مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، معاون و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان های کشور، روز سه شنبه 4 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور به این شرح است:

1-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور

2-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی استان

3-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان

4-تصویب كلیات نظام پیشنهادات در نظام صنفی كشاورزی كشور

5- مقرر شد تا به منظور اجرای وصول سهم نظام صنفی استان و كشور از نظام های صنفی شهرستان(ماده 27 نظام نامه مالی اداری نظام صنفی كشاورزی)، رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان نسبت به اعزام دو نفر كارشناس خبره و معتمد نظام صنفی كشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان به شهرستان ها اقدام و درآمدها و هزینه های انجام شده نظام صنفی شهرستان را بررسی و  مبلغ 15 درصد سهم استان و 5 درصد سهم كشور مجموعا 20 درصد را مشخص نماید.


  ماموریت اصلی نظام صنفی كشاورزی پیگیری حقوق صنفی است

 

كشاورزان مانند همه اقشار جامعه از حقوقی برخوردارند.  ماموریت های نظام صنفی كشاورزی از جمله پیگیری حقوق اجتماعی و اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در شانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب افزود: حقوق اجتماعی مانند انواع بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی و غیره  جزو حقوق لاینفك افراد جامعه است و باید اهمیت داشته باشد. حقوق اقتصادی نیز شامل خدماتی همچون اشتغال، درآمد است كه نظام صنفی در تحقق آن باید تلاش نماید. اما از همه مهم تر، حقوق صنفی و در واقع پیگیری حقوق صنفی كشاورزان و بهره برداران از سوی نظام صنفی كشاورزی است. این حقوق هیچ یك نمی تواند جایگزین یكدیگر شوند و حقوق صنفی آن جایی است كه منافع صنفی كشاورزان دنبال می شود.

دكتر عبدالرضا مسلمی تاكید كرد: تا زمانی كه جایی در قوانین و مقررات برای اصناف كشاورزی وجود نداشته باشد مشكلات همچنان برقرار است. باید به دنبال این باشیم كه در شرایط خاص نظیر قانون  برنامه ششم توسعه كشور و سایر قوانین برای نظام صنفی جایگاه پیدا كنیم. باید به پاسخ این پرسش رسید كه نظام صنفی كشاورزی تا چه میزان توانسته است برای ذینفعان خود كه بهره برداران و كشاورزان هستند، منافع ایجاد نماید و چه حقی را برای كشاورزان می خواهد مطالبه كند.

وی، رصد قوانین و مقررات موجود، تعریف مكانیسم های كاری به منظور احقاق حقوق تولیدكنندگان و لحاظ جایگاه حضور برای نظام صنفی را راهی برای صدور احكام یا دستورالعمل های جدید و یا حذف و اصلاح قوانین در تضاد با منافع حقوقی كشاورزان عنوان داشت. اینها برخی از مواردی است كه در ذیل پنج كارگروه در حال تشكیل در نظام صنفی كشاورزی كشور می باید مطرح باشد.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی اظهار داشت: در ارتباط با موضوع منافع صنفی، به عنوان مثال طی یك سال گذشته تاكنون كه بحث اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی طی 16 جلسه و با چالش هایی مختلف در هیات دولت مطرح گردید. در اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی تلاش گردیده است تا فضای حیاتی نظام های صنفی توسعه یابد و اتاق اصناف كشاورزی در كشور پیش بینی شده است.  

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی همچنین بر ضرورت پیگیری و انجام تعاملات لازم از سوی تشكل ها و نظام های صنفی به منظور دریافت سهمی از مبلغ 8 میلیارد تومان بودجه مصوبه ویژه حمایت از نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، هماهنگی حمایتی کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی كه در بودجه سالیانه گذشته مصوب گردیده بود، تاكید كرد.

مسلمی همچنین افزود: بهتر آن است هنگامی كه جمعی را متشكل نموده و در جلسه ای و یا مراكز تصمیم گیر یا تصمیم ساز حضور می یابیم دقت شود كه آن جمع در وهله نخست، تاثیر گذار باشد و با تجمیع انرژی گروهی بر روی اولویت دارترین موضوع متمركز شده و راهكارهای آن را ارائه نمود. در فضای ملی نیز جایگاه نظام صنفی كشاورزی را مشخص نماییم و نگاه ملی به نظام صنفی داشته باشیم.


  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران: قدرت نظام صنفی در پیگیری مسائل بخش كشاورزی با بخش دولتی قابل مقایسه نیست

بخش كشاورزی در نهاد سازی برای اینكه امور كشاورزان در مسیر حرفه ای و منطقی جریان یابد عقب افتادگی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در شانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب افزود: بخشی از مجموعه قوانینی كه ساختارهای كشاورزی را منظم می كند در دهه 50 و در قالب تعاونی ها شكل گرفت. بخشی از آن در اوایل دهه 80 با شكل گیری پنج ساختار قانونی برای بخش كشاورزی به دست آمد كه نظام صنفی كشاورزی یكی از آنها بود.با فرصتی كه هیات دولت در آخرین ماده قانونی آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در باره بازنویسی آیین نامه پس از سه سال، لحاظ نموده بود خوشبختانه با استفاده از تجربیات به دست آمده در عرصه و شناسایی نقاط قوت و ضعف در موضوع نظام صنفی كشاورزی شرایط لازم برای اصلاحیه این آیین نامه فراهم آمد و ضمن پیگیری های متعدد تاكنون 16 جلسه تخصصی در كمیته ها و كمیسیون های هیات دولت در این ارتباط تشكیل شده است.

تلاش برای تطبیق آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور

مهندس حسین صفایی گفت: در این جلسات سعی شد تا تطبیق آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور را به حداكثر برسانیم. نخستین نفع در این تطبیق و انطباق، در عنوان شناخته شده قانون نظام صنفی كشور در جامعه خلاصه می شود. دیگر آن كه بار اجتماعی و فرهنگی مثبت قانون نظام صنفی به موضوع نظام صنفی كشاورزی نیز منتقل خواهد شد.

فشار رسانه ای برای رفع تاخیر در تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

وی تصریح كرد: با توجه به تاخیر حاصل آمده در رسیدگی به اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در هیات دولت، آن دسته از نظام های صنفی كشاورزی كه از استعداد كار اجتماعی و رسانه ای قوی تری برخوردارند، همفكری نمایند و فشار رسانه ای جدی تری را جهت رفع تاخیر و موانعی كه از سوی اتاق اصناف و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است، وارد نمایند.

لزوم راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی از سوی نظام صنفی كشاورزی كشور

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با تاكید بر لزوم راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: اطلاع رسانی به روز یكی از نیازهای اصلی كار نظام های صنفی است. وقتی نظام صنفی از یك وب سایت قوی برخوردار شد، دستگاه هایی كه مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش كشاورزی مرتبط هستند نمی توانند بی توجهی كنند.

به روز رسانی و مدیریت وب سایت از راه اندازی مهمتر است

صفایی اضافه نمود: اطلاع رسانی در شكل های مختلف ارائه خبر، مصاحبه، نامه و غیره خلاصه می شود و باید مسائل، به روز بیان شود و اطلاع رسانی بطور سریع انجام گیرد تا این فوریت، تاثیراتش را بر مجریان و مخاطبین خبر به همراه داشته باشد. بعد از راه اندازی وب سایت نظام صنفی كشاورزی آنچه اهمیت فراوان دارد به روز بودن و همچنین مدیریت آن است كه توسط تیمی هدایت شود كه حساسیت های مربوط به نظام صنفی را بتوانند بزرگنمایی كرده، خوب جلوه داده و به بهترین روش اطلاع رسانی نماید.

قدرت نظام صنفی در پیگیری مسائل بخش كشاورزی با بخش دولتی قابل مقایسه نیست

وی با بیان این كه فضای فعلی وزارت جهاد كشاورزی مانع از آن نیست كه صدای كشاورزان از طریق نظام صنفی به مسئولین و یا افكار عمومی منتقل نشود، افزود: نظام صنفی كشاورزی به عنوان بخش غیردولتی و سخنگوی كشاورزان باید رسا، بی پرده و اصولی صحبت های خود را مطرح كند. نظام صنفی در حداقل ترین وضعیت موجود نماینده 700 هزار عضو كشاورز و بهره بردار خود می باشد و احاطه كاملی در ارتباط با مسائل بخش كشاورزی و بهره برداران در اختیار دارد، ضمن این كه نظام صنفی ملاحظات بخش دولتی را به همراه خود ندارد.

لزوم شناسایی بسترهای قانونی موجود جهت ایجاد جایگاه برای نظام صنفی كشاورزی

مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی، تمامی بسترهای قانونی موجود كه می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای آن موقعیت حضور و جایگاهی را فراهم آورد، شناسایی و مستند نموده و الزاماتش را فراهم كند. بحث تعرفه ها و عوارض، برنامه پنج ساله، نظام بازار و غیره برخی از این موارد می تواند باشد. در قسمت ها و گلوگاه هایی كه قانونگذار شرایطی را برای حضور فراهم ساخته است آن موارد تبدیل به دستور العمل و آیین نامه شود تا مرجع مربوطه الزام به پذیرش آن را داشته باشد.

در بحث ها، حرفه ای تر وارد شوید

صفایی همچنین در ادامه اظهار داشت: نظام صنفی در بحث های حمایتی از تولیدكنندگان كشاورزی به صورت حرفه ای تر وارد شود و اغلب صرف بیان مشكلات كفایت نمی كند. وقتی موجی مانند آنچه در موضوع شیر ایجاد شد باید بر پایه آن یك ساختار دراز مدت و دائم شكل بگیرد و طوری نباشد كه صرفا به یك واكنش تدافعی و تصمیماتی مقطعی منجر شود. این امر در تمامی امور كشاورزی می تواند صورت گیرد.

كارشناسان با دانش

وی در پایان تصریح كرد: همانند اتحادیه ها، در نظام های صنفی نیز به وجود كارشناسان با دانش نیاز داریم و این خلاء باید پر شود و از نظام های صنفی درخواست می شود كه مسائل اصلی كشاورزان را به همراه بسته های اجرایی و پیوست های كارشناسی شده برای حل مشكل كه از نگاه كشاورزی و تولید كننده تهیه شده است، اظهار نماید.


  رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور تاكید كرد:رعایت نظم و توجه به روال قانونی در اجرای امور نظامهای صنفی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن تاكید بر رعایت نظم و انجام روال قانونی در امور اداری و مالی نظام های صنفی گفت: هر موسسه، ارگان و نهاد برای آن كه بتواند امورات خود را پیش ببرد نیازمند برقراری نظم و روال قانونی كار اداری و مالی است. نظام صنفی كشاورزی نیز بر اساس قوانین و مقررات، مكلف به رعایت این قوانین است و عدول از چارچوب قانون و ضوابط مالی، پذیرفتنی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه به ارائه اخبار و گزارشات مربوط به اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی كشور در بحث های بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی و چالش بودجه اندك در نظر گرفته شده بدین منظور ، بیمه تكمیلی بر مبنای اعلام تعداد اعضاء ‌از سوی نظام های استان و شهرستان، موضوع و حواشی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی در هیات دولت و هماهنگی تعیین وقت ملاقات برای اعضای نظام های صنفی كشاورزی با مقام معظم رهبری پرداخت.

مهندس محمدشفیع ملك زاده در ادامه در ارتباط با پیگیری موضوع نرم افزار های اتوماسیون اداری، عضوگیری و صدور پروانه فعالیت، هماهنگی های برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیك در سراسر كشور از طریق تعامل نظام های صنفی با شركت های نمایشگاهی استان ها كه در زمینه برپایی نمایشگاه های كشاورزی توانمندی دارند، و همچنین كسب مجوزها و مراحل اداری برای انتشار نشریه نظام صنفی كشاورزی در آینده، به ارائه توضیحاتی پرداخت.

وی تصریح كرد: هم در بدنه دولت و هم نزد كشاورزان، نظام صنفی كشاورزی هنوز به خوبی معرفی نشده است.

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور، روز سه شنبه 4 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.


  تاكید رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور بر ضرورت ارتقای آموزش دست اندركاران دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام صنفی

نظام صنفی كشاورزی یكی از فراگیرترین تشكل های فعال در بخش كشاورزی است اما بخش عمده مسائل و مشكلات گریبانگیر نظام صنفی كشاورزی به آموزش و آگاهی ضعیف دست اندكاران مرتبط با این نظام اعم از دولتی و غیردولتی بر می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب در گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی تعاون روستایی استان های کشور گفت: برای بهتر كار كردن و پیشرفت امور نیاز به آموزش در نظام های صنفی است و در نظام صنفی كشور برنامه ریزی هایی را به منظور توسعه و تقویت آموزش در نظر داریم كه برای اركان استانی برگزار شود و آنها در سطح استان ها برنامه های آموزشی را اجرا نمایند.

مهندس محمدشفیع ملك زاده افزود: با توجه به ابلاغیه وزیر محترم جهاد كشاورزی برای به رسمیت شناختن این نظام،‌از مسئولان امور تشكل ها می خواهیم در این راستا و تحقق بخشی هر چه بیشتر موضوع فعالیت نموده و همچنین برای حضور نظام صنفی در رسانه ها برای طرح مسائل و مشكلات آن اقدام داشته باشند.

وی همچنین از تمامی دست اندركاران و كارگزاران وزارت جهاد كشاورزی در تمامی سطوح و بویژه سازمان مركزی تعاون روستایی و رئیس هیات مدیره این سازمان به خاطر حمایت از نظام صنفی كشاورزی در زمینه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری تشكر خود را ابراز نمودند.


  مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در گردهمایی ملی كارگزاران امور تشكلهای كشاورزی:باید تلاش كنیم محیط پیرامون نظام صنفی را نسبت به آن حساس كنیم

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی استان های کشور در حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان كشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان زنجان و مسئولان امور تشكل های كشاورزی استان ها به تشریح زیرساختهای فراهم كننده مشاركت مردم در مسایل اجتماعی و اقتصادی بخش كشاورزی و جایگاه و الزامات نظام صنفی كشاورزی در این روند پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی مهندس حسین صفایی گفت: برای ایجاد زیرساختهای فراهم كننده مشاركت مردم در مسایل اجتماعی و اقتصادی بخش كشاورزی دو فراز مهم را داریم یك فراز آن در دهه پنجاه می باشد كه در این دهه چند قانون مهم وضع شده است و فراز بعد در دهه هشتاد می باشد.

 

وی افزود: در فراز اول بستر گسترش تعاونی های كشاورزی فراهم شد.  بر اساس قانون تعاونی ها مصوب سال 1350 تعاونی های تخصصی در نزدیك به ده رشته تخصصی بخش كشاورزی شكل گرفتند. ماهیت قانونی این تعاونی ها فراگیری و پوشش حداكثری می باشد و تاكنون پایدار مانده اند. ساختار این تعاونی ها و فراگیری آنها به گونه ای است كه انحلال آنها را نیز به راحتی امكان پذیر نمی سازد. این تعاونی ها ماهیت بنگاههای اقتصادی و تا حدودی مالی دارند و خدمات بازرگانی و تخصصی و در مجموع اقتصادی به اعضا می دهند. در فراز دوم قوانینی تصویب می شود كه تشكلهای غیر تعاونی و صنفی با ماهیت اجتماعی در آن شكل می گیرند. علاوه بر ایجاد تعاونی ها، تشكلهای صنفی و حرفه ای نیز كه برای توسعه كشاورزی می باشند در حیطه وظایف سازمان تعاون روستایی قرار می گیرند. در این حیطه تشكلهای صنفی و حرفه ای نظام صنفی كشاورزی شكل گرفت.

 

صفایی در ادامه تصریح كرد: در صورتی كه سازماندهی نظام صنفی به غیر از تعاون روستایی به بخش دیگری محول می شد عملكرد آن به این قوت نبود.

 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران گفت: با توجه به تأخیری كه تشكیل صنف كشاورزی نسبت به سایر صنوف دارد ما باید تلاش كنیم كه این تأخیر را جبران كنیم و محیط نظام صنفی را نسبت به نظام صنفی حساس كنیم. نظام صنفی كشاورزی یك نهاد مردمی قدرتمند و نماینده كشاورزان است و منافع عمومی كشاورزان را دنبال می كند.

 

صفایی با اشاره به این كه نظام صنفی باید در موازات و در كنار ما در مسایل اجتماعی و اقتصادی كشاورزی حضور داشته باشد و با این حضور خود را تعریف كند و اقتدار خود را نشان دهد، افزود: ما بخشی از نهادسازی را كه بر اساس قوانین و وظایف به ما واگذار شده است را دنبال می كنیم كه با توجه به نیاز بخش برای آن شكلی را طراحی می نماییم تا برای رفع این نیازها فعالیت نماید. تلاشی كه برای آموزش و تجهیز و برقراری و پایداری این ساختار انجام می گیرد، كاری ماندنی برای كشاورزی ایران و بدون شك در آینده مایه مباهات خواهد بود.

 

وی در پایان اظهار امیدواری نمود با باوری كه در دولت به ایجاد نهادهای مدنی وجود دارد بستر روشنی برای استقرار نظام صنفی و پیشرفت آن وجود دارد و امید است با اصلاحاتی كه در آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی شده است این نظام بتواند بیش از پیش منشاء خدمات صنفی و سازماندهی و مشاركت كشاورزان در امورشان باشد.


  گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور در زنجان برگزار شد

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، صبح روز جاری سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 95 با حضور دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مهندس خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان كشاورزی، مهندس نوری مدیر تعاون روستایی استان زنجان و مسئولان امور تشكل های كشاورزی استان ها در زنجان آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان زنجان در ابتدای این گردهمایی گفت: کار در حیطه امور تشکلهای كشاورزی از وزن و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و ظرافت های خاص خود را در عرصه عمل به همراه دارد و در حوزه تشکلها هر چه آموخته شود باز هم به عنوان یك نیاز موضوعیت دارد.

مهندس محمود نوری افزود: امروزه طرح مطالبات در حوزه فردی، از جایگاه خاصی برخوردار نبوده و در حوزه های مشاركتی و تشکلهاست که جایگاه ویژه ای برای پیگیری مطالبات و اقدامات وجود دارد.

وی تصریح كرد: بدون شک سرمایه گذاری تکنولوژیک به تنهایی پاسخگو نیست و سرمایه گذاری انسانی با به کارگیری تکنیک های لازم در امور مشاركتی ضروری است به کار گرفته شود.

در ادامه مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: نقش و اهمیت نیرو و سرمایه انسانی در فرآیند تولید به عنوان اصلی ترین عامل تعیین كننده مطرح است. در این نشست ارزیابی آنچه گذشته و تعیین سمت و سوی آینده به همراه پیشنهادهایی در ارتباط با برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد می شود.

 

 

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود:كشاورزی در همه دنیا جایگاه ویژه ای دارد. موضوع اقتصاد مقاومتی عاملی شده است كه ما مجددا و مرتبا بخش كشاورزی را مرور كنیم كه از چه ظرفیت هایی برای حركت در این مسیر برخوردار هستیم.

وی اظهار داشت: در حوزه كشاورزی با محدودیت های اكولوژیكی و اقلیمی در كشور مواجه هستیم به طوری كه از پنجاه و چهار بلایای طبیعیف پنجاه مورد آن را در كشورمان داریم. حوزه فناوری و تكنولوژیكی نیز چالش دیگر در بخش كشاورزی است.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ادامه گفت: مساله و چالش دیگر در بخش كشاورزی، مربوط به ‌نیروی انسانی آن است. در این میان، برون رفت منابع انسانی از بخش،‌بالا رفتن میانگین سنی بخش، بدون سوادی و كم سوادی بالغ بر 50 در صد آن از دیگر چالش های نیروی انسانی بخش كشاورزی است. چالش مهم دیگر در حوزه بازار و رقابت پذیری بخش می باشد و اینجاست كه موضوع شبكه سازی برای مدیریت این چالش ها روشن می شود.

مسلمی تصریح كرد: كشور ما از تمرین و تجربه زیاد در تمرین كار تیمی و كار گروهی و از بهترین بسترها برای كار مشاركتی برخودار است.

وی اضافه نمود:برای تكمیل زنجیره ارزش، نیاز به نهادهایی است كه این امر را پیگیری نمایند و صرفا تولید نمی تواند توسعه كشاورزی را باعث شود و نیاز به كنترل و مدیریت بخش از لحاظ زنجیره كامل تولید هستیم كه این كار را تشكل ها و اصناف بخش كشاورزی می باید انجام دهند. بدون توسعه فعالیت آنها نمی توان این زنجیره را كامل كرد چرا كه وارد شدن به بحث زنجیره ارزش در بیشتر كشورهای دنیا توسط تشكل ها كنترل می شود.

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، فردا نیز پیگیری می شود.


  مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد/ تاكید بر اهمیت مشاركت و تعامل درونی نظام های صنفی كشاورزی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه با حضور اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان های عضو مجمع عمومی نظام صنفی استان، نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و تعاون روستایی استان كرمانشاه،‌ روز 22 اردیبهشت ماه 95 در محل سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان در شهر كرمانشاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این جلسه كه به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین نظام صنفی كشاورزی استان برگزار گردید،در ابتدا با قرائت آیاتی از كلام الله مجید شروع و با بیان دستور جلسه و اعلان رسمیت با حضور 28 نفر از مجموع 54 نفر توسط هیات رئیسه جلسه تشکیل گردید.

در آغاز آقای امیری رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمانشاه گزارشی از فعالیت های انجام شده در نظام صنفی استان را به جلسه ارائه نمود.

سپس مهندس مهرداد دالوند كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه بر ضرورت و اهمیت كار مشاركتی و تلاش جمعی برای حل مشكلات كشاورزان از طریق همصدایی و تعامل درونی در نظام های صنفی جهت نائل شدن به اهداف نظام صنفی و دفاع از حقوق كشاورزان و بهره برداران، تاكید كرد.

پس از آن اسامی کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین قرائت گردید. افراد کاندید شده هر کدام به مدت دو دقیقه خود را معرفی نمودند. سپس رای گیری شروع شد كه نتیجه آن به این شرح است:

آقایان فرزاد امیری از سنقر ، خسرو زرافشان از کرمانشاه ، جلال صفری از دالاهو، ابوالقاسم رحیمی از اسلام آباد ، حمید فرجی از جوانرود به عنوان هیات مدیره اصلی و آقایان جبار مرادی بعنوان علی البدل اول و مسلم عبدالملکی بعنوان علی البدل دوم به مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین آقایان اسماعیل محمدی به عنوان بازرس اصلی و حسن فعلی بعنوان بازرس علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند.


  سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در زنجان برگزار می شود: گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، مدیركل دفتر امورتشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مسئولان امور تشكل های كشاورزی تعاون روستایی استان ها طی روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه 95 در شهرستان زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این گردهمایی كه با تسهیلگری روسای ادارات دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام می پذیرد موضوع ها و عناوین آموزشی در ذیل پنج كار گروه در حوزه مربوط به تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی ارائه می شود.

دفتر امور تشکل های کشاورزی با اعتقاد به نقش موثر یادگیری مستمر و تبادل اطلاعات در موفقیت طرح ها و پروژه های مورد احراز در حوزه تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی، هر ساله گردهمایی های آموزشی - توجیهی منطقه ای را برگزار می کند و امیدوار است كارگزاران استانی بتوانند در توسعه و پیشرفت امور تشكل های كشاورزی استان خود بیش از پیش تاثیرگذار باشند.


  بازدید مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی از نظام صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جلسات مشترك مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام های صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان طی روزهای 21 و 22  اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در نشست دكتر عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی شهرستان های شمال استان سیستان و بلوچستان، مسائل و مشكلات نظام های صنفی مطرح و راهكارهای رفع آنها تشریح شد.

در ادامه این بازدید، جلسه مشترك مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این نشست موضوع نحوه پوشش بهره برداران شیلاتی استان در نظام صنفی كشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان در چابهار از دیگر برنامه های انجام یافته در طی این بازدید بود. تشریح و بررسی مسائل نظام صنفی كشاورزی استان و نقش اقدامات نظام صنفی كشاورزی در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی بخش كشاورزی و جامعه روستایی، برخی از موضوعهای مطرح شده در این جلسه به شمار می آمد.


  انتخابات مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور برگزار شد

مجمع عمومی عادی نوبت اول و انتخابات هیات مدیره و بازرس مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور با حضور 24 نماینده کانون های استانی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، ناظرین وزارت كشور و دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیركل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد كشاورزی در روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه جاری در سالن جلسات سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه دكتر كرامت اله وكیلی پور رئیس هیات مدیره مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور ضمن قدردانی از اعضای مجمع و تلاش های انجام یافته به رغم مشكلات متعدد، به نتایج فعالیت های این مجمع در ارتقا بخشی و حل مشكلات بخش كشاورزی اشاره كرد.

 سپس مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور به ارائه گزارش اقدامات و پیگیری های مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور، كمیته های تخصصی و كانون های یادگیری مربوط طی دو سال گذشته در جهت دانش افزایی شاغلان و كاهش هزینه های تولید در بخش كشاورزی پرداخت.

علی خان‌محمدی افزود:مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور در راستای استاندارد سازی محصولات كشاورزی تنها تشكلی بوده است كه با اقدامات و برنامه ریزی و حضور در مراكز راهبردی باعث شد تا از سال گذشته با كودهای غیر استاندارد برای كشاورزی مواجه نباشیم و این امر پر افتخارترین كار مجمع به شمار می آید.

سپس دكتر عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن بیان اهمیت جایگاه خبرگان در انتقال تجارب و دانش فنی به شاغلین بخش كشاورزی و تاثیر در افزایش بهره وری، نكاتی را در باره آسیب شناسی كارهای تیمی و امر مشاركت بیان كرد.

در ادامه با توجه به حضور حد نصاب لازم اعضای مجمع،‌جلسه رسمیت یافته و سه نفر به عنوان هیات رئیسه سنی مجمع انتخاب و با تایید اعضای حاضران، دستور جلسه توسط منشی جلسه قرائت و در اجرای یكی از بندهای دستور جلسه، پس از ثبت نام كاندیداهای هیات مدیره و بازرس و تشریح برنامه های هر كدام از آنها، انتخابات برگزار شد.

سپس برگه های رأی توسط ناظرین طبق لیست ثبت نام به اعضای مجمع تحویل گردید. با جمع آوری و شمارش برگه ها برای تطبیق با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

 سید محمد هاشمی 17 رای، رضا بابازاده 14 رای، حسین كاكاوند 14 رای، علی خان محمدی 13 رای، منوچهر مراد علی وند 12 رای، سجاد سنجابی 12 رای، سیدمحمد فشاركی 11 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و گیتی سالاری با كسب 9 رای،  فخرالدین خرابات با كسب 8 رای به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و علی كاظمی با 15 رای و ابراهیم فرازی با 6 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین دكتر امیری مدیركل ترویج سازمان تات ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه اظهار امیدواری نمودند هیئت مدیره جدید مجمع ملی خبرگان كشاورزی با داشتن برنامه مناسب وارد فعالیت شده و بتواند از ظرفیت نمونه ها برای توسعه كشاورزی كشور بهره لازم بعمل آید. ایشان با اشاره به راه اندازی كانونهای یادگیری در حوزه های فنی و تخصصی، مجمع ملی و كانونهای استانی خبرگان كشاورزی را به مشاركت فعال در این كانونها فراخواندند. امیری در پایان اعلام داشتند كه از خبرگان كشاورزی به عنوان مدرسین دوره های آموزشی كاربردی استفاده خواهد شد و این تشكل را به مشاركت بیشتر در تولید دانش فنی كشاورزی و انتشار تجارب خود در حوزه های مختلف دعوت نمودند.

در ادامه مجمع فوق العاده مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور نیز به منظور تصویب موارد اصلاحی در اساسنامه مجمع برگزار گردید كه در پایان موارد اصلاحی اساسنامه مورد تصویب اعضای مجمع و تایید نماینده وزارت كشور قرار گرفت.


  اقدامات آموزشی نظام های صنفی كشاورزی

توجه به امر " آموزش" در نظام های صنفی كشاورزی از جمله موارد مهمی است كه هم قوانین و مقررات (بند 5 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی بخش-شهرستان) و هم الزامات كار مشاركتی ضرورتهای آن را به صراحت بیان نموده است.

هدف از تشکیل نظام صنفی كشاورزی صرفا در عضوپذیری و صدور پروانه فعالیت خلاصه نمی شود. لذا به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در واحدهای تولیدی و ... نظامهای صنفی كشاورزی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مناسب و هدف دار بر اساس حوزه وظایف خود و بخش كشاورزی می نمایند.

اخیرا برخی از نظام های صنفی كشاورزی در تداوم برگزاری دوره های آموزشی و برنامه ریزی های هماهنگ شده از سوی اعضای هیات مدیره نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با حضور اساتید دانشگاهی و كارآفرینان مربوط اقدام داشته اند كه در این گزارش به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

كرمان

برگزاری نخستین دوره آموزشی آشنایی با بیمه تكمیل درمان، شخص ثالث، بدنه خودرو، حوادث و آتش سوزی، سرمایه گذاری عمر ویژه كاركنان دفاتر نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان.

اراك

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه محصولات بهاره (تغذیه مناسب گیاهان و معرفی کودهای نانو و روشهای آبیاری نوین) برای اعضای نظام صنفی كشاورزی و فعالان كشاورزی شهرستان ساروق.

 

همدان

برگزاری نخستین كارگاه آموزشی كشت زعفران(تئوری كلاسی و عملی باغ گیاهان دارویی) با حضور كشاورزان عضو و غیرعضو در شهرستان همدان.

اقدام و تعامل نظام صنفی كشاورزی همدان با رسانه های خبری/ لینك انتشار خبر برگزاری این كلاس آموزشی در: خبرگزاری ایانا ، خبرگزاری مهر ،خبرگزاری فارس، صدا و سیمای مركز همدان ، باشگاه خبرنگاران جوان ، پایگاه خبری فردای همدان.

 

 پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده دریافت و انعكاس اخبار مربوط به فعالیت نظام های صنفی كشاورزی در زمینه ارائه خدمات آموزشی به اعضای نظامها است.

* تنظیم: اسماعیل حسن نایبی کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی


  تعیین حد نصاب قانونی تشكیل مجامع عمومی

به استناد ماده 16 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان، مبنا و ملاك تعیین حد نصاب قانونی در مجامع عمومی نظام صنفی كشاورزی "شهرستان"، تعداد اعضای پایدار نظام صنفی است که حداقل حق عضویت سالانه را پرداخت نموده اند.

اعضای پایدار شامل اعضایی است كه به عنوان عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان به رسمیت شناخته می شود كه حق عضویت سالانه خود را پرداخت نماید.

بنابراین:

1-حضور کلیه اعضایی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده باشند، در جلسه مجمع و با حق رای بلامانع است.

2-درصورت داوطلب شدن جهت تصدی عضویت در "هیات مدیره و بازرس نظام صنفی"، داشتن و ارائه پروانه فعالیت معتبر از نظام صنفی كشاورزی الزامی است.

3-حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی نظام صنفی در مبنای تعیین حد نصاب قانونی و رسمیت مجمع محاسبه نخواهند شد. 


  اجرای ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی توسط نظامهای صنفی كشاورزی /نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان(بخش نخست)

سابقه: وزیر جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره 9791/02 مورخ 6/4/94 در مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، ضمن ابلاغ موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی، بر موارد مهمی در باره فعالیت های نظام صنفی كشاورزی تاكید نمود تا مورد پیگیری نظام ها قرار  بگیرد.

"تقویت فنی و علمی نظام های صنفی به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و حمایت و توانمندسازی نظام صنفی در  اجرای وظایف و ماموریت های غیرحاكمیتی بخش كشاورزی" از جمله موارد اشاره شده در این ابلاغیه بود.

در مطالب گذشته تنظیم شده در این پایگاه اطلاع رسانی، گزارش هایی در باره اقدامات بخش دولتی(تعاون روستایی) برخی از استان ها در پیگیری مفاد ابلاغیه مذكور ارائه شد.

در مطلب حاضر، گزارش خلاصه شده ای از اقدامات نظام های صنفی كشاورزی(نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان) كه در ذیل ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی انجام گرفته، منعكس می شود. با توجه به برنامه ریزی دقیق و پیگیری های مستمر انجام یافته و تعاملات مثبت و سازنده نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان با مجموعه جهاد كشاورزی، سازمان تعاون روستایی، استانداری و دیگرسازمانهای مرتبط، شیوه روش به كار آمده قطعا می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی كشاورزی قرارگیرد.

.............................

1-انتشار ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در موضوع نظام صنفی كشاورزی مورخ 6/4/94

2-ارسال ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی توسط نظام صنفی استان به ارگان ها و نهادهای مختلف در سطح استان و نظام های صنفی شهرستان به همراه درخواست عملیاتی كردن موضوعات ابلاغیه طی مكاتبه با رئیس جهاد كشاورزی استان در مورخ 13/4/94

3- مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 14/4/94

موضوع: شرح و تفكیك موارد مطرح شده در ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به همراه تذكر تشكیل جلسات كافی دبیر و هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها با مدیران جهاد كشاورزی، فرماندار و دیگر نهادهای مرتبط.

مشاهده و دانلود مكاتبه

4-برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در 26/8/94 .

موضوع جلسه: هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی استان در دو محور: - حضور نظام صنفی در مجامع،‌شوراها و كارگروه های تخصصی - انجام امور غیرحاكمیتی و قابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی

5- برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با مدیر هماهنگی ترویج كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی استان در مورخ 1/9/94

6-ابلاغ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان به شهرستان ها با موضوع: عضویت نظام صنفی كشاورزی در 17 مورد مجامع، شوراها و كارگروه های تخصصی از جمله: ستاد بیمه و ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی، شورای كشاورزی برنامه ششم استان، كارگروه آب و كشاورزی شهرستانها،كارگروههای پدافند غیرعامل، اقتصاد مقاومتی، اموردام، ستاد مدیریت تلفیقی آفات و ستاد مبارزه با سن غلات، كمیته بهداشت كشاورزی، كمیته های تخصصی زراعت و باغبانی،كمیته انتخاب نمونه ها، كمیته هواشناسی كشاورزی و... و همچنین 12 مورد واگذاری و انجام وظایف امور غیر حاكمیتی در بخش كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی از جمله: ترویج محصولات سالم برای اعضای نظام صنفی، صدور پروانه فعالیت برای حوزه صنایع تبدیل و تكمیلی، مشاركت نظام صنفی در حوزه ارزیابی بیمه كشاورزی، نظارت بر علمیات آبرسانی سیار مزارع و باغات و... در مورخ 12/9/94

7-برگزاری جلسه مشترك نظام صنفی و مدیریت تعاون روستایی استان در مورخ 12/9/94

موضوع جلسه: پیگیری مصوبات جلسه با جهاد كشاورزی استان در خصوص اجرای امور غیر حاكمیتی وقابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی.

8-مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 15/9/94

(رونوشت ها به: مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، روسای جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان، مدیر هماهنگی ترویج استان)

موضوع: ارسال تصویر ابلاغ رئیس جهاد كشاورزی استان به همراه موارد انتظارات و ارائه برنامه اجرایی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها برای عملیاتی نمودن ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی

مشاهده و دانلود مكاتبه


  انتخابات مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور در روز 20 اردیبهشت 95 برگزار خواهد شد

جلسه مجمع عمومی مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور در روز دوشنبه 20/2/95 راس ساعت 10 صبح به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع، در سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این جلسه مجمع عمومی با حضور نماینده كانون خبرگان استان و نمونه معرفی شده(موضوع نامه شماره 190919/34 مورخ 31/3/94 )برگزار می شود.

مجمع خبرگان كشاورزی تشكلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است. این تشكل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، در استان‌ها تحت نام كانون استانی و در شهرستان‌ها به عنوان انجمن سازماندهی شده اند. سازماندهی نمونه های منتخب ادوار مختلف و افراد مرجع محلی بخش كشاورزی كشور به منظور انتقال تجارب و دانش فنی به سایر شاغلین بخش كشاورزی از جمله وظایف این تشكل است.


  یادداشت: باز خوانی یك پرسش *

بهتر است بار دیگر این پرسش را از خود داشته باشیم كه نظام صنفی كشاورزی از زمان تشكیل قرار بوده است كه چه مزایای قانونی و اجتماعی برای جامعه بهره بردار و كشاورز ایجاد نماید و وزارت جهاد كشاورزی در ایجاد و دولت در قوانین وضع شده اش چه اهداف كاربردی برای آن متصور شده اند؟

تحقق اهداف و مأموریتهای نظام صنفی كشاورزی متضمن حضور افرادی در سِمت اعضای هیات مدیره، بازرس و دبیران اجرایی نظام های صنفی در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و كشوری خواهد بود كه  وقت و انرژی و علاقه مندی برای خدمت در این نظام را داشته باشند و خوشبختانه نمونه های آن در نظامهای صنفی شهرستانی و استانی موفق وجود دارند.

حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات كمیته ها، كارگروهها و شوراهای مرتبط با بخش كشاورزی می تواند زمینه ساز پیگیری و تأمین بخشی از حقوق و منافع كشاورزان باشد و حضور فعالانه نظام صنفی را بیش از پیش نیازمند است. این امر  می تواند زمینه ساز  بررسی مسائل و مشكلات كشاورزان در مجامع تصمیم ساز و تصیمیم گیر و حركتی رو به جلو حركت باشد.

در حوزه نظارتی با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر امور نظام های صنفی كشاورزی نظارت های بیشتری از سوی استانها و ستاد مركزی هم در حوزه حاكمیتی توسط دفتر امور تشكلها و هم در حوزه اجرایی، توسط نظام صنفی برای بهبود و حُسن اجرای فعالیت ها در جهت اهداف در نظر گرفته شده ضروری است تا با حركت در مسیر رعایت مقررات و انضباط عملكردی اهداف كاربردی متصور شده برای نظام محقق گردند.

در زمینه گسترش عضوگیری در نظام صنفی كشاورزی  باید ببینیم كه نیازهای محسوس و نامحسوس كشاورزان و مخاطبان نظام صنفی چه چیزی است؟ اگر خواسته های آنان بررسی و تامین شود قطعاً عضوپذیری در نظام های صنفی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی كه نمایندگان نظام صنفی كه خود كشاورزند با زبان خود كشاورزان می آیند و بی واسطه با آنها صحبت می كنند انگیزه بیشتری را برای عضویت فراهم می آورد.

بدون شك برای تقویت و توانمند شدن نظام صنفی كشاورزی نیاز به كار فرهنگی و اجتماعی می باشد تا كشاورزان به این امر واقف شوند كه رفع نیازها و حل مسائل و مشكلات آنها باید توسط خودشان انجام و مورد پیگیری قرار گیرد.

*مهندس علی شفیعی علویجه، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی


  اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در مراحل نهایی برای تصویب در هیات دولت

نهمین جلسه كمیته فرعی لوایح راجع به بررسی نقطه نظرات وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت پیرامون متن مصوب كمیته فرعی لوایح در باره پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی روز چهارشنبه مورخ 8/2/95 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، حاضران در این نشست را نمایندگان وزارت جهادكشاورزی(آقایان صفایی مدیرعامل و رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی) با همراهی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و همچنین نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس جمهور و مركز نظارت بر اصناف كشور تشكیل می دهند.

تسریع در بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با پیگیری از سوی نظام های صنفی كشاورزی در سطح كشور و استان ها به عنوان نماینده كشاورزان و تعاملات دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی و دفتر مطالعات كاربردی هیات دولت و در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی انجام می پذیرد.

بنا بر ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.


  واكنش روسای نظام های صنفی كشاورزی استانها به سخنان اخیر وزیر اقتصاد

پیش خبر: چندی پیش بود كه وزیر اقتصاد در یك گفت و گوی كوتاه تلویزیونی اظهار داشت كه كشاورزان همانند سایر مشاغل كشور مشمول پرداخت مالیات هستند. وی همچنین نیز گفت كه متمول ترین فرد در بین آشنایان وی به شغل كشاورزی مشغول است.

در پی این اظهارات آقای طیب نیا مبنی بر پرداخت مالیات از سوی كشاورزان، روسای نظام های صنفی كشاورزی استان ها به نمایندگی از كشاورزان نسبت به این امر نقد و اعتراض جدی خود را در رسانه ها مطرح نمودند. این در حالی است كه به استناد ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، بخش كشاورزی معاف از پرداخت مالیات است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی در این ارتباط گفت: برخی مسئولین، دیواری کوتاه تر از کشاورزی پیدا نمی کنند.

سید حسین موسوی نژاد افزود :متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد مصاحبه هایی ازجانب  وزیر اقتصاد در رسانه ها بوده ایم که در اقدامی غیرکارشناسانه، اعلام نمودند که کشاورزان نیز می بایست مانند دیگر مشاغل جامعه، مالیات پرداخت نمایند که این سخنان یا به دلیل اطلاعات آماری نادرستی است که در اختیار ایشان قرار گرفته است و یا به دلیل  تمکن مالی بالای  کشاورزانی که با ایشان نسبت فامیلی دارند ایشان به این گمان رسیده اند و به ایراد چنین سخنانی پرداخته اند که در هر دومورد ، صورت مسئله جهت نتیجه گیری به پرداخت مالیات از سمت کشاورزان به دولت کاملا  اشتباه می باشد.

وی اظهار داشت: سخنان اخیر وزیر اقتصاد به سردرگمی های كشاورزان دامن می زند. این گونه سخنان، مناسب برای شان كشاورزانی كه در چنین شرایط اقتصادی،‌ دست از تولید برنداشته اند تا نیاز غذایی یك ملت را تامین كنند نمی باشد. كشاورزان جزو پایه های مهم اقتصادی كشور به شمار می آیند به طوری كه چه در دوران دفاع مقدس، چه در زمان تحریم های سخت و ظالمانه دیگر كشورها، هرگز از پا ننشستند و وقتی به دقت به موضوع بنگریم متوجه خواهیم شد كه در تمامی این سال ها بیش از كمك های دولت به كشاورزان،‌این كشاورزان هستند كه به دولت كمك می كنند و هم اكنون چندین برابر مبلغی كه دیگر اصناف به نام مالیات پرداخت می كنند به طور غیر مستقیم به دولت كمك مالی می دهند. به عبارت دیگر باید گفت دولت نباید بر سر كشاورزان منت بگذارد كه مالیات نمی كنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: درخواست ما به عنوان نماینده كشاورزان از دولت این است كه قسمت تمام شده محصولات كشاورزی در فضایی كاملا كارشناسانه با حضور نماینده قانونی كشاورزان یعنی نظام صنفی كشاورزی محاسبه شود و بعد از ادعای دریافت مالیات كنند.البته به نظر می رسد این زمزمه های مسئولین اقتصادی كشور تدبیری برای چانه زنی در باره افزایش نیافتن معقول قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی باشد.

در پی اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان نیز اظهار داشت: طبق قوانین جاری كشور، اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی ممنوع است. ضمن این كه تاکنون تولیدکننده‌ای را ندیده‌ام که از راه کشاورزی میلیارد شده باشد.

مسعود اسدی گفت: اظهارات وزیر اقتصاد ناشی از ناتوانی در دریافت مالیات از اقشار مرفه‌ای است که با فرار مالیاتی خود هر ساله هزاران میلیارد تومان از پول‌های بیت المال را که باید از آنان به شکل مالیات اخذ شود، به دولت پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل به نتیجه رسیدند که محروم‌ترین و زحمت‌کش ترین قشر جامعه یعنی کشاورزان باید کسری بودجه را جبران کنند.

وی  با بیان اینکه طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی ممنوع است، افزود: بنده با اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی به شدت مخالف هستم و اعتقاد دارم بخشی از مالیاتی که توسط دولت اخذ می‌‌شود باید به این بخش تزریق شود، تا بتوانیم کشاورزی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تقویت کنیم.

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان با اشاره به اینکه درباره تعداد کشاورزان کشور آمار متفاوتی وجود دارد گفت: براساس برخی از آمار اعلام شده حدود ۴ و نیم میلیون خانوار کشاورز در کشور وجود دارد و به اعتقاد بنده حداکثر ۵ درصد کشاورزان کشور از وضعیت متوسط رو به خوب برخوردار هستند.

انتظار می رود كه دیگر روسای نظام های صنفی كشاورزی استان ها و شهرستان ها به عنوان نماینده كشاورزان از طریق رسانه های محلی و ملی در این خصوص اظهار نظر و نقد، ارائه نمایند.


  عضویت نماینده نظام صنفی كشاورزی استان كرمان در ستاد تنظیم بازار و كمیته خرید گندم، حاصل دیدار اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمان با استاندار

اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمان به همراه مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان كرمان و مدیر عامل صندوق توسعه بخش كشاورزی كرمان با مهندس رزم حسینی استاندار كرمان دیدار كردند.

در این نشست ابتدا مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان به بیان اهداف تشكیل نظام های صنفی و توضیح آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت و دستور وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر حمایت از نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

در ادامه مهندس محمد حسینی مدیر كل تعاون روستایی استان و مهندس سالاری معاون تشكل های كشاورزی استان به ارائه گزارش عملكرد نظام های صنفی پرداختند.

سپس خانم مهندس مجیدیان دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان كرمان نیز در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی و اجرای بهتر وظایف و ماموریت های محوله به این نهاد درخواست هایی را از طرف نظام صنفی كشاورزی استان به حضور استاندار ارائه نمود كه با تایید استاندار به مرحله اجرایی خواهد رسید.

در این جلسه مقرر شد نماینده نظام صنفی كشاورزی استان به عضویت دائم ستاد تنظیم بازار و كمیته خرید گندم استان پذیرفته شود و از نمایندگان این نظام به عنوان عضو جهت حضور در شوراها جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش كشاورزی از سوی فرمانداری شهرستان دعوت به عمل آید.

زمینه حضور و مشاركت نظام های صنفی شهرستان ها و استان در صیانت از منابع آب های زیرزمینی و انجام برخی نظارت ها و هماهنگی ها در روستاها و نیز آموزش و ترویج بهره برداران بخش كشاورزی در راستای مدیریت بحران آب و ایجاد تشكل های آب بران با بهره گیری از امكانات موجود جهت تقویت علمی و فنی این نظام در دستور كار استانداری قرار گیرد.

حسب دستور رئیس بانك مركمزی ایران و با تاكید استاندار، پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرك معتبر شغلی از سوی بانك ها جهت ارائه تسهیلات و اخذ ضمانت پذیرفته شود.

جلسات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان به صورت فصلی با دستور كار مشخص و ارائه گزارش روند پیشرفت كار در حضور استاندار برگزار شود.

همچنین اعضای هیات مدیره نظام صنفی استان كرمان در این جلسه به بیان برخی دیدگاه های خود در حمایت از بهره برداران بخش كشاورزی پرداختند و دكتر مرتضوی رئیس نظام صنفی استان، مهندس نیكفر عضو هیات مدیره، مهندس افضلی رئیس نظام صنفی شهرستان كرمان و مهندس بهزاد پور رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان فهرج از دیگر سخنرانان این جلسه بودند.

 

 

لینك خبر این جلسه در سایت وزارت كشور و خبرگزاری ایرنا / گزارش از دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان كرمان


  تسلیت

متاسفانه مطلع شدیم كه پدر گرامی سركار خانم ثریا شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان و رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان همدان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم شعبانی شکیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی  


  جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان ایلام برگزار شد

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان ایلام در روز سه شنبه 24 فروردین ماه سال 95 با حضور اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان، خانم جهانپور نماینده تعاون روستایی استان و آقایان كرمی مقدم و شفیعی نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در محل سالن جلسات تعاون روستایی استان برگزار شد.

 

تصویب تعرفه های حق عضویت و صدور پروانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بعد از به حد نصاب رسیدن و اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه تشكیل و با قرائت دستور جلسه برای بحث و بررسی در مجمع جلسه اقدام نمودند. ازجمله موضوعات مورد بحث تعیین تعرفه های حق عضویت، هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت بود كه هیئت مدیره نظام صنفی استان جدول جمع بندی از نظرات شهرستانها را به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مسائل و مشكلات احتمالی در اجرا پیشنهاد کرده بود. با تصویب مقادیر تعرفه ها توسط مجمع عمومی، اخذ هزینه از متقاضیان عضویت نظام در سطح شهرستانهای استان هماهنک و یکنواخت می شود. ضمناً در برخی از موارد که در جدول تعرفه مصوب نباشد، نظام صنفی شهرستان می توانند طبق ضوابط با تصویب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی اقدام داشته باشند.

 

رعایت همه موارد مفاد اساسنامه

در ادامه جلسه علی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشكلهای كشاورزی با تاكید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه رعایت مفاد اساسنامه افزود: نظامهای صنفی نمی توانند بخشی از مفاد اساسنامه را قبول و از اجرای مفاد دیگر سر باز زنند؛ از جمله در مباحث مالی که ساختار نظام صنفی کشاورزی یک ساختار مستقل بوده و باید از محل منابع درآمدی خود هزینه ها را پرداخت نماید. لذا نظام صنفی شهرستان باید سهم 20 درصدی نظام صنفی استان و نظام استان سهم 5 درصد از 20 درصد دریافتی را به نظام صنفی کشاورزی کشور پرداخت نماید. همچنین توجه به مدیریت منابع مالی و انجام امور حسابداری و حسابرسی جهت شفاف سازی اسناد مالی ضروری است. از طرفی نظامهای صنفی در سطح شهرستان و استان هرساله و قبل از شروع سال مالی باید برنامه و بودجه پیشنهادی خود را به مجمع عمومی سالیانه جهت تصویب ارائه كنند.

 

منع ورود به مباحث اقتصادی

كرمی مقدم همچنین در خصوص درخواست ورود نظامهای صنفی کشاورزی به حوزه توزیع نهاده ها، سوخت و خرید محصولات کشاورزی و ... اظهار داشت: بدلیل غیر انتفاعی و غیر اقتصادی بودن ساختار نظام صنفی ورود به مباحث اقتصادی منع بوده لذا می بایست نظام صنفی در حوزه تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت توزیع و همچنین در اولویت قرار گرفتن اعضای نظام صنفی و شاغلین واقعی بخش کشاورزی در دریافت تسهیلات، نهاده ها و ... تأثیرگذار باشد؛ چرا كه درگیر شدن نظام صنفی به امور حاشیه ای، به آنها در اجرای وظایف و مسئولیتهای اصلی نظام آسیب می رساند. از طرفی با تبیین جایگاه نظام صنفی در قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی و آیین نامه های اجرایی زمینه حضور فعال نظام صنفی در حوزه بازار محصولات کشاورزی بویژه کار گروه قیمت گذاری مهیا شده است. همچنین نظامهای صنفی می توانند در راستای دفاع از حقوق کشاورزان با مدیریت بازار و تعیین قیمت فروش محصولات خاص وارد شده تا كشاورزان محصولات خود را با قیمت بالاتر و منطقی به فروش برسانند.

 

اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی

سپس علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی نیز در حاشیه جلسه مجمع عمومی ضمن اشاره به سابقه و پیشینه روند تشكیل نظام صنفی كشاورزی از سال 1380، به یکی از وظایف اصلی نظام صنفی در حوزه صدور پروانه فعالیت اشاره و بر اهمیت و ارزش پروانه صادر شده به عنوان مدرك معتبر هویتی برای كشاورزانی كه تاكنون فاقد مدارك هویتی بودند تأكید كرد و افزود: در این خصوص ضروری است که نظامهای صنفی علاوه بر صدور پروانه فعالیت نسبت به صدور كارت شناسایی برای اعضا نیز اقدام نمایند و نسبت به معرفی رسمی و اطلاع رسانی مدارک هویتی صادره به كلیه ادارات و دستگاهای دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین عموم مردم در سطح شهرستان اقدام نمایند. شفیعی با اشاره بر اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی، ثبت اطلاعات واقعی كشاورزان در پروانه های فعالیت صادره را مورد توجه قرار داد.

 

بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی

رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها همچنین در حوزه قوانین و مقررات حاكم بر نظام صنفی اظهار داشت: در حال حاضر در سطوح شهرستانی و استانی نظام صنفی كشاورزی دارای 8 مورد آیین نامه، اساسنامه و دستور العمل می باشد كه انتظار می رود اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی نسبت به مطالعه دقیق این موارد و رعایت مفاد آنها در اجرای وظایف و امور اقدام نمایند. همچنین رعایت و نكات و مسائلی از جمله توسعه ارتباطات بین نظامها، تعامل مستمر با نمایندگان مجلس، بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی، ارتباط با اعضا، بهره گیری از ظرفیت هیأت های رسیدگی به تخلفات، انعكاس و اطلاع رسانی فعالیتها و اقدامات، عدم ورود به مسائل سیاسی و ثبت و ضبط دقیق فعالیتهای مالی از جمله مواردی است كه لازم است توسط نظامهای صنفی مورد توجه قرار بگیرد.

 

ضرورت مشاركت فعالانه تمامی اعضای هیئت مدیره

شفیعی در پایان با اشاره به اینكه در نظامهای صنفی مشاهده می شود فقط دبیر اجرایی برای انجام امور نظام و همچنین حضور در جلسات و سایر هماهنگی ها اقدام می نماید تصریح كرد: همه اعضای هیئت مدیره لازم است در انجام امور نظام صنفی حضور و مشاركت فعالانه داشته باشند و صرفاً شركت ماهانه آنها در جلسات هیأت مدیره نمی تواند نظام صنفی را در انجام امور خود موفق سازد.


  نشست رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران

رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به همراه عضو شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و نماینده نظام صنفی كشاورزی استان تهران با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران جلسه مشتركی را برگزار كردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه بر تلاش هر چه بیشتر نظام های صنفی در رسانه ای كردن مسائل و مشكلات كشاورزان و بخش كشاورزی و اخذ اطلاعات تولید بهره برداران و كشاورزان تاكید كرد.

بحث تشكیلاتی ترشدن نظام صنفی كشاورزی با بهره مندی از نیروهای كارآمد و استفاده از مشاورین با تجربه، ضرورت توجه نظام صنفی به بحث آموزش و تلاش بخش دولتی برای حمایت از این نظام از مواردی بود كه توسط مهندس حسین صفایی در این نشست بیان گردید.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این جلسه گفت: با توجه به توفیق وزارت جهاد كشاورزی در برنامه های اقتصاد مقاومتی، نظام صنفی كشاورزی می تواند در این ارتباط برای افزایش تولید محصولات استراتژیك تلاش و برنامه داشته باشد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده همچنین با اشاره به تاكیدات وزیر جهاد كشاورزی در جلسات شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی بر موضوع اهمیت و ارتقای جایگاه نظام صنفی كشاورزی بر ضرورت پیگیری مفاد ابلاغیه وزیر محترم در جهت تقویت نظام صنفی و حل مشكلات بهره برداران و كشاورزان تاكید كرد.

وی همچنین خواستار حمایت بیشتراز نظام صنفی كشاورزی، تجهیز و نصب نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی و حمایت های لازم در جهت اعبتار افزایی به پروانه های فعالیت شد.

در این نشست همچنین مهندس موسوی نژاد عضو شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با اشاره به مطالبات و خواسته های وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با فعالیت های نظام صنفی پیرو ابلاغیه منتشر شده تاكید كرد: نماینده عالی وزارت جهاد كشاورزی در استان ها مدیریت جهاد كشاورزی است و متاسفانه در بیشتر مواقع سازمان ها و مدیریت های جهاد كشاورزی استان ها و شهرستان ها با نظام صنفی كشاورزی تعامل سازنده ندارند، ضمن اینكه اغلب توجیه نیستند و نسبت به نظام صنفی و وظایف آن آشنایی ندارند و در نتیجه گاهی حتی با عدم ارجاع مكاتبات به شهرستان ها، بایگانی نامه ها و كارشكنی هایی مواجه می شویم.خوشبختانه از زمان محول شدن امور نظام صنفی و بحث های وظایف هدایت، حمایت و نظارت به تعاون روستایی، این نظام ها در سطح كشور با سازمان های تعاون روستایی عموما تعامل و ارتباط خوبی دارند.

 

خبر مرتبط: در نشست رئیس هیأت‌مدیره سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی اعلام شد:آیین‌نامه نظام صنفی کشاورزی در آستانه اصلاح و ارتقا/ فراخوان از نظام صنفی برای همکاری در افزایش تولید محصولات استراتژیک / خبرگزاری كشاورزی ایران


  تسلیت

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی آقای سیامك سعیدی رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان خمین و عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مركزی را به همكاران نظام صنفی و به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.از خدواند بزرگ برای آن سفر كرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری عظیم را مسئلت داریم. یادش گرامی باد.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  جشن نمادین آغاز برداشت گندم با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

جشن نمادین آغاز برداشت گندم در شهرستان مُهر استان فارس با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیران ستادی جهاد كشاورزی استان فارس، فرماندار شهرستان مُهر، مدیران بانك كشاورزی و شركت بازرگانی اداره غله استان فارس و جمعی از كشاورزان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این مراسم ضمن عرض تبریك به مجموعه وزارت جهاد كشاورزی و همه كشاورزان در كسب مقام برترین و موفق ترین دستگاه اجرایی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این انتخاب نشان از مدیریت خوب وزیر محترم و همه مسئولین و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزی و تلاش مستمر و شبانه روزی بهره برداران بخش كشاورزی می باشد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده در ادامه افزود: رشد اقتصادی بیش از 5 درصد بخش كشاورزی و از طرفی سیاست ها و برنامه ریزی های صحیح نشان داد كه امسال در تهیه و توزیع نیازهای مواد غذایی از جمله میوه شب عید با تكیه بر توان تولید داخل و اعتماد به بهره برداران بخش كشاورزی می توانیم شعار اقتصاد مقاومتی را عملی نماییم.

وی گفت: امروزه در كشور ما همه می دانند كه بخش كشاورزی از یك عقب ماندگی تاریخی برخوردار است و به دلیل مشكلات فراوان از جمله عوامل قهری مثل خشكسالی، كم آبی، سرمازدگی، بالا بودن هزینه تولید،‌بی كیفیتی نهاده ها، سنتی بودن كشاورزی،‌خرد بودن اراضی،پایین بودن بهره وری و مخصوصا مسائل بازار محصولات كشاورزی،‌نتایج و سود چندانی عاید كشاورزان نمی شود و هر ساله متحمل خسارات و زیان های زیادی می گردند.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تصریح كرد: گندمكاران ما درآمدی كه از تولید و فروش گندم خود به دست می آورند به هیچ عنوان عادلانه نیست و به حق خود نمی رسند و با توجه به هزینه های زیاد تولید،خشكسالی،نبود امكانات و تسهیلات كافی،سود بالای تسهیلات و همچنین عملكرد ضعیف بیمه محصولات كشاورزی استفاده لازم را از زحمات خود به دست نمی آورند و در واقع كشاورزان و گندمكاران به سبب تامین امنیت غذایی جامعه و امنیت ملی كه آن را وظیفه خود می دانند ایثار و فداكاری می كنند تا كشور ما نیازمند كشورهای دیگر نباشد.

ملك زاده در پایان سخنان خود در این مراسم گفت:ضروری است در راستای توسعه بخش كشاورزی و بهبودی وضعیت بهره برداران، با تامین زیرساخت های كشاورزی، كمك در اجرای برنامه ها و سیاست های وزارت جهاد كشاورزی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، تامین نهاده ها و امكانات كشاورزی، اجرای اصلاح الگوی كشت، تقویت و توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی و غیره با برقرای تعامل و همكاری بین بخش خصوصی و دولت تمام تلاش خود را به كار گیریم.


  یادداشت/ نظام صنفی كشاورزی؛ داشته ها و بایدها

مهندس علی شفیعی علویجه، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی

این چند جمله و با هم خوانی، حاصل چندین بازدید و دیدار از نظام های صنفی كشاورزی و اهالی و مسئولین آن در استان های كشور است كه شاید تجارب و نكات مترتب بر آن راه و روزنی باشد برای پیشرفت نظام صنفی.  

1- محدود شدن كاركردهای نظام صنفی به موارد محدود استفاده پروانه فعالیت همچون بیمه و تسهیلات، از توانمندی نظام صنفی كاسته و ضمن كاهش تعداد اعضا اقبال لازم برای پذیرش نظام صنفی در مجموعه ادارات استانی و شهرستانی از جمله جهادكشاورزی را نیز كاهش خواهد داد. این در حالی است كه كاركردهای نظام صنفی بسیار فراتر از آن می باشد كه هم برای كشاورزان و هم برای دستگاههای اجرایی مرتبط ناشناخته مانده است.  لذا نظام های صنفی بهتر است كاركردهای پنهان نظام صنفی را كه حاصل زحمات و پیگیری های آنان در حوزه های مختلف می باشد را مرتباً ارائه نمایند تا كشاورزان و كارگزاران دولتی بدانند كه نظام صنفی پیگیر چه اموری است.

2- كم توجهی به رعایت مفاد آیین نامه، اساسنامه و دستورالعملهای مقرر شده از جمله رعایت نكات لازم در برگزاری جلسات، تدوین برنامه های اجرایی سالانه، تشكیل مستمر كارگروه های مرتبط با نظام از جمله كارگروه تعیین ابعاد اقتصادی، ارتباطات و تعامل ضعیف با ادارات مرتبط در سطح شهرستان و استان و ضعیف بودن دبیرخانه های دولتی استانی و شهرستانی نظام صنفی از مسایلی است كه موفقیت نظام صنفی كشاورزی در برخی استان ها را تحت تأثیر خود قرار داده است.

3- حمایت و هماهنگی بیشتر توسط مجموعه جهادكشاورزی در سطح استان و شهرستان ها یكی از نیازهای نظام های صنفی در برخی استان ها است كه متأسفانه مورد كم توجهی قرار دارد. این امر علیرغم ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی در این خصوص است و سازمان جهادكشاورزی استان ها نیز موظف به ارائه گزارش در این خصوص به وزارت جهادكشاورزی می باشند.

4- یكی از اقدامات مثبت و در دست اجرای تعاون روستایی و نظام صنفی در برخی استان ها، تشكیل جلسات با فرمانداران شهرستان ها است كه توانسته در پیشرفت و پیشبرد اهداف اجرایی نظام صنفی موثر واقع شود و انتظار می رود با پیگیریهای بعدی نظام های صنفی و همچنین سازمان تعاون روستایی بتواند در ارتقای هر چه بیشتر و بهبود فعالیتها و اقدامات مؤثر و مفید واقع گردد.

5- علیرغم مشكلات متعدد نظام صنفی كشاورزی با تلاش و زحمات اعضای هیأت مدیره در شهرستان ها و استان ها تشكیل شده است. هر چند با وجود این تلاش و پیگیری در برخی استان ها اما آمار تعداد كشاورزانی كه عضو نظام  در استان شده اند درصد پایینی از مجموع كشاورزان را شامل می شود. این پوشش پایین و همچنین استقبال ضعیف برای تمدید پروانه فعالیت ناشی از مشكلات ساختاری و ارتباطی است كه نظام های صنفی با آن دست به گریبان هستند.این ضعف به میزان قابل توجهی به عدم آگاهی و شناخت مدیران و كارگزاران دولتی و همچنین كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی نسبت به كاركردها و تأثیرات این نظام در بخش كشاورزی و روستایی ربط پیدا می كند.

6- اگر چه توجه و تلاش های شماری از نظام های صنفی كشاورزی به موضوع مهم آموزش، واقعا ستودنی است اما بدون تعارف می توان گفت كه آموزش در اكثریت نظامهای صنفی كشاوزری شهرستانی، استانی و ملی نه تنها برای اعضا بلكه برای خود اعضای هیئت مدیره شان ، توسط خودشان مورد بی مهری قرار گرفته است.  آموزش یكی از وظایف اصلی نظام های صنفی است كه در آیین نامه اجرایی، اساسنامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه های مصوب پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است و از طرفی، هر نهادی اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی، تعاونی و... برای انجام بهتر وظایف، بهبود و پیشرفت در كارها و مهم تر از آن سلامت مالی و اداری نیازمند توجه و سرمایه گذاری در آموزش است.

7- انتظار می رود با حضور كشاورزان علاقمند و توانمند در مجموعه اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی كه عموماً بدون كمترین انتظار و با صرف وقت و هزینه شخصی پیگیر امور نظام های صنفی می باشند این نهاد مردمی دارای توانمندی لازم برای تحقق اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه خود باشد.

8- كارشناسان مسئول نظام های صنفی كشاورزی و تشكل ها در سازمان تعاون روستایی استان ها و شهرستان ها از عوامل مهم و تأثیرگذار در موفقیت نظامهای صنفی كشاورزی هستند و در استان هایی كه تعامل رئیس نظام صنفی و مسئول امور تشكل ها و نظام صنفی تعاون روستایی استان، پیوسته و هدف مدار بوده است، آن نظام صنفی در رده موفق ها قرار گرفته است. در نتیجه انتظار می رود با این تعاملات شاهد ارتقای كمی و كیفی نظام های صنفی در سطح استان ها و در نهایت بخش كشوری باشیم.


  گفت و گوی خبرگزاری كشاورزی ایران با رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور

آقای ملک زاده، وضعیت نظام صنفی كشاورزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  

نظام صنفی كشاورزی با وجود آنکه می‌تواند اثرگذاری زایدالوصفی در حوزه اجرا و تصمیم‌گیری داشته باشد، هنوز در محور تفکری مدیران قرار ندارد و به‌ علت آن که حمایت‌های مؤثری از این ساختار به‌عمل نیامده، نتوانسته در حد و اندازه و مختصاتی که باید، نقش ایفا کند.  

پروانه نظام صنفی که قرار بود توسط نظام صنفی صادر شود و در مراکز اداری مورد توجه قرار گیرد، چقدر از جایگاه قانونی برخوردار است و توانسته به کمک کشاورزان بیاید؟  

پروانه نظام صنفی کشاورزی نظیر پروانه نظام صنفی بازرگانی از اهمیت و جایگاه قانونی برخوردار است، اما از آنجا که نظیر بخش خدمات و بازرگانی مسبوق به سابقه نیست، هنوز برای مدیران بخش دولتی و خصوص شناخته نشده است.  

از مجلس دهم به‌ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس دهم چه انتظاری دارید؟  

این نظام معتقد است همه امور بخش کشاورزی ازجمله فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی ازجمله صنایع فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی، صنایع مرتبط با تولید نهاده‌های بخش کشاورزی، امور مربوط به توزیع صادرات و واردات و بازاریابی محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا وزارتخانه مذکور به‌عنوان متولی بخش بتواند با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم مراحل قبل از تولید، تولید و پس از تولید را مدیریت کند.  

مهم‌ترین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در حمایت از حوزه تولید داشته باشد، چیست؟  

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی باید با حمایت از اعضای نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، زمینه کاهش هزینه‌های تولید ازجمله نهاده‌ها، خدماتی، فنی و مهندسی و سایر خدماتی که به کشاورزان ارائه می‌شود را در مراحل قبل از تولید و پس از تولید فراهم کند. هزینه‌هایی که از کشاورزان دریافت می‌شود، هیچ تناسبی با میزان خدمات ارائه‌شده ندارد و به‌نوعی اجحاف به آنان بوده و موجب کاهش درآمد شاغلان را به‌دنبال دارد؛ لذا این نظام مصمم است با پیگیری این موارد از مراجع ذی‌ربط از حقوق اعضای خود دفاع کند.  

گفته می‌شود بازار در حوزه کشاورزی رها و یله در اختیار دلال‌ها و واسطه‌ها است. چگونه می‌توان این معضل را از بین برد؟  

عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزی و رساندن آن به‌دست مصرف‌کنندگان، از آرزوهای دیرین تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و متولیان بخش برای حمایت از بهره‌برداران و کشاورزان با حمایت از تشکل‌های فعال ازجمله اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موجود که متشکل از کشاورزان و بهره‌برداران باشند و توانمندسازی آنها از نظر مدیریتی و تأمین منابع لازم می‌تواند زمینه حضور فعال آنها را در مرحله بعد از تولید فراهم کند؛ به این معنا که با حذف واسطه‌ها، زمینه رساندن محصولات کشاورزی بدون واسطه به‌دست مصرف‌کنندگان محقق می‌شود. لذا به‌نظر می‌رسد برای حذف دلال‌ها و جلوگیری از مانور واسطه‌ها در بازار، باید دولت و مجلس به کمک بخش خصوصی بیایند.  

در تدوین برنامه ششم توسعه از نظام صنفی چقدر هم‌فکری به عمل آمد؟  

نظام صنفی نیز نظیر سایر سازمان‌های درون‌بخشی ایده‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کرد، اما به‌نظر می‌رسد نظام صنفی به‌عنوان یک تشکل نوپا، نیازمند حمایت‌های دولتی است. بنابراین حمایت‌های مالی و اعتباری از این نظام یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که در برنامه ششم توسعه می‌توان به آن توجه کرد.  

مصادیق حمایت از نظام صنفی كشاورزی را در چه مواردی ارزیابی می كنید؟ 

پیشنهاد اختصاص دو درصد از خرید تضمینی به بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان عضو نظام صنفی و همچنین سه درصد از تعرفه وارداتی سم و کود به نظام صنفی برای نظارت در محصولات سالم و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی به‌منظور پرورش میوه‌ها و محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم ازجمله مواردی بود که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه توسط نظام صنفی به اطلاع اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی رسید. 


  نظام صنفی كشاورزی صدای كشاورزان باشد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در دیدار با مجموعه مدیران و كاركنان ستادی این سازمان گفت: كشاورزان برای بیان مسائل و مشكلات، دسترسی كمتری به رسانه دارند و نمی توانند از حقوق خود دفاع كنند. نظام صنفی كشاورزی باید رسالت خود را در قبال كشاورزان در طرح و پیگیری مطالبات قانونی با حضور فعال در رسانه ها ایفا كند و صدای كشاورزان باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس حسین صفایی تاكید كرد: ساختار و كاركرد نظام صنفی كشاورزی مستقل از بخش دولتی است و در كنار وزارت جهاد كشاورزی و جلوتر از آن از منافع كشاورزان باید دفاع كند.

وی در ادامه افرود: نظام صنفی تابع اراده بخش دولتی نیست و می تواند نسبت به مسائل انتقاد داشته و اعتراض نماید. این در حالی است كه چنین شرایطی برای بخش دولتی فراهم نیست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی اظهار داشت: نظام صنفی كشاورزی به غیر از بحث نظم دهی و هویت بخشی به كشاورزی و كشاورزان، پا به پای بخش كشاورزی از منافع این بخش به طور آگاهانه و بدون تعارف دفاع كند.

صفایی تصریح كرد: كار سازمان تعاون روستایی در قبال نظام های صنفی به هیچ وجه نباید مبتنی بر امر و نهی و یا دخالت باشد و حمایت و هدایت و نظارت بر امورات آن از جمله ی وظایف است.

وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه در سال 95، حضور موثرتر نظام صنفی كشاورزی در دفاع از بخش كشاورزی را شاهد باشیم.


  نظام صنفی كشاورزی در سالی كه گذشت

نظام صنفی كشاورزی در سال گذشته رویدادهای مختلفی را پشت سر گذاشت و به امید پیگیری و ادامه روند آن در سال پیش روی نشست.در اینجا نگاهی خواهیم داشت به برخی از اخبار و رویدادهای منتشر شده این بخش در پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی.

 

- تشكیل جلسات مشترك بررسی مسائل بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان و مشكلات اجرایی سازی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 (اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كارگاههای كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی) با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور،سازمان تأمین اجتماعی، دفتر امور تشكل های كشاورزی، نظام صنفی كشاورزی كشور در محل معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (مرداد،آبان، بهمن و اسفند 94)  

- ابلاغ ارائه معرفی نامه از نظام صنفی كشاورزی بعنوان یكی از مدارك احراز اشتغال متقاضیان و كشاورز بودن آنان برای نام نویسی در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر

- ابلاغ موضوع ممنوعیت عضویت كارمندان دولت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی

- انتشار سه عنوان كتاب: 1- شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی نظارت و ارزیابی، صدور پروانه و برگزاری مجامع نظام صنفی كشاورزی 2- شناسنامه نظام صنفی كشاورزی 3- مبانی برنامه ریزی استراتژیك دفتر امور تشكلهای كشاورزی از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی

- ابلاغ اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به تمامی مدیران جهاد كشاورزی

- اعلام ضرورتهای اجرایی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی از سوی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور

- ابلاغ موضوع: عدم تابعیت ساختاری و حقوقی نظام صنفی كشاورزی از نظام مهندسی كشاورزی و سایر تشكلها از طرف مدیر كل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد كشاورزی

- حضورمدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی شبكه بازار با موضوع تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

- ابلاغ موضوع لزوم رعایت قوانین و مقررات برای صحت صدور پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده احتمالی

- پخش برنامه مستند تلویزیونی "دست هایی در هم تنیده" با موضوع: نظام صنفی كشاورزی از شبكه یك سیما (برنامه سیمای آبادی)

- برگزاری انتخابات سومین جلسه هیات عمومی(با حضور وزیر جهاد كشاورزی) و دوازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور

- وزیر جهاد كشاورزی مطرح كرد: نظام صنفی كشاورزی را به عنوان یك كار بلند مدت و برنامه ای ببینید

- برگزاری جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی

- حضور نظام صنفی كشاورزی كشور در دومین همایش روز ملی روستا و اولین نمایشگاه توانمندی های روستاییان در عرصه اقتصاد مقاومتی در نمایشگاه بین المللی تهران

- انتصاب مهندس محمدشفیع ملك زاده به عنوان رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور طی حكمی از سوی مهندس محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی در 11 مهر 94

- مراسم تودیع مهندس سیدموسی رهنمایی رئیس سابق و معارفه مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس جدید نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور اعضای هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و مدیران ستادی و استانی این سازمان

- تعریف و كدگذاری مشاغل بخش تجارت كشاورزی الكترونیك از سوی دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی

- تاكید مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بر حضور و فعال شدن اتحادیه ها و نظام های صنفی كشاورزی در بحث خرید و ذخیره سازی سیب درختی از باغداران

- حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در برنامه تلویزیونی سیمای آبادی شبكه یك تلویزیون و پاسخ به پرسش هایی در باره كاركرد نظام صنفی در بخش كشاورزی و برای كشاورزان، انتظارات از اعضاء‌و كشاورزان و دولت

- بررسی آیین نامه مدیریت منابع مالی نظام صنفی در جلسه كمیته مشورتی دفتر امور تشكل های كشاورزی با حضور خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور

- برگزاری سیزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور

- برگزاری هشتمین جلسه بررسی و تحلیل نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی كشور

-عضویت رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در جلسات شورای معاونین و مدیران ارشد وزارت جهادكشاورزی

- دستور و تأكید مهندس حجتی وزیر جهاد كشاورزی به معاونین و مدیران جهت حمایت همه جانبه از نظام صنفی كشاورزی و همكاری در راستای تقویت این نظام صنفی

- حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در برنامه رادیویی میزگرد "باید ها و نباید های اقتصادی تولید محصولات كشاورزی راهبردی"،‌ از رادیو اقتصاد  به همراه مسئول كشاورزی حفاظتی معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد كشاورزی و مدیرمسئول، سردبیر ماهنامه كشاورز

- برگزاری چهاردهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور معاون باغبانی وزارت جهاد كشاورزی و مدیركل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی

- برگزاری جلسه مشترك نظام صنفی كشاورزی كشور و صندوق بیمه محصولات كشاورزی

- معرفی و تقدیر از نظام صنفی كشاورزی نمونه كشور (شهرستان فلاورجان استان اصفهان)در مراسم انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی سال 94

- راه اندازی كانال خبری پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی در شبكه تلگرام

- ملاقات رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رئیس نظام صنفی كشاورزی

- برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور رئیس صندوق بیمه محصولات كشاورزی

- برگزاری چهار دوره گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی با حضور دبیران اجرایی و رؤسای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی استانها

 - تاكید ویژه مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بر حضور فعال نظامهای صنفی در تبیین مسائل بخش كشاورزی در رسانه ها

- تشكیل سیزده جلسه به منظور بررسی و پیگیری اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در كمسیون اصلی، كمیته فرعی و دفتر مطالعات هیات دولت با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و نماینده نظام صنفی كشاورزی كشور و ... .

* اسماعیل حسن نایبی، کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  یادداشت رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به مناسبت آغاز سال جدید

فرا رسیدن سال نو، آمدن بهار زیبا وتحول طبیعت، امید به فردایی پراز نشاط ونیکبختی را در دل ها شعله ور می سازد.

 

بهار فصل تلاش و تکاپوی بیشتر و تجدید عهد با زندگی است، خصوصاً برای مردمی که با آب و آفتاب و خاک، با سبزه و بوته و درخت، با دام و مرغ و ماهی، با صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مأنوسند و اینها را دست مایه قرار می دهند که نه تنها رزق و روزی خود و خانواده خود را از آن کسب کنند که قوت و غذای بسیاری از دیگر مردمان کشور خود و حتی مردم دنیا را فراهم کنند.

 

گرچه تاکنون صنوف فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی مردم و مسئولان کشور مورد احترام بوده اند، اما در مقایسه با دیگر اصناف از جایگاهی متناسب با تلاش جانفرسای خود برخوردار نبوده اند. نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی تأسیس شده است تا این جایگاه به کمک اعضای این صنف ها احیاء شود.

 

امنیت غذایی مردم در گرو ارتقاء فعالیت صنوف کشاورزی است، در نتیجه ی کار ما مردم راحت تر زندگی می کنند، نگرانی کمتری دارند و به آینده کشور و فرزندانشان امیدوارخواهند بود.

 

تأمین 96 درصد از نیاز های غذایی کشور،

تأمین 90 درصد مواد خام مورد نیاز صنایع غذایی کشور،

14.2درصد از تولید ناخالص داخلی کشور،

20 درصد صادرات غیر نفتی و

تولید سالانه بیش از 100میلیون تن محصولات کشاورزی،

 با تلاش چهارمیلیون و سیصد هزار بهره بردار فعال حاصل شده است.

 

حفظ و ارتقاء این جایگاه مهم وقتی میسر می شود که همه ما تجدید عهد کنیم؛ که سال 1395 را به سالی برای هویت بخشی به مشاغل کشاورزی تبدیل کنیم.

 

ما در نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تلاش همه عزیزانی که در بخش کشاورزی برای خود و دیگران و برای آبادی این زمین که لبیکی است به خواست پروردگار عالم، می ستاییم.

 

هر شخص حقیقی یا حقوقی که فعایت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، آبخیز داری، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی ومنابع طبیعی قرار داده است، می تواند عضو نظام صنفی باشد و حفظ و دفاع از حقوق اجتماعی و صنفی و پیگیری مطالبات قانونی ایشان وظیفه ما است.

 

ما تمام تلاش خود را برای ارتقای اعتبار بخش کشاورزی انجام می دهیم. برای ایجاد ظرفیت های بیشتر و برای سرمایه گذاری در این بخش تلاش خواهیم کرد وبه تدبیر دلسوزان کشور در دولت، مجلس و سایر قوای کشور امید داریم.

 

                                                                                                                       محمد شفیع ملك زاده

رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور


  یادداشت/ سال نو؛ مرور دیروز، افق فردا

 

هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران نظام صنفی كشاورزی در سطوح مختلف آن. از اعضاء بخاطر اعتمادشان، از اعضای هیات مدیره، رؤسا، ‌دبیران اجرایی، كاركنان و بازرسان نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها برای تلاش هایشان و همچنین رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات نظام صنفی و بویژه از دست اندركاران پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی كه با به روز رسانی مستمر اخبار و گزارش ها تلاش نمودند در جهت توانمندسازی مجازی شبكه نظام صنفی گام بر دارند تقدیر كنم.

فرصت مناسبی است تا چند تجربه خوب در مسیر كاری نظام صنفی كشاورزی را یادآور شده و چند نكته ای را هم در كنار هم به یكدیگر، گفته باشیم. خوشبختانه نظام صنفی كشاورزی در این شش سال گذشته توانسته است كه در كنار شبكه تشكلهای اقتصادی بخش كشاورزی، بعنوان یك شبكه اجتماعی با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار خود، عملكرد قابل دفاعی را داشته باشد و تا حدودی نیز به واسطه پیوندهای بیرونی بویژه با دستگاه ها، نهادها و خصوصاً مجلس شورای اسلامی اتقافات خوبی را در این مدت برای بخش كشاورزی رقم بزند. به رغم گذشت این مدت كوتاه، در گسترش اعضاء در درون شبكه نسبتا خوب عمل شده است و نظام صنفی در پیگیری امور و احقاق حقوق كشاورزان تا حدودی به لحاظ موضوعی شروع خوب و اقدامات موثری داشته است.

اما دغدغه هایی نیز برای نظام وجود دارد كه می توانند به عنوان تهدید كننده نظام تلقی شده و نظام را در كلیت آن با چالشهای جدی مواجه سازند: بی نظمی مالی، تنوع بخشی ضعیف به خدمات و فعالیتها و اقدامات نظام در عرصه های مختلف مرتبط با اهداف و وظایف، عدم حمایت طولی و عرضی نظامها از همدیگر، كم توجهی به معرفی نظام و جذب اعضا، كم توجهی به نقش نهادها و سازمانهای دیگر در مسائل و مشكلات بخش كشاورزی و بازدهی پایین جلسات نظام در سطوح مختلف و آگاهی و اطلاع ضعیف از احكام و قوانین و مقرراتی كه بر اساس آن می خواهیم در این ساختار عمل كنیم و موارد دیگر از مهم ترین چالشهای ماست.

همچنین برای پاسخگویی به مطالبات قانونی كشاورزان،‌ به نظر می رسد كه همسو با سایر اصناف بهتر است تعاملات درونی و بیرونی بیشتری داشته و در جهت گسترش این پیوندها تلاش داشته باشیم. البته كه برای اثر گذاری بیشتر،‌ در كنار این تعامل، چه بهتر كه اعضای پیوسته خود در نظام های صنفی را نیز تعمیم و گسترش دهیم و موجبات ماندگاری آنها را در نظام فراهم آوریم.

بنا به فلسفه وجودی نظام صنفی كشاورزی، وظیفه ذاتی و جوهری این نظام در پیگیری حقوق و منافع كشاورزان خلاصه می شود. اما اشتباه است كه این پیگیری صرفاً در مكاتبات خلاصه شود آنهم عمدتاً با جهاد كشاورزی، در حالی كه تنها بخشی از مطالبات بهره برداران و كشاورزان و اعضای نظام های صنفی در این مجموعه وجود دارد و می باید با درك صحیح از مشكلات و شناخت مساله در دستگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار بگیرد و در این راه همراهی و پیوستگی مجموعه نظام صنفی و جهاد كشاورزی ضروری است.

در سال 1394 تلاشهای متعددی برای نقش آفرینی قانونمند، عمیق تر و اثربخش تر انجام شد كه مهمترین آن پیگیری اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاوزری در هیأت دولت بوده است كه بر اساس اصلاحات انجام شده ظرفیت های مناسبی برای مشاركت هدفمند شاغلین بخش و نظامهای صنفی كشاورزی فراهم خواهد شد. در این میان جا دادرد از همت، تلاش و اقدامات شایسته همه دست اندركاران بویژه اعضای هیأت مدیره و همچنین آقای مهندس صفایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران كه همواره پیگیر مسائل و مشكلات نظامهای صنفی بوده اند تشكر و قدردانی شود.

موضوع نتایج عملكرد نظام صنفی كشاورزی، مهم و متعدد است؛ از جمله: رفاه اجتماعی كشاورزان، برخورداری از نهاده های مناسب، تاثیر در بازار، تأثیر در زیر ساخت ها، سوخت و غیره. برای سال 1395 با ملاحظه جمیع فرصت ها و محدودیت هایی كه همگی با آن مواجه هستیم اما آرزو دارم كه با تعامل بیشتر و ایجاد هم افزایی و تجمیع انرژی های مثبت همگی، گام های خوبی را برای افزایش و نیز تداوم عضویت كشاورزان و بهره برداران بخش برداریم. با وفاق و همدلی در جهت شناخت از ظرفیت های نظام صنفی و ارتقاء‌ بخش كشاورزی، در تعامل با زیر بخش های تخصصی شرایط حضور قوی تر نظام صنفی در مسیر توسعه و پیشرفت كاركردهای آن حركت كنیم.  همچنین با استمرار پیگیری های خود در جهت احقاق حقوق كشاورزان بستری را برای رقم خوردن یك زندگی توام با آرامش، ایجاد درآمد مكفی و رفاه مناسب برای كشاورزان فراهم نموده و شاهد یك كشاورزی توسعه یافته با تولید سالم و كافی برای مردم عزیز كشورمان باشیم. امید كه همه ما در سال جدید با انرژی مضاعف در مسیر این توفیقات حركت داشته باشیم و در راستای مسئولیت های قانونی و اجتماعی گامهای هدفمند و تأثیرگذاری برای توسعه همه جانبه كشور برداریم.

 

                                                                                                                                                                                                         عبدالرضا مسلمی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی


کل صفحات : 34    ...    5    6    7    8    9    10    11    ...