارشناس فنی و حقوقی می باشیم. برای انجام این امور كه نتیجه آن به نفع كشاورزان و بدون شك افزایش پوشش نظام و توانمند شدن نظام صنفی شهرستانی خواهد بود نیاز است كه نظامهای صنفی شهرستانی ضمن همكاری با نظام صنفی استان نسبت به پرداخت سهم استانی اقدام نمایند. وی حوزه هایی از جمله آب، خاك و تولید محصول سالم را از جمله مواردی دانست كه در صورت داشتن برنامه، نظام صنفی می تواند وارد عمل شود و این ورود مستلزم قدرتمند بودن آن در همه سطوح شهرستانی، استانی و ملی است.


  مصوبه جلسه ای كه به دستور وزیر جهاد كشاورزی تشكیل شد/ راه اندازی كارگروهی برای تعیین تكلیف صدور پروانه ها در بخش كشاورزی

پیرو مكاتبه رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با وزیر جهاد كشاورزی در باره صدور پروانه های فنی مشاغل بخش كشاورزی از سوی نظام مهندسی كشاورزی و دستور مهندس محمود حجتی مبنی بر تشكیل جلسه ای برای بررسی این موضوع، جلسه ای بدین منظور با حضور مدیر كل دفتر امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، معاونین سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و نظام دامپزشكی برگزار شد.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی گفت: آنچه در این جلسه از سوی نظام صنفی كشاورزی بر آن تاكید شد شامل ضرورت تفكیك وظایف نظام مهندسی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی و شفاف سازی عملكرد هر یك از این دستگاه ها در حیطه وظایف مشخص شده بود. ضمن این كه تبادل نظر به منظور ایجاد همكاری های مشترك نظام صنفی و نظام مهندسی در بحث های آموزشی، دیگر اهداف این نشست را تشكیل می داد.

مهندس ملك زاده افزود: زمانی كه قانون تاسیس نظام مهندسی كشاورزی مصوب شد، خلاء نبود نظام صنفی كشاورزی وجود داشت و پس از تشكیل نظام صنفی كشاورزی، موضوع فعالیت های صنفی، پروانه های فعالیت و ساماندهی مشاغل بخش كشاورزی در ذیل این نظام صنفی باید تعریف شود و همانند سایر اصناف كشور و نیز همه جای دنیا صدور پروانه ها برای اشتغال افراد از سوی نهاد صنفی مربوطه انجام می گیرد.

وی تصریح كرد: ماموریت اصلی نظام مهندسی معطوف به دانش آموختگان و كارشناسان بخش كشاورزی در بعد تایید و نظارت های فنی مربوطه باید باشد در حالی كه حدود وظایف و اختیارات نظام صنفی در حوزه عام و فراگیر شامل تمامی شاغلان و بهره برداران حوزه های مختلف كشاورزی است و صدور پروانه های فعالیت و شغلی صرفا در این نظام تعریف گردد.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در باره مصوبات این نشست گفت: در پایان این جلسه مقرر شد كارگروه همكاری مشترك با حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی كشور، سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشكی و تعاون روستایی، دفاتر امور حقوقی و امور مجلس و مركز نوسازی و تحول ادرای تشكیل تا با بهره گیری از قوانین و مقررات جاری و ظرفیت های موجود، جایگاه نظام صنفی كشور، حدود و انجام وظایف آن در قالب یك دستورالعمل و طی انجام فرآیندهای مرسوم به وزیر جهاد كشاورزی برای ابلاغ ارائه گردد.

گفتنی است نمایندگان نظام صنفی كشاورزی كشور در كارگروه مربوطه آقایان مهندس اسفندیار امینی(دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان) و مهندس احمد حق پژوه( دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان زرندیه و مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور) هستند.


  بحثی در باره صدور مجوزها توسط نظام صنفی كشاورزی

امروزه همگان تایید می كنند كه توسعه پایدار كشورها در گرو اقتصاد پویا و اقتصاد پویا مرهون كشاورزی و دامپروری و فعالیت های این چنینی است كما اینكه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز مقوله اقتصاد و كشاورزی اهمیت ویژه دارند. كشاورزی و دامپروری برای رشد و تعالی و توسعه جوامع امری انكارناپذیر است. در قوانین كشورهای توسعه یافته مقرراتی برای این بخش تقنین شده تا با توسعه هرچه بیشتر آنها پیشرفت بیشتری داشته باشند. از جمله مقررات وضع شده قوانین مربوط به شروع به فعالیت می باشد كه مستلزم اخذ پروانه است كه در بسیاری از كشور برای آمارگیری ، اخذ مالیات ، اهدا تسهیلات ، بیمه شغلی ، خدمات پشتیبانی و دیگر امور این امر وجود داشته و دارد.

در كشور ما نیز شروع به فعالیت در بخش كشاورزی به همین منوال است اما مشكل اصلی جایی است كه ارگان های مختلف در مورد صدور پروانه با متولی یا متولیان اصلی هم سو شده و به موازات هم اعمال نفوذ می نمایند در صورتی كه این امر نه تنها به رشد و توسعه بخش كشاورزی و دامپروری كمك نمی كند بلكه باعث تشویش و ایجاد دغدغه در فعالان این بخش می گردد و طبعا موجب كاهش محصول و راندمان می شود.

بنابر آنچه در بالا بیان شد و با توجه به قوانین و مقررات به متولی صدور پروانه در كشورمان خواهیم پرداخت كه به صورت موردی بیان خواهد شد:

الف) با استناد به بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی ، "فرد صنفی عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی كه فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاك به منظور تولید محصولات كشاورزی ، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت ، باغداری ، جنگلداری ، جنگل كاری ، مرتعداری ، آبخیزداری ، بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی ، دامداری ، آبزیان ، شیلات ، پرورش طیور ، زنبور عسل ، كرم ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای كشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد." كه با دقت در این بند كه به صورت عام بیان شده و موارد مذكور جنبه تمثیلی دارند نه احصائی ، هر نوع فعالیت كشاورزی و گیاهی و حیوانی كه عرفا بتوان از آن بهره برداری نمود و نفعی عاید انسان شود را در بر می گیرد و حتی می توان گفت شامل پرورش گیاهان و حیواناتی كه در آینده پرورش داده می شوند مثل پرورش كرم خاكی ، گیاهان دارویی كه در حال حاضر نیز وجود دارد و یا پرورش دلفین برای نمایش یا ماهی گیری و پرندگان زینتی یا پرورش مارهای سمی برای تولید پادزهر و چرم یا عنكبوت برای استفاده از تار آن در ساخت جلیقه ضد گلوله و موارد بسیار دیگری كه امروزه در كشور های پیشرفته از آنها كمال بهره برداری می شود.

ب)با استناد به بند "ج" و تبصره آن از ماده 1 آیین نامه اخیرالذكر كه صراحتا به صدور مجوز فعالیت پرداخته و بیان می دارد : " ... علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذكور ، با رعایت این آیین نامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمایند." طبق اساسنامه تیپ نظام صنفی بخش شهرستان مصوب 1386  هیئت محترم دولت كه با ابلاغیه شماره 40260/ت 34274 مورخ 20/03/87 و بر اساس ماده 5 صدور پروانه توسط نظام صنفی برای فعالیت های موضوع بند "ب" فصل اول آیین نامه فوق قابل استنباط است چنانكه در بند 4 ماده 5 به هزینه های صدور پروانه اشاره شده است.

ج) در ماده 6 اساسنامه به حقوق و وظایف نظام صنفی اشاره شده كه ماده مذكور 29 بند دارد و در بند 17 صریحا به صدور پروانه پرداخته شده و از مفهوم بندهای 3،5،8،22و25 نیز می توان به طور ضمنی ، صدور مجوز فعالیت را برداشت نمود.

د) ماده 8 اساسنامه كه مواردی را كه در بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی نیز اشاره نموده عینا بیان نموده  و با استناد به آن به آسانی می توان صدور پروانه و مجوز فعالیت برای هرگونه فعالیت در بخش كشاورزی و دام را با نظام صنفی كشاورزی دانست.

ه)ماده 30 در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره نظام صنفی كشاورزی است كه در بند های 14 و 15 صراحتا به بحث صدور مجوز فعالیت پرداخته و در بند 14 بیان نموده : " صدور مجوز فعالیت برای اعضای نظام صنفی" و بند 15 :"صدور مجوز برای تشكل های صنفی بخش كشاورزی" عنوان شده است.

با توجه به آنچه ذكر گردید و صراحت قوانین و مقررات، اولا بدیهی است قانونگذار و دولت محترم برای جلوگیری از تشویش و از هم گسیختگی و سردر گمی در بخش كشاورزی و دامپروری (كه از مهمترین شاخصه های توسعه پایدارند) بر آن شده اند تا به صورت نظام مند و سیستماتیك ، وحدت رویه عملی ایجاد نمایند تا تولیدكنندگان ، كشاورزان ، دامداران ، فعالان و شاغلین این بخش ها با طیب خاطر و آسودگی خیال به تولید محصولات با كیفیت اهتمام ورزند. ثانیا مرجع صالح صدور پروانه فعالیت را معرفی كنند كه همان نظام صنفی كشاورزی است كه در این مورد نیز می توان به قانون نظام صنفی كشور مصوب 22/01/83 رجوع نمود كه در ماده 3 و 6 و 12  آن به صراحت در مورد پروانه فعالیت بیان شده است. لذا دخالت سایر مؤسسات و ارگان ها و تشكل ها و شركت های تعاونی  و غیردولتی نه تنها مشكل را مرتفع نمی كند بلكه مشكلات جدیدی را ایجاد یا مسائل را پیچیده تر می نماید.پس بهتر است تا در جهت نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش شود تا كشاورزان و تولید كنندگان و دامپروران را حمایت جدی نمود تا در این بخش ها با انسجام بیشتری رو به پیشرفت حركت كرد و به افقی روشن در آینده كشور دست یافت كه دور از دسترس نیست.  

نظام صنفی كشاورزی شهرستان محلات       

از نظام صنفی كشاورزی شهرستان محلات برای تهیه و ارسال این یادداشت تشكر می شود و از نظام های صنفی سایر شهرستان ها تقاضا می شود یادداشت های خود در خصوص مسائل مرتبط را جهت انتشار به این پایگاه ارسال نمایند.


  در حاشیه گفت و گوی تلویزیونی رئیس جمهوری با مردم

دكتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری در گفتگوی زنده تلویزیونی سه شنبه شب دوزادهم مرداد ماه به ارائه آمار و اطلاعات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی اختصاص پرداخت، بخش كشاورزی و رشد مثبت آن از موارد مورد اشاره وی در طی این مصاحبه بود.

آمارهای تجهیز سیستم های آبیاری نوین مزارع و بحث گندم و تولید آن در كشور، مواردی بود كه رئیس جمهور پس از اشاره به "بخش كشاورزی" بدانها اشاره كرد. وی گفت كه: امسال در موضوع گندم به نقطه ای می رسیم که دیگر نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت.

این كه بخش كشاورزی علیرغم همه محدودیت ها و تنگناهای پس از اعمال تحریم ها، بر خلاف بخش صنعت كه رشد منفی را در سال گذشته تجربه كرد و بخش خدمات كه رشد صفر درصدی داشت، تنها بخشی بود كه به قول دكتر روحانی توانست دارای رشد بالای 5 درصد باشد و همسو با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی گام بردارد، حقیقتی ستودنی و پُر آشكار است. ضمن این که اشاره رئیس جمهور به موضوع کشاورزی در میان بسیاری از موضوع هایی که در این گفتگو به صحبت نیامد نیز قابل تقدیر است. 

گویا این سنت دولت ها است كه در مصاحبه های اینچنینی تلویزیونی اغلب از طریق آمار، توفیقات بخش های مختلف را صرفا در پیوستگی با دستاوردهای حاصله بخش دولتی بیان كنند. حقیقت این است كه تحقق این همواری و گذر از دشواری، غیر از آن كه دستاورد بخش برنامه ریز و ذیربط دولتی باشد قطعا وابسته به تلاش مستمر و سختكوشی كشاورزان و بهره بردارانی است كه در سخت ترین شرایط، مانع از آسیب های جدی در بحث امنیت غذایی و استقلال كشور شده است و موجبات پیشرفت بخش را نیز فراهم آورده اند.

اگر رئیس جمهوری محترم در بیان توفیقات بخش كشاورزی در این پخش سراسری رسانه ای، نام و یادی هم از این تلاشگرانِ گاه بی مزد و همواره بی منت عرصه اقتصاد كشور نیز می كردند، بسیار سزا و روا بود. زمانی هم كه رئیس جمهور به حدود نه و نیم میلیون تن گندم خریداری شده اشاره كرد، دچار این خطای سهوی نیز شده و اعلام كردند: این میزان گندم از "مردم" خریداری شده است؛ در حالی كه منظور، "كشاورزان" بوده است.امید است در گفت و گوهای بعدی رئیس جمهوری محترم شاهد باشیم كه انتظارات كشاورزان كشور بیشتر برآورده گردد.

* اسماعیل حسن نایبی، کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  نظام صنفی كشاورزی باید پایدار بماند

نظام صنفی كشاورزی باید پایدار بماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه كشاورز در میزگرد رادیویی برنامه اقتصادی"شناسا" از رادیو ایران با بیان این مطلب گفت: تجربه نشان داده است كه اغلب در دولت های مختلف یك جریان تشكلی، تشكل غالب بر بخش كشاورزی بوده است اما نظام صنفی كشاورزی بخاطر رصد مسائل اساسی و دارای عمومیت برای بخش كشاورزی و كشاورزان نباید وابسته به تغییرات دولت ها باشد و باید پایدار بماند.

دكتر فریدون گل افرا افزود: یكی از چالش های اصلی بخش كشاورزی نبود آمار دقیق از تولیدات محصولات توسط كشاورزان است و نظام صنفی كشاورزی باید در امر به روز رسانی این آمار و اطلاعات، كمك حال بخش كشاورزی و نظام برنامه ریزی كشور باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: كشاورزی ما دچار نوسانات بسیار زیادی است، دارای یازده اقلیم در سطح كشور هستیم، خشكی و خشكسالی و  سیل داریم و در نتیجه آمارها می باید به روز و دگرگون شود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: آن چیزی كه فقدان آن به شدت احساس می شود، نبود استراتژی و راهبرد برای بخش كشاورزی است.نظام صنفی كشاورزی می تواند در شناسایی راهبرد اساسی اقتصاد تولید در بخش كشاورزی موثر باشد.

مهیمانان این میزگرد رادیویی دكتر گل افرا، مهندس ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مهندس حق پژوه مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور بودند.


  گردهمایی بزرگ دست اندركاران تشكلهای كشاورزی و روستایی استان فارس برگزار شد

گردهمایی آموزشی توجیهی "طرح عضویت اعضاء شرکتهای تعاونی کشاورزی،تولید روستایی وشرکتهای سهامی زراعی و کشت وصنعت در نظام صنفی كشاورزی" و همچنین "تبیین و تشریح مقررات نظام صنفی كشاورزی" با حضور روسای ادارات تعاون روستایی شهرستانها، رؤسای هیئت مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی  كشاورزی، مدیران عامل اتحادیه های تعاون روستایی و كشاورزی، مدیران وکارشناسان امور تشکلهای مدیریت تعاون روستایی استان فارس در تاریخ29/4/1395 در سالن اجتماعات سازمان تعاون روستایی استان برگزارگردید. در این گردهمایی آقایان نبی سپهریان رئیس گروه ساماندهی وسازماندهی تشکلهای صنفی و تخصصی و نصرتعلی کرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی تشکلها از دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی به ایراد سخنرانی و پاسخ به سوالات حاضرین پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، آقای سپهریان در این گردهمایی اهداف طرح عضویت اعضاء شرکتهای تعاونی کشاورزی،تولید روستایی وشرکتهای سهامی زراعی و کشت وصنعت در نظام صنفی كشاورزی، گروههای هدف، فرآیند اجرایی و اقدامات و حجم عملیات مورد اجرا در هر یك از شهرستانهای استان را تشریح نمود. گفتنی است طرح عضویت اعضاء شرکتهای تعاونی کشاورزی،تولید روستایی وشرکتهای سهامی زراعی و کشت وصنعت در نظام صنفی كشاورزی با اهداف زیر در سال 95 در برنامه های مورد اجرا در سطح استانهای كشور می باشد:

 

1-  شفاف سازی اعضای تعاونیها از لحاظ شاغل بودن در بخش کشاورزی

2-  برخورداری اعضاءشرکتهای تعاونی از منافع ومزیت های صنفی نظام صنفی کشاورزی

3-  ایجاد زمینه ارائه خدمات به شاغلین واقعی بخش کشاورزی

4-  ساماندهی و سازماندهی ساختار و تشکیلات تعاونیها و تشکلها

5-  کمک به سازماندهی ومدیریت اداره تعاونیها وتشکلهای

6-  شفاف سازی مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی

7-  جلوگیری از موازی کاری تعاونیها وتشکلها در حوزه فعالیت تولیدی

8-  کاهش هزینه های اداری ،نیروی انسانی وسایرهزینه های متفرقه دیگرمرتبط به تشکلها ،تعاونیها ونظام صنفی

9-  نظارت دقیق برفعالیت شبکه تعاونیها وصنوف کشاورزی

10-ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از فعالان بخش کشاورزی (صنوف وتعاونیها)

11-ایجاد زمینه تعامل وهمگرایی بیشتر بین شبکه تعاونی ها وتشکلهای زیربخش های کشاورزی

 

همچنین آقای كرمی مقدم در سخنرانی خود در این گردهمایی ضمن تشریح قوانین و مقررات حاكم بر نظام صنفی كشاورزی موارد زیر را مورد توجه و تأكید قرار داد:

 

1-  گزارش اجمالی از روند تهیه ارسال و پیگیری تصویب اصلاحیه آیین نامه و ساختار پیش بینی شده جهت تسهیل در انجام وظایف، ماموریتها و امور نظام صنفی بصورت تخصصی و فنی

2-   تعریف اجمالی از مفاهیم مندرج در آیین نامه و اساسنامه نظام صنفی

3-   شرایط و ویژگیهای مورد نیاز جهت عضویت در نظام صنفی کشاورزی و فرآیند صدور و تمدید پروانه فعالیت

4-   نحوه برگزاری و تشکیل جلسات کمیته تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای احراز شرایط عضویت فرد در نظام صنفی

5-   اهم وظایف، ماموریتهای نظام صنفی، هیأت مدیره و هریک از سمتهای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

6-  تاکید بر برگزاری به موقع جلسات هیأت مدیره ( هر دو هفته یکبار ) مجامع عمومی عادی و فوق العاده و انتخابات

7-  رعایت مقررات در فرآیند برگزاری هریک از انواع مجامع عمومی، نصاب قانونی رسمیت جلسه در هریک از نوبتهای برگزاری مجمع عمومی و نهایتا شرایط و ویژگی های رسیدگی به دستورات جلسه و تعیین نوع مجمع عمومی( عادی یا فوق العاده) و نحوه اطلاع رسانی به اعضا و دستگاههای ذیربط

8-   مجمع عمومی به درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا یک سوم اعضا و در صورت عدم استنکاف بعنوان دوران فترت توسط اداره تعاون روستایی شهرستان برگزار می گردد

9-  شرایط داوطلبین تصدی هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی و ممنوعیت کارمندان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، کارکنان نظام صنفی و اعضای که دو دوره متوالی در هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان بوده اند ( الزام رعایت مقررات و ابلاغیه های دفتر )

10-اخذ همه وجوه مربوط به نظام صنفی از طریق عملیات بانکی و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی از متقاضیان عضویت و یا اعضا

11-الزام نظام صنفی شهرستان به پرداخت سهم 20 درصد نظام استانها از محل اخذ حق عضویت، صدور و تمدید پروانه

12-رعایت مقررات  نظام صنفی در اخذ منابع مالی (حق عضویت، خدمات صدور و تمدید پروانه) و انجام هزینه ها بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب وظایف و اختیارات آنها و الزام هیأت مدیره به ارائه مستندات مربوطه

13- تاکید بر پذیرش و قانونی بودن نظارت ادارات تعاون روستایی بر انجام امور و رعایت مقررات در نظام صنفی کشاورزی به عنوان دستگاه حاکمیتی در سطح شهرستان، استان و کشور.

 

گفتنی است شرکت کنندگان در گردهمایی آموزشی و توجیهی ضمن مشارکت در مباحت و بیان نظرات در خصوص موضوعات ارائه شده، نسبت به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص نظام صنفی بویژه با توجه به در دست اقدام بودن انتخاب اعضای هیأت مدیره در دور سوم اقدام  و پاسخهای مستدل و مستند براساس مقررات نظام صنفی ارائه گردید.

* با تشكر از آقایان اسماعیلی پور( امور تشكل های كشاورزی استان فارس) و ادیبی(روابط عمومی تعاون روستایی استان فارس) برای ارسال عكسهای گردهمایی


  شناسایی و تامین منابع مالی واحدهای كشاورزی نیمه فعال/ پیگیری توسط نظامهای صنفی

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی طی مكاتبه با استانداران كشور بر ضرورت ساماندهی، تامین منابع مالی و فعالسازی واحدهای نیمه فعال و راكد بخش كشاورزی در استان ها تاكید كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، پیرو این مكاتبه مهندس حسین صفایی رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران طی ابلاغیه ای به مدیران تعاون روستایی استان ها، لزوم پیگیری موضوع شناسایی واحدهای كشاورزی نیمه فعال بخش كشاورزی را به مدیریت های تعاون روستایی ابلاغ كرد.

گفتنی است اعضای نظام های صنفی كشاورزی كه مشمول این ابلاغیه می باشند، ضروری است با هماهنگی سازمان تعاون روستایی استان ها نسبت به معرفی واحدهای نیمه فعال اقدام نمایند.

جهت كسب اطلاعات بیشتر از نحوه پیگیری این موضوع به سایت www.behinyab.ir وابسته به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت مراجعه نمایید.

مطلب مرتبط: اقدام نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی در باره این ابلاغیه


  اقتصاد مقاومتی چیست؟

فرض بگیریم یک کشاورز به جای این که هر روز در زمین کشاورزی کار کند و با دستمزد خود، مایحتاج و خورد و خوراک خانواده اش را تامین کند، به هر دلیلی از این کار امتناع می کند و قسمتی از زمین هایش را می فروشد تا بتواند نیازهای ضروری و اولیه خانواده (همچون غذا، پوشاک و …) را تامین کند. حال اگر در بازار، خریداری بی رحم هم باخبر باشد که این کشاورز وقتی امروز زمین خود را نفروشد اهل خانه اش باید سر را گرسنه به بالین بگذارند، تا می تواند به او زور می گوید و هر قیمتی را که دلش بخواهد برای اجناس کشاورز تعیین خواهد کرد!

طبق همین فرض، کشاورز در واقع «سرمایه فروشی» یا به نوعی «سرمایه سوزی» می کند و دیر یا زود این «سرمایه محدود» او تمام خواهد شد و آن وقت است که «کاسه چه کنم!» به دست خواهد گرفت و احتمالاً خانواده اش هم او را سرزنش خواهند کرد که چرا از همان روز اول به فکر امروز نبودی؟!

حکایت اقتصاد ما، حکایت همین کشاورز است. سال هاست که «نفت می فروشیم» و با آن «واردات» می کنیم و بخش اعظمی از بودجه جاری دولت را هم از نفت فروشی تامین می کنیم، به جای آن که نفت را بگذاریم برای روز مبادا و یا با پول نفت سرمایه گذاری و اشتغال زایی کنیم. نفت سرمایه ای در دست ما است و "به ذات خود ندارد عیبی و هر عیب که هست از شیوه  استفاده ماست»؛ همچون حکایت همان کشاورز و آن خریدار بی رحم.

مفهوم اقتصاد مقاومتی از طریق همین مثال می تواند مطرح باشد. یعنی غیر از نفت و منایع نفتی بگردیم و با اراده مردمی، بسترهای دیگری را برای كنترل و بی اثر كردن فشارهای وارده به مردم و جامعه شناسایی كنیم.

اقتصاد مقاومتی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- مردمی کردن اقتصاد 2- کاهش وابستگی اقتصاد به نفت 3- مدیریت و تعادل در مصرف.

از آن جا كه بخش کشاورزی بیشترین نقش را در اقتصاد خانوار دارد، می تواند به عنوان مبنای اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد و با برخی تغییرات زیر ساختی و بومی سازی می توان آن را شکوفا کرد و دل به آن بست؛ چنانچه در سال 95 بخش كشاورزی به عنوان تنها بخش موفق در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در كشور معرفی گردید. بنابر این با توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی به‌دلیل مالکیت مردم بر عمده زمین‌های کشاورزی، یکی از این شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی «مردمی کردن اقتصاد»، را خود به‌خود داراست.

با توجه به ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی؛ «کاهش وابستگی به نفت» توجه به بخش کشاورزی می تواند موجبات کاهش وابستگی به نفت را در پی داشته باشد. از دو جنبه می‌توان به این موضوع نگاه کرد: جنبه اول این که با تقویت و توسعه بخش کشاورزی،  به‌صورت خودکار و پی در پی، سیاست جایگزینی واردات پیگیری خواهد شد و از جنبه دیگر، با تقویت این بخش، صادرات کشاورزی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توسعه سیاست صادرات غیرنفتی باشد. بنابراین با اهمیت دادن به بخش کشاورزی و نگاه توسعه‌ای به آن، نه تنها وابستگی کشور به نفت کم خواهد شد، بلکه می‌توان از این بخش برای تأمین ارز کشور نیز بهره برد.

علم اقتصاد به ما می گوید كه باید با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده حاصل شود. در اقتصاد مقاومتی نیز باید از امکانات داخلی،  بیشترین بهره را برد و منابع را به شکل دقیق‌تری تخصیص داد.

اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ کشاورزی عبارت است از: تولید بیشتر، بهره‌وری بیشتر با هزینه‌ کمتر، توجه بیشتر به محصولات استراتژیک، تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره‌وری تا حد امکان، تولید کالاهایی که وابستگی به خارج را هر چه کمتر می‌کنند و تأمین نهاده‌های لازم به شکل کامل و در زمانی مناسب و همچنین توجه به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی به موازات این موارد.


تهیه و تنظیم: اسماعیل حسن نایبی کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف اركان نظام صنفی كشاورزی

پیرو هماهنگی و دعوت نظام صنفی كشاورزی استان همدان از دفتر امور تشكل های كشاورزی به منظور شركت و برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای هیأت مدیره، بازرسین و دبیران اجرایی شهرستان ها جهت آشنایی با وظایف اركان نظام صنفی كشاورزی، این كارگاه آموزشی با حضور آقای نصرتعلی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان مدرس دوره برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی کامل اعضای هیأت مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی با وظایف و ماموریت های نظام صنفی و بر اساس مسئولیت در هیأت مدیره عنوان شده است.

 

اهم مباحث و موضوعات مطرح شده در این كارگاه عبارت بود از:

1-     تعریف مفاهیم مندرج در آیین نامه و اساسنامه نظام صنفی شامل فرد صنفی، واحد صنفی، عضویت و پروانه فعالیت

 

2-     تشریح وظایف، ماموریت های نظام صنفی، هیأت مدیره و هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

 

3-     تشریح شرایط عضویت در نظام صنفی کشاورزی

 

4-     ضرورت و نحوه تشكیل کمیته تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای تعیین شرایط عضویت فرد در نظام صنفی و تعیین حق صدور پروانه های فعالیت

 

5-     تشریح فرآیندهای عضوگیری، مراحل و نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت

 

6-     تشریح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و نحوه اطلاع رسانی به اعضا و دستگاههای ذیربط

 

7-     تشریح شرایط تصدی عضویت در هیأت مدیره و بازرس شرایط داوطلبین تصدی هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی

 

 

نكات و تذكرات مهم ارائه شده در دوره آموزشی شامل این موارد بود:

1.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

2.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

3.        نظام صنفی موظف به پیگیری تمدید عضویت و پروانه فعالیت سالانه اعضا برای استمرار فعالیت نظام صنفی است.

 

4.        اخذ همه وجوه مربوط به نظام صنفی از طریق عملیات بانکی و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی از متقاضیان عضویت و یا اعضا ضمن اینكه پوزهای نصب شده در نظامهای صنفی نیز به صورت دوره ای تحت كنترل قرار گیرند.

 

5.        نظام صنفی شهرستان ملزم به پرداخت سهم 20 درصد نظام استان ها از محل اخذ حق عضویت، صدور و تمدید پروانه است.

 

6.        هیأت مدیره نظام صنفی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه در مباحث مالی است و می بایست کلیه هزینه های نظام صنفی بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب وظایف و اختیارات آنها هزینه شود.

 

7.        مجمع عمومی سالیانه حداقل سالی یکبار با هدف تصویب گزارش هیأت مدیره، تراز مالی و تصویب برنامه و بودجه باید برگزار  شود و در صورت نیاز مجمع عادی بصورت فوق العاده به دفعات نیز برگزار شود.

 

8.        مجمع فوق العاده حسب نیاز و با درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا یک سوم اعضا و در دوران فترت توسط تعاون روستایی شهرستان برگزار می شود.

 

9.        نصاب لازم برای رسمیت جلسسات مجمع عمومی در نویت اول نصف بعلاوه یک نفر از اعضا ، در نوبت دوم یک سوم ، در نوبت سوم یک پنجم و در نوبت چهارم به بعد یک دهم بشرطی که در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو کمتر از 100 نفر و زیر 1000 نفر عضو کمتر از 50 نفر در جلسه حاضر باشند. برای شهرستان های با عضو کمتر 150 نفر حضور حداقل 15 نفر ( شرط اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان) الزامی می باشد.

 

10.     کارمندان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، کارکنان نظام صنفی و ... در سمت عضو هیأت مدیره نظام صنفی ممنوعیت دارند.

 

11.     برگزاری جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار، برگزاری مجامع عمومی در موعد مقرر از اهم وظایف هیأت مدیره است.

 


  تقدیر دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی از تلاشها و پیگیریهای تعدادی از نظامهای صنفی كشاورزی استان ها و شهرستانها

دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی به منظور ارج نهادن به زحمات، پیگیری ها و اقدامات تأثیرگذار نظامهای صنفی در پیشبرد امور و انجام وظایف و مأموریتهای محوله در اقدامی كه در آینده نیز تداوم خواهد داشت از تعدادی نظامهای صنفی (رؤسای هیأت مدیره و یا دبیران اجرایی به نمایندگی نظام صنفی) تشكر و قدردانی بعمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، از عوامل و شاخص های مورد نظر در موفقیت بیشتر نظامهای صنفی در انجام وظایف و مأموریتها كه توسط دبیرخانه مركزی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است می توان به برنامه ریزی و تصمیم گیری های مناسب برای پیشبرد امور، ارتباط و تعامل مؤثر با مجموعه تعاون روستایی، جهادکشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، توجه ویژه به رعایت قوانین و مقررات، پیگیری در معرفی نظام صنفی به ادارات دولتی و كشاورزان، شركت در جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش كشاورزی، توسعه مشاركت اعضا در پیشبرد امور و ورود حرفه ای به مسایل و مشكلات بخش اشاره كرد. نظام صنفی های صنفی كه  در مرحله اول مورد تقدیر قرار گرفته اند عبارتند از:

1-دبیر اجرایی شهرستان ارومیه، آقای پرویزی

2-دبیر اجرایی شهرستان شبستر، آقای آزادشندی

3- دبیر اجرایی طرقبه و شاندیز، آقای موسوی نژاد

4-دبیر اجرایی شهرستان قزوین، آقای باقری

5-دبیر اجرایی شهرستان اصفهان، آقای ملك پور

6-عضو هیات مدیره شهرستان بهشهر، آقای خاكزاد رستمی

7-رئیس هیات مدیره شهرستان همدان،‌آقای سوزنچی

8-دبیر اجرایی شهرستان همدان،‌ خانم شعبانی

9-دبیر اجرایی شهرستان سیمرغ، آقای اسماعیل زاده

10-دبیر اجرایی شهرستان شازند، آقای مختاری

11-دبیر اجرایی شهرستان شاهرود،‌آقای باقری

12- دبیر اجرایی شهرستان فردوس، آقای محمدزاده

13- رئیس هیات مدیره شهرستان شهرضا،‌آقای رهنمایی


  تشكیل جلسات اتاق فكر در نظام صنفی كشاورزی كشور


رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تشكیل جلسات اتاق فكر نظام صنفی كشاورزی كشور خبر داد.

مهندس محمد شفیع ملك زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی با بیان این مطلب گفت: تاكنون دو  نشست از جلسات اتاق فكر نظام صنفی كشاورزی كشور  با هدف شناسایی مسائل و آسیب شناسی وضعیت موجود، شناسایی فرصت ها و تهدیدها، و نهایت استفاده از ظرفیت های قانونی نظام صنفی، ایجاد بستر های مناسب برای ارائه فكر و تجارب موفق و برنامه مند نظام های صنفی تشكیل شده است.

وی افزود: یكی از بندهای مهم پیشنهاد شده در جلسه اتاق فكر مربوط به لزوم تهیه برنامه راهبردی نظام صنفی و تصویب آن در شورای مركزی برای اجرا در سطح كشور بود كه بدین منظور جهت بررسی برنامه چهار ساله طراحی شده برای نظام صنفی و نیز تاكید بر لزوم برنامه ریزی و حركت بر مبنای این اولویت، تشكیل كمیته راهبردی نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك ضرورت مطرح گردید كه نخستین جلسه مربوط به آن در مورخ 23 تیرماه جاری برگزار خواهد شد و از همفكری و مشورت نظام های صنفی استانی و نمایندگان بخش دولتی استفاده خواهیم نمود.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور همچنین اظهار داشت: یكی دیگر از موارد مهم مطرح شده، در ارتباط با پیگیری تهیه و نصب سیستم نرم افزار جامع عضوگیری، تمدید،‌صدور پروانه فعالیت و اتوماسیون اداری برای نظام های صنفی كشاورزی بود كه به همین منظور نیز جلسه ای در روز 22 تیرماه جاری برای پیگیری و نهایی سازی آن برگزار خواهد شد و امید است پس از احصاء نیازهای نرم افزاری از استان ها و شهرستان ها، رفع نواقص و بازبینی گروه انفورماتیك، شاهد نصب این سیستم برای استفاده تحت وب نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها در آینده ای نزدیك باشیم كه خود نیازمند همكاری و حمایت نظام های صنفی استان ها و شهرستان ها می باشد.

ملك زاده با اشاره به لزوم قانون مندی اقدام و فعالیت نظام های صنفی تاكید كرد: رعایت ضوابط و مقررات موجود برای نظام صنفی موجبات تقویت این ساختار مردمی بخش كشاورزی را فراهم می سازد كه باید سرلوحه كارها قرار گیرد.


  پخش دور جدید برنامه مجله كشاورزی در شبكه تلویزیونی آموزش/ نظام صنفی در كارگروه تخصصی تشكلها و تعاونیها

پخش دوره جدید برنامه مجله كشاورزی از اواخر تابستان امسال از طریق شبكه تلویزیونی آموزش آغاز خواهد شد.

مدیر کل دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش وزارت جهاد كشاورزی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی گفت: به منظور پیگیری ادامه فعالیت برنامه مجله كشاورز و نیز موارد مطرح شده در جلسه وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان صدا و سیما، طی جلسه مشترك روز گذشته چهاردهم تیر ماه جاری با رئیس شبكه آموزش در موضوع هایی همچون اهمیت انتقال مفاهیم آموزشی ترویجی مورد نیاز كشاورزان و بخش كشاورزی از طریق تولید و پخش برنامه های كشاورزی، ظرفیت های رسانه ای شبكه آموزش برای ارائه برنامه ویژه با محور بخش كشاورزی، رئوس و عناوین موضوعی مرتبط با نیازهای آموزشی و شغلی بهره برداران و كشاورزان مرتبط با برنامه های كلان بخش كشاورزی به نتایج مثبتی دست یافتیم.

مهران ابوالحسنی در باره طرح موضوع و نحوه حضور نمایندگان تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی در برنامه های مجله كشاورزی افزود: هدایت موضوعی برنامه ها در هسته های كارشناسی كه با حضور نمایندگان استان ها در سطح ملی فعال است میسر می شود كه این هسته های كارشناسی از قبل در قالب یازده كارگروه پیش بینی شده است و فعالیت آن دوباره از پی خواهد گرفته شد. یكی از این هسته ها، هسته تخصصی تشكل ها و تعاونی ها نام دارد و موضوع تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در آن پیگیری خواهد شد.

قطعا اقدام و تقویت نظام های صنفی كشاورزی در امور رسانه ای و اطلاع رسانی از طریق حضور پر رنگ و مستمر در این برنامه می تواند موجبات موفقیت و ارتقای جایگاه نظام صنفی و حفظ موجودیت آن را فراهم سازد.


  منابع مالی نظام صنفی كشاورزی

منابع مالی و دریافتی نظام صنفی كشاورزی، عبارت است از وجوهی که از منابع ذیل حاصل می شود:

 

1-   دریافت حق عضویت اعضای نظام.

 

2-   دریافت بهای صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضا و صدور هر گونه مجوزهایی كه به نظام واگذار می گردد.

 

3-   دریافت وجوه حاصل از درج آگهی و اطلاعیه در نشریات، پایگاههای اطلاع رسانی و سایر منابع اطلاع رسانی نظام.

 

4-   كمك های اعطایی و داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی

 

5-   دریافت بهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، کارشناسی، فروش نشریات، برگزاری هم اندیشی ها و نمایشگاهها و سایر موارد مشابه.

 

6-   ایجاد بانك اطلاعات درآمدهای مترتب از آن.

 

7-   سود ناشی از سپرده گذاری در بانكها و مؤسسات معتبر مالی و اعتباری.

 

8-   سایر منابع درآمدی در چارچوب اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملهای مصوب.


  تسلیت

با تاسف، مطلع شدیم كه پدر گرامی آقای مهندس رضا هداوند میرزایی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم میرزایی شکیبایی آرزو داریم.


  چند نكته در باره اظهارنامه مالیاتی

1-تکمیل اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی حسب قوانین و مقررات جاری کشور توسط نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستان و استان، الزامی است و طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كشور،"تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است."

2-آخرین زمان اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور برای تكمیل اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی، پایان تیر ماه جاری است. (نشانی سامانه امور مالیاتی: www.tax.gov.ir)

3-عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

4- بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدور مجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد.

5-بر اساس بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:"حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است".

6- از طریق سامانه امور مالیاتی و در مرحله پیش ثبت نام با وارد كردن" شناسه ملی"، مراحل تكمیل اظهار نامه و در ادامه اخذ كد اقتصادی انجام می پذیرد.

7- در هنگام تكمیل اظهارنامه مالیاتی، نظام های صنفی دقت كنند در سرفصل های ارائه شده در دفاتر مالی، عناوینی را ذكر كنند كه مشمول مالیات نباشد. مثلا دریافت هزینه بابت جی پی اس مزارع، مشمول مالیات می شود و یا عنوان صدور پروانه فعالیت نیز مشمول مالیات است كه باید عنوان "تمدید حق عضویت" جایگزین آن گردد.


  عدم سوء پیشینه

پرسش: آیا برای اشخاصی که هم اکنون عضو هیات مدیره نظام صنفی شهرستان یا استان هستند گرفتن عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد ، گواهی حسن شهرت شغلی و غیره الزامی دارد با توجه به اینکه این افراد تعیین صلاحیت شده اند و هم اکنون در هیات مدیره شهرستان و یا استان مشغول فعالیت می باشند؟

پاسخ: برای اعضای كنونی هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان جهت داوطلب شدن در سمت عضو هیات مدیره و یا بازرس نظام صنفی، ارائه مدارك احراز صلاحیت (گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، گواهی حرفه ای و شغلی و ...) الزامی می باشد. ولی در صورت داوطلب شدن همین شخص برای عضویت در هیات مدیره استان در همان سال و پس از برگزاری انتخابات نظام های صنفی شهرستان ها، نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد نمی باشد.


  كارگروه نظارت و ارزیابی تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی در تعاون روستایی استانها سازماندهی می شود

سازمان های تعاون روستایی استان ها موظف شدند كارگروه نظارت و ارزیابی جهت نظارت بر فرآیندهای اجرایی تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی را سازماندهی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس ابلاغیه دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با توجه به اهمیت و ضرورت ارزیابی عملكرد تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها جهت جلوگیری از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی، بر اساس بند 11 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی، سازمان های تعاون روستایی استان موظفند كارگروه یاد شده را طبق تبصره ماده 1 شیوه نامه نظارت و ارزیابی سازماندهی كنند.

كارگروه نظارت و ارزیابی استان، مركب از سه نفر شامل: مسئول امور تشكل های كشاورزی، كارشناس حقوقی و كارشناس امور مالی خواهد بود.

در بند 11 دستور العمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی آمده است: تعیین تركیب گروه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی كشاورزی در سطح ملی به عهده مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ، در سطح استان به عهده مدیر تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به عهده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان می باشد. 

تبصره ماده 1 این دستورالعمل نیز بیان می دارد محورها و حدود نظارت بر تشکل‌ها و نظام‌های صنفی بر مبنای آیین‌نامه و اساسنامه شامل مقررات اداری، مالی، حقوقی و اجرایی از مرحله سازماندهی و ساماندهی و عضوگیری، صدور و تمدید پروانه، تعیین تعرفه ها ،تشکیل مجامع و انتخابات تا آموزش و توانمندسازی و حمایت از تشکل‌ها و صنوف می‌باشد.  


  جلسه كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه باغبانی برگزار شد

جلسه كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه باغبانی با حضور آقایان ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، حسینی و دادجو رئیس و كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی و  نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در روز دوم تیر ماه 95 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره جایگاه نظام صنفی كشاورزی و لزوم تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی در بحث شناسایی مشاغل بخش كشاورزی به ارائه توضیحاتی پرداخت.

سپس رئیس گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی در زمینه شناسایی مشاغل كشاورزی در گروه های شغلی، شیوه ها و مكانیسم های كدگذاری مشاغل بخش كشاورزی مواردی را عنوان داشت.

مهندس حسینی تصریح كرد: لازمه تعریف هر شغل در بخش كشاورزی، تعریف فنی آن شغل از طرف مرجع تخصصی مربوط به آن است و بدین منظور تعداد 39 شغل شناسایی شده در بخش باغبانی جهت بررسی به معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی ارائه شده است تا پس از جمع آوری نظرات بخش های تخصصی نسبت به انتشار جلد دوم و چاپ جدید مشاغل بخش كشاورزی اقدام گردد.

مهندس دادجو كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل نیز در این جلسه اظهار داشت: ارائه پیشنهاد و درخواست شغل در فرآیند استاندارد سازی مشاغل بخش كشاورزی به دو گونه انجام می شود؛ یا اینكه ارسال پیشنهاد شغل از طریق معاونت ها و بخش های تخصصی به دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام می پذیرد و یا اینكه فرد متقاضی با مراجعه به نظام صنفی كشاورزی درخواست خود را اعلام نموده و سپس این درخواست از طریق سازمان تعاون روستایی استان به دفتر امور تشكل های كشاورزی ارسال می گردد.

سپس هر یك از نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به ارائه دیدگاه ها و نظرات در ارتباط با بحث استانداردهای فنی مشاغل مربوطه پرداختند و نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز توضیحات لازم را ارائه نمودند.

در پایان این جلسه مقرر گردید كه عناوین مشاغل ارائه شده، در هر یك از دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به كمك سایر كارشناسان بررسی شده و سپس عناوین نهایی شده از طریق نماینده معاونت باغبانی به دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارسال گردد.


  در باره حقوق دبیر اجرایی

سوال: برخی از پرداخت قانونی حقوق دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و یا شهرستان اجتناب می كنند. راه كار چیست؟ چه باید كرد؟

پاسخ: بر اساس تبصره ماده 5 نظام نامه اداری مالی نظام صنفی كشاورزی، دبیر اجرایی اعم از عضو هیات مدیره یا غیر عضو در قبال خدمت در نظام صنفی حق الزحمه دریافت می نماید.

این امر به شرطی محقق می شود كه بر اساس ماده 8 همین نظام نامه، اشتغال به كار وی تمام وقت باشد.

لذا در صورت عدم تحقق موضوع، دبیر اجرایی می تواند نسبت به گزارش موضوع به هیات مدیره و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید.


  یادداشت به مناسبت یكم تیر ماه روز ملی اصناف

روز اول تیرماه روز ملی اصناف را به اصناف تازه استقرار یافته بخش كشاورزی در همه سطوح و حلقه های آن از تولید، تا خدمات و توزیع محصولات و فرآورده های كشاورزی تبریك می گویم.

 نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك نهاد اجتماعی و صنفی، دارای مسئولیت های مختلفی از جمله: دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی؛ حفظ و دفاع از منافع و حقوق افراد جامعه بعنوان مصرف كنندگان تولیدات بخش كشاورزی و  تعامل و همراهی با دولت در تحقق اهداف و سیاستهای توسعه ای كشور می باشد.

اگر چه شكل گیری اصناف در ایران به دوره ساسانیان باز می گردد، اما اولین قانون نظام صنفی كشورمان در روز اول تیرماه سال 1350 تصویب و به عنوان نخستین قانون مستقل برای اصناف در كشور محسوب می گردد. با وجود این پیشینه، اما كشاورزان و بهره برداران كشور دیرتر از همه مشاغل با تاخیری طولانی و تاریخی اصناف خود را در حال شكل دادن هستند.

همه اینها علیرغم اهمیتی است كه بخش كشاورزی دارا می باشد و تاثیراتی است كه نظام صنفی كشاورزی بر سایر حلقه های صنفی همچون اصناف صنعتی و خدماتی شهری دارد.

به بهانه این روز امید می رود كه جامعه علمی كشور نیز وارد این حوزه شده و نسبت به بررسی اثر بخشی نظام صنفی كشاورزی برای جامعه كشاورزان و در راه توانمندشدن آنان قلم بزند.

از بخش های قانونگذار هم انتظار است در تصویب مقررات و قوانین نظام صنفی كشاورزی و تسریع این امور اهتمام بیشتری داشته باشند تا نظام صنفی كشاورزی جایگاه اصلی خود را پیدا كند.

از مدیران بخش كشاورزی و همكاران بخش دولتی در سطوح مختلف هم می خواهیم این واقعیت را بپذیرند كه امروزه اجرای برنامه توسعه ای در بخش كشاورزی از تحقیقات و آموزش تا تامین و تدارك نهاده ها، پشتیبانی تولید و تبدیل و فرآوری و بازار و بازار رسانی، بدون سازماندهی صنفی افراد ذینفع اصلا امكانپذیر نیست.

ممكن است در كوتاه مدت اثرات مثبت موقتی را شاهد باشیم اما تداوم و پایداری امر منوط به این خواهد بود كه خود بهره برداران برای تامین منافع صنفی خود متشكل شوند. این موضوع مهمی است كه تجربه آن چه در ایران در دیگر اصناف و همچنین در دنیا و در بحث صنوف مشاغل و از جمله كشاورزی ثابت شده است.

و امیدوارم نظام صنفی كشاورزی در چارچوب مقررات و وظایف ذاتی خود برای افراد صنفی تحت پوشش در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان بیش از پیش برآید.

عبدالرضا مسلمی- مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی

1/4/1395


  تسلیت

با تاسف، مطلع شدیم كه خواهر محترم جناب آقای عبداله فرجی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كردستان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن خواهر به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی كشور، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید.


  جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری برگزار شد/نتایج و افق های فعال شدن نظام صنفی كشاورزی در حوزه باغبانی

جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری(سیب) با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد كشاورزی، معاون فنی و اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، دبیر كمیته محصولات سردسیری و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی عضو كمیته مذكور از استان های كشور با دستور جلسة ارائه گزارش آخرین وضعیت تولید سیب استان ها، بررسی مشكلات حوزه باغبانی و پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده برای سردخانه های انبار سیب از طریق تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 25 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه با ارائه گزارش در باره تشكیل كمیته محصولات سردسیری نظام صنفی كشاورزی از سال 1393 و برخی از مصوبات جلسات تشكیل شده اخیر در جهت رسیدگی به مسائل و مشكلات باغداران و بخش باغبانی گفت: مشكلات مازاد بر مصرف داخلی محصول سیب و صادرات این محصول در سال گذشته،‌ خسارات زیادی به تولیدكنندگان وارد آورد و حتی هنوز نیز در بعضی مناطق سیب های سال قبل در سردخانه ها نگهداری می شود.

مهندس محمدشفیع ملك زاده ضمن تقدیر از اقدامات وزیر جهاد كشاورزی در بحث صادرات و جلوگیری از واردات میوه های خارجی به كشور تاكید كرد: تولیدكنندگان و باغداران در كنار بخش دولتی و با ارائه راهكارها پیگیر مسائل باشند.

وی با اشاره به یكی از مصوبات جلسه كمیته محصولات سردسیری در ارتباط با فرهنگ سازی مصرف سیب در كشور اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم كه در صدا و سیما برای مصرف محصولات غذایی مضر، وقت و تبلیغ صرف می شود در حالی كه در زمینه تبلیغات و فرهنگ سازی مصرف میوه ها بویژه محصول سیب كه دارای بیشترین مواد مغذی برای سلامت انسان ها و جامعه است كار رسانه ای انجام نشده است.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: با فعال شدن نظام صنفی كشاورزی در حوزه باغبانی در قالب تعاملات پیوسته با معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی به افق های مشتركی برای حل مسائل و مشكلات دست یافته ایم.

سپس منصوری دبیر كمیته تخصصی محصولات سردسیری به قرائت مصوبات جلسه پیشین این كمیته مورخ 11/11/94 در آذربایجان غربی و ارائه گزارش مختصری از پیگیری های انجام یافته جهت اجرایی سازی برخی از مصوبات مربوط پرداخت. اصلاح تعرفه واردات موز از طریق تعامل نظام صنفی كشاورزی با معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی، پیگیری ترویج مصرف سیب در رسانه های گروهی و مبادلات كالا به كالا سیب و موز برخی از این موارد مطرح شده بود.

در ادامه شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران کشور با اشاره به این كه نسبت به سال قبل، در سال جاری نیز همان مقدار تقریبی چهار میلیون تن تولید سیب پیش بینی می شود، تاكید كرد: بهترین راهكار برای عدم تكرار ضرر و زیان باغداران، توجه جدی به صادرات با تولیگری دولت است و مسئولان با تمام جرات و قدرت باید برای این امر اهتمام نمایند.

سپس رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به این كه میزان تولید سیب در این استان در سال گذشته 605 هزار تن بوده است، گفت: پیش بینی تولید سیب در سال 95 حدود 480 تا 520 هزار تن می باشد كه نسبت به سال قبل به علت سرما زدگی باغات حدود یكصد هزار تن كاهش تولید داریم.

هاشمی اظهار داشت: آن موضوعی كه تشكل ها و نظام صنفی از بخش دولتی باید مطرح كنند و پیگیر باشند تا تسهیلات و شرایط تحقق آن را فراهم آورد، در مسائلی همچون افزایش تعرفه میوه ها، صادرات میوه های تولید شده افزون بر نیاز داخلی و غیره خلاصه می شود. سال ها تجربه نشان داده است كه هر جا بخش دولتی به عنوان تاجر و بازرگان وارد شده است شكست در بازار را شاهد بوده ایم.

وی تصریح كرد: در روند تصویب قانون انتزاع، نظام صنفی كشاورزی بیشترین تاثیرگذاری و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در جهت تحقق این قانون داشت و دولت باید دست نظام صنفی را در امر بازرگانی محصولات باز بگذارد.

در ادامه مدیركل دفتر میوه های سردسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه گفت: مشكل عمومی در كشور ما این است كه همیشه اعلام می شود كشاورزی متعلق به گذشته بوده است و اكنون نیز پس از گذار از عصر صنعتی و تكنولوژی، در عصر اطلاعات هستیم. اما كشورهای توسعه یافته و پیشرفته مقدم بر هر چیز توشه و بار خود را از لحاظ كشاورزی بسته اند و از توسعه و پیشرفت آن اطمینان حاصل نموده اند و كشاورزی جایگاه بالایی دارد. نظام صنفی كشاورزی باید در پی این تفكر باشد كه برای تبیین و اصلاح این رویه و تلقی، در تعاملات خود با دولت و مجلس این تاثیرگذاری جهت تبیین موضوع را داشته باشد.

مهندس رویین تن افزود: برای نظام صنفی این نكته مد نظر باشد كه موضوع دفاع از حقوق تولیدكنندگان و بهره برداران در گرو گران شدن محصول خریداری شده از كشاورزان خلاصه نمی شود. بلكه باید روش هایی را اتخاذ نمود كه منجر به كاهش هزینه های تولید و استفاده از نهاده ها گردد.

معاون فنی و اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: از چهار سال و نیم قبل تعداد 400 پروژه زیرساختی در شركت های تعاونی روستایی و كشاورزی و كشت و صنعت با پشتیبانی و ارائه تسهیلات این معاونت اجرا شده است.

مهندس طباطبایی همچنین بر ضرورت برنامه ریزی نظام صنفی كشاورزی و بهره مندی از ظرفیت های موجود رسانه ای به منظور فرهنگ سازی در حوزه ترویج مصرف سیب در جامعه از طریق تعامل با روابط عمومی سازمان مركزی تعاون روستایی تاكید كرد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: نظام صنفی باید به این باور برسد كه از جایگاه بالایی برخوردار بوده و می تواند بخش هایی از مشكلات بخش كشاورزی را حل و فصل نماید. شرط این امر رسیدن به یك زبان مشترك و وحدت رویه بر اساس یك برنامه جهت ارتقای جایگاه بخش كشاورزی است كه تعامل و پیوستگی عقائد و آراء نظام صنفی و بخش دولتی از نمونه های آن است.


  نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی و اداری بر نظام های شهرستان را با همکاری تعاون روستایی به حالت مستمر و قانونمند انجام دهند

هر ساله با نزدیك شدن به پایان سال مالی كشور افراد، مؤسسات، شركت ها، و كلیه مودیان مالیانی تلاش مضاعفی را برای تهیه و تدارك مستندات لازم جهت پرداخت، معافیت و تخفیف در پیش می گیرند. این درحالی است كه در طول سال فرصت زیادی برای فراهم نمودن تمهیدات لازم و مورد نظر دارایی، امور مالیاتی و سایر ارگان های مربوطه وجود دارد.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكل های صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به تنظیم و ثبت دفاتر مالی  و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.

برابر  مقررات و اساسنامه های مصوب، تشكل های كشاورزی از جمله نظام صنفی كشاورزی موظف به انجام كلیه اموری كه در اساسنامه ذكر شده می باشند و بویژه رعایت قوانین و مقررات كشور در كلیه امور اعم از اداری و مالی لازم و ضروری است و بدیهی است هیچ عذر و بهانه ای برای عدم انجام آن قابل پذیرش نیست.

اگرچه همه دست اندركاران موظفند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آموزش تشكل ها در امور مالی و اداری همت نمایند اما اركان تشكل ها بویژه هیآت مدیره محترم نظام های صنفی برابر وظایف و مأموریت های محوله مكلفند نسبت به پیگیری این قبیل امور از ابتدای سال مالی اقدام نمایند. كما اینكه در طول سال مكاتبات متعددی با تشكل های بخش كشاورزی و بویژه نظام های صنفی برای پیگیری و انجام این امور انجام و بر رعایت مواردی همچون نظارت های مالی، انجام حسابرسی، داشتن دفاتر قانونی، پرداخت سهم بیست درصد، الزام اخذ تضامین، مراجعه به ادارات مالیاتی تاكید شده است. بنابر این انتظار می رود كه نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی را به حالت مستمر و قانونمند انجام دهند.

به هر حال ضمن اجر نهادن به تلاش ها و دغدغه های هیأت مدیره های محترم تشكل های كشاورزی بویژه نظام های صنفی، امیدواریم سال مالی را با رعایت تمام تكالیف قانونی مالی و اداری از جمله ثبت وقایع مالی، پلمپ دفاتر مالی، رعایت مقررات در استخدام های كاركنان، حسابرسی و سایر موارد مورد توجه در اساسنامه ها مد نظر قرار دهند.

دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن احترام به استقلال تشكل های كشاورزی در چارچوب وظایف قانونی هدایتی، حمایتی و نظارتی خود آماده همكاری با تشكل ها می باشد و  امیدواریم تشكل های بخش كشاورزی در انجام وظایف خود موفق بوده و بتوانند نقش و تأثیر واقعی خود را در جهت تأمین منافع كشاورزان و توسعه كشاورزی كشور ایفا نمایند. در این خصوص انتظار می رود برابر نص صریح مواد 35 و 36 اساسنامه نظام صنفی شهرستان از مشورت و راهنمایی های نظارتی و کارشناسی تعاون روستایی استان و ادارات تابعه شهرستان بهره برداری لازم و کافی به عمل اید. مسلما سلامت و دقت و نظم مالی نظام های صنفی می تواند در اعتباربخشی این تشکل نقش اساسی داشته باشد و در ارتقای جایگاه و منزلت انها موثر واقع شود.

  

*دكتر عبدالرضا مسلمی،‌ مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی


  ابلاغ دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی

دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه تامین و سازماندهی تشكل های صنفی تخصصی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: كلیات این طرح در پانصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در تاریخ 12/8/94 به تصویب رسید. سپس راهكارهای اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 22/1/95 كارگروه ملی بررسی و سپس در پانصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره مورخ 12/3/95 تصویب نهایی گردید. در نهایت دستورالعمل اجرایی طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی،كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی در تاریخ16/3/95 از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی به تعاون روستایی استان ها و متعاقبا توسط مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز جهت عملیاتی شدن دستورالعمل در تاریخ 23/3/95 به استان ها ابلاغ شد.

مهندس نبی سپهریان افزود: هدف از تدوین و اجرای این طرح، شفاف سازی اعضاء تعاونی ها از لحاظ شاغل بودن در بخش كشاورزی، برخورداری اعضاء تعاونی ها از منافع و مزیت های صنفی، ارائه خدمات به شاغیلن واقعی بخش كشاورزی، شفاف سازی مشاغل مرتبط با بخش كشاورزی با دریافت پروانه فعالیت نظام صنفی اعضاء تعاونی ها، ایجاد بانك اطلاعاتی جامع از فعالان بخش كشاورزی در حوزه صنوف و تعاونی ها و ایجاد زمینه تعامل و همگرایی بیشتر بین شبكه تعاونی ها و تشكل های زیر بخش كشاورزی است.

وی اظهار داشت: اجرای آزمایشی (پایلوت) این طرح، سال جاری 95 در نظر گرفته شده است و اجرای کامل آن در کل تعاونی های كشاورزی كشور از سال 1396 آغاز خواهد شد. در اجرای پایلوت مقرر شد در سال 1395 در هر شهرستان، یك شركت تعاونی كشاورزی، یك شركت تعاونی تولید روستایی و یك شركت كشت و صنعت یا شركت سهامی زراعی به عنوان پایلوت انتخاب و طبق دستور العمل اجرایی با تشكیل كارگروه استانی و برنامه ریزی توسط این كارگروه عملیاتی می شود.


  31 خرداد 95 ؛ آخرین مهلت تكمیل اظهار نامه مالیاتی

با توجه به نزدیك بودن پایان زمان تكمیل اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی در تاریخ 31/3/1395 و برای جلوگیری از بروز مشكلات بعدی در این خصوص، نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها حداكثر تا زمان یاد شده فرصت دارند تا نسبت به تكمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام كنند.

معافیت مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس بند ی ماده 139 قانون مالیات های مستقیم " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است" و همچنین تبصره 1این ماده "وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند".

 به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی بند(ی) ماده 139، رعایت مواد 10 و 13 و 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 این ماده قانونی و ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه سود و زیان متكی بر اسناد و دفاتر قانونی تا پایان تیرماه هر سال الزامی است.

طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی این ماده قانونی، عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود.

الزام در تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی امری است كه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به آن می باشند.

غیر انتفاعی بودن نظام صنفی كشاورزی

بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدورمجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد. لذا نظامهای صنفی تشكیلاتی غیرانتفاعی می باشند كه مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی و سود آور نیستند و براساس ماده17 نظام نامه مالی تقسیم سود و سهام را ندارند.

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران، هیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز می باشند.

www.tax.gov.ir  

حسب قوانین و مقررات جاری كشور و جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی همانند سایر افراد حقوقی لازم است به سامانه امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir  مراجعه نموده و با مطالعه راهنمای مندرج در آن ثبت نام نمایند.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكلهای صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد  نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به ثبت و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.


  مدرك تحصیلی برای تصدی در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی

بر اساس بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با موضوع نحوه تشكیل نظام صنفی كشاورزی بخش-شهرستان، داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید) یكی از شرایط عضویت در هیات موسس نظام صنفی كشاورزی است. از آنجایی كه همانند بند 7 ماده 22 مكرر قانون نظام صنفی كشور، شرایط لحاظ شده برای هیات موسس برای هیات مدیره و بازرس نیز مترتب است بنابراین بندهای یاد شده در مورد اعضای هیات مدیره و بازرس نیز صادق می باشد و داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید) یكی از شرایط عضویت برای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی است.

همچنین در مصوبات هفتمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور آمده است: با عنایت به این كه در قانون نظام صنفی كشور حداقل سواد جهت احراز مسئولیت در هیات مدیره دیپلم می باشد، داشتن حداقل مدرك دیپلم(نظام قدیم و یا جدید) برای اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شرط لازم است.


  گردهمایی بررسی جایگاه نظام صنفی كشاورزی در همدان برگزار شد

گردهمایی بررسی جایگاه نظام صنفی كشاورزی با حضور مدیركل دفتر امور تشکلهای کشاورزی، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها و صنوف دفتر امور تشكل های كشاورزی، مسئولین تعاون روستایی استان همدان، روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های همدان، رئیس نظام صنفی كشاورزی استان همدان، دبیران اجرایی نظام صنفی شهرستان ها و تعدادی از کارشناسان و کارکنان تعاون روستایی استان در روز دهم خرداد ماه 95 در محل سالن جلسات اداره تعاون روستایی استان همدان برگزار شد.

مدیركل دفتر امور تشکل های کشاورزی در این جلسه بیان داشت: مسئولیت ها و فعالیت های بخش دولتی در حوزه تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سازمان تعاون روستایی، دارای اثرات اقتصادی ملموس بر روی فعالیت های سازمان و شبكه است.

دكتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: این فعالیت ها برای جامعه هدف یا کشاورزان همانند دوروی یك سكه؛ یک روی اقتصادی و یک روی اجتماعی، فرهنگی دارد. اصلی ترین مسئولیت سازمان، حمایت از جامعه روستایی است و این حمایت با پشتیبانی، آموزش و هدایت امکانپذیر است.

وی یکی از معایب موجود در شبكه تعاونی ها را عدم حضور بیش از 90درصد اعضاء در مجامع عنوان نموده و در ادامه اظهار داشت: دلیل این وضعیت به خاطر وجود دو شکاف اصلی است. شکاف اول شکاف بین منافع تعاونی با اعضاء و شکاف دوم ناشی از شکاف بین اتحادیه ها و تعاونی ها است. برای حل شکاف اول ایجاد جذابیت های بیشتر برای کشاورزان و برای شکاف دوم، حمایت هرچه بیشتر اتحادیه ها از تعاونی ها راهکاری موثر است.

مدیركل دفتر امور تشکل های کشاورزی، زمینه سازی به منظور مشارکت و همفكری در اجرای برنامه ها؛ هموار کردن تعامل بین روستاییان با شبکه های اقتصادی؛ پیگیری مشكلات با مجموعه دستگاه هایی نظیر وزارت نیرو، بانک ها و بیمه های اجتماعی توسط نظام های صنفی كشاورزی را از جمله انتظارات از مدیران تعاون روستایی بیان كرد.

وی با بیان این كه پروژه ها را باید با قدرت ایجاد همگرایی در جامعه عملیاتی کرد، افزود: همگرایی باعث احساس امنیت در کشاورزی می شود و تمام کارهایی که در نظام صنفی انجام شده به منظور افزایش همگرایی بوده است. اما از آنجایی که كار در این بخش، دو بعد فرهنگی- اجتماعی(نرم افزاری)و بعد سخت افزاری دارد، کار مقداری مشکل است. زیرا در بعد سخت افزاری و کارهای عمرانی با اشیای فیزیکی سر و کار داریم که کار را راحت می کند امادر بعد فرهنگی، اجتماعی با انسان ها سر و کار داریم. بنابراین فرهنگ سازی، آسان نیست.

 

با تشكر از خانم مهندس شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان برای ارسال گزارش


  عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان نماینده مجلس دهم شد

عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان به عنوان نماینده با کسب اکثریت آراء مردم شهرستان به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه در دورهٔ دهم مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

دكتر اصغر سلیمی از كشاورزان پیشرو فعال در پرورش سیب درختی در منطقه دناكوه گنجگان و از اعضای دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم می باشد.

منبع خبر: دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم


  نظام های صنفی كشاورزی برای اجرایی سازی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی چه كرده اند؟/بخش دوم و پایانی گزارش اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان

در ارتباط با اقدامات نظام های صنفی كشاورزی در ذیل ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی شماره 9791/02 مورخ 6/4/94 با موضوع "تقویت فنی و علمی نظام های صنفی به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و حمایت و توانمندسازی نظام صنفی در  اجرای وظایف و ماموریت های غیرحاكمیتی بخش كشاورزی" كه مهندس محمود حجتی بدانها تصریح نموده بود، چندی پیش بخش نخست گزارش اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در این مورد ارائه شد.

در اینجا در بخش دوم و پایانی به سایر اقدامات نظام صنفی كشاورزی این استان اشاره می شود كه این شیوه عمل قطعا می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی كشاورزی قرارگیرد.

.....

9-برگزاری نشست مشترك دبیران نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان با استاندار و مدیركل مدیریت بحران در مورخ 3/10/94

برخی از مصوبات(ابلاغ مصوبات جلسه از طرف استانداری طی مكاتبه با مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان و اداره كل مدیریت بحران): انتخاب مشاور بخش كشاورزی برای استاندار و به طور مشابه در سطح شهرستان برای فرمانداران از شبكه نظام صنفی/تشكیل كمیته ای مركب از نمایندگان استانداری، سازمان جهاد كشاورزی استان و نظام صنفی كشاورزی استان برای پیگیری مسائل و مشكلات از طریق وزارتخانه ها و نهادها/ حضور فعال بخش كشاورزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی استان/ مشاركت نظام صنفی در بحث های مربوط به حوزه انتقال آب،‌ ساماندهی رودخانه زاینده رود، بیمه محصولات كشاورزی و رفع مشكل امهال وام های بخش كشاورزی.

10-برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی) در مورخ 5/10/94

موضوع: واگذاری امور حاكمیتی و قابل پیگیری مرتبط با صنایع كشاورزی و مكانیزاسیون توسط نظام صنفی كشاورزی(ابلاغی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان) 

برخی از مصوبات:انجام صدور پروانه فعالیت مشاغل كارگاهی در حوزه مكانیزاسیون كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی / حضور مستمر نظام صنفی كشاورزی استان در جلسات پدافند غیرعامل و كمیته بهداشت و كارگروه تامین و تدارك شوخت در بخش كشاورزی و كمیته تخصصی مكانیزاسیون

11- برگزاری جلسه نظام صنفی  كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(معاونت بهبود تولیدات گیاهی) در مورخ  4/11/94

موضوع: واگذاری امور حاكمیتی و قابل پیگیری در حوزه معاونت تولیدات گیاهی توسط نظام صنفی كشاورزی (ابلاغی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان)    

برخی از مصوبات: مشاركت نظام صنفی كشاورزی در مباحث ترویجی حوزه نظارت و اجرای الگوی صحیح آبیاری و كشت/ مشاركت و حضور هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ها برای تعیین خسارت وارده بر محصولات كشاورزی/ ملاك قرار گرفتن پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی بعنوان مدرك معتبر شغلی توسط بانك ها و موسسات دولتی و غیردولتی/ حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد مبارزه با سن غلات استان، مدیریت آفات و نیز در چهار كمیته: زراعت، باغبانی،‌مكانیزاسیون و گیاه پزشكی.

12- برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(مدیریت امور سرمایه گذاری) در مورخ 5/11/94

 موضوع: واگذاری برخی از وظایف غیرحاكمیتی مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد كشاورزی استان به نظام صنفی كشاورزی

برخی از مصوبات: نظام صنفی كشاورزی شهرستان نسبت به شناسایی، ترغیب و هدایت متقاضیان سرمایه گذاری در بخش كشاورزی اقدام و نسبت به معرفی آنان جهت انجام مراحل بعدی به مدیریت های جهاد كشاورزی اقدام نمایند. / كلیه راهكارها جهت حضور رسمی و فعال نظام صنفی كشاورزی در تمامی مراحل بیمه كشاورزی توسط مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد كشاورزی بررسی و سپس موضوع آن از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود. / فراهم نمودن شرایط حضور نماینده مطلع و ثابت نظام صنفی كشاورزی استان به منظور شركت در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.

13- برگزاری جلسه (دوم) نظام صنفی كشاورزی استان با استاندار در مورخ  30/1/95

موضوع: پیگیری اجرای مصوبات جلسه اول پیرامون واگذاری امور تصدیگری دستگاه های اجرایی به نظام صنفی كشاورزی

 

كلیه موارد مربوط دستور استاندار در خصوص حمایت از نظام صنفی كشاورزی در راستای تقویت بخش كشاورزی و كشاورزان و نهایی سازی پیشنهادهای اجرایی در بخش های آب،‌كشاورزی، بازرگانی و صنایع مرتبط با بخش كشاورزی جهت هماهنگی های بیشتر برای واگذاری به نظام صنفی كشاورزی و انجام مكاتبات مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با مدیرعامل شركت آب منطقه ای اصفهان

14- مكاتبه دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان با رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ( رونوشت ها به: مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس جهاد كشاورزی استان، مدیر تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها) در مورخ 5/2/95

موضوع: شرح انجام پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در خصوص ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به منظور حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی

دانلود مكاتبه

 

لینك مرتبط: اجرای ابلاغیه وزیر جهادكشاوزری توسط نظامهای صنفی كشاورزی /نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان(بخش نخست) 


  مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، معاون و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان های کشور، روز سه شنبه 4 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور به این شرح است:

1-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور

2-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی استان

3-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان

4-تصویب كلیات نظام پیشنهادات در نظام صنفی كشاورزی كشور

5- مقرر شد تا به منظور اجرای وصول سهم نظام صنفی استان و كشور از نظام های صنفی شهرستان(ماده 27 نظام نامه مالی اداری نظام صنفی كشاورزی)، رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان نسبت به اعزام دو نفر كارشناس خبره و معتمد نظام صنفی كشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان به شهرستان ها اقدام و درآمدها و هزینه های انجام شده نظام صنفی شهرستان را بررسی و  مبلغ 15 درصد سهم استان و 5 درصد سهم كشور مجموعا 20 درصد را مشخص نماید.


کل صفحات : 35    ...    5    6    7    8    9    10    11    ...