تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی تشکیل شد

نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران دستور جلسۀ تبیین و تشریح اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب 1397/9/25هیات محترم وزیران؛ هماهنگی برای نحوه تشکیل کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها در کشور با حضور دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، رحیمی( عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی)، مسلمی(معاون توسعه تعاونی و تشکل ها سازمان مرکزی تعاون روستایی)،شریعتمدار (نماینده اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی)، رضایی(نماینده وزارت کشور)، گل گواهی(نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت)، محجوب(نماینده وزارت دادگستری)، ، مفید(نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، رجایی(نماینده وزارت نیرو)، ملک زاده(رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور)، امینی(مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور)، خاکزاد رستمی(مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور)، عدل طلب(مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد)، شفیعی(مسئول دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی)، عنایتی(سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی) در مورخ 1398/4/10 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ابتدای جلسه، دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به تشریح دستاوردهای ده ساله نظام صنفی کشاورزی از زمان تشکیل آن پس از خلاء تاریخی چهار دهه ای از زمان شکل گیری اصناف(شهری) در کشور پرداخت. کدگذاری بین‌المللی بیش از ۳۵۰ شغل در بخش کشاورزی، صدور بیش از ۹۵۰ هزار فقره پروانه فعالیت در جهت هویت بخشی به کشاورزان، فعالیت 413 نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان های کشور تحت نظر ۳۲ نظام استانی، برخورداری جامعه کشاورزی از طیف وسیعی از معافیت ها و تخفیف ها و گستره پوشش بیمه(تامین اجتماعی) معافیت کارفرمایی، عضویت نمایندگان نظام صنفی در سطوح استانی و شهرستان ها در شوراها و کارگروه های کشاورزی باعث شده تا این ساختار به عنوان یک پایگاه مستقل، هویت مستقلی را برای پیگیری مطالبات بخش کشاورزی تدارک دیده است.

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار امیدواری کرد که این اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی و تخصصی محور نمودن سازمان های کارِ نظام صنفی کشاورزی بتواند جایگاه نظارتی مناسبی هم در درون و هم در بیرون بخش نظام صنفی کشاورزی کشور بوجود بیاورد. همچنین برای اولین بار این امکان را می تواند فراهم آورد که به ردّ یابی شدن تولید در بخش کشاورزی به استانداردهای بالاتر و متعالی تر تولید در بخش کشاورزی، کمک شایانی کند.

وی افزود: برای اولین بار همسویی بیشتری در ساختار نظام صنفی کشور با سیاست های بخش کشاورزی در حال پیگیری است. تصحیح بیشتر در انجام امور و پیگیری وظایف با همت نظام صنفی کشور قطعا با رونق بیشتری دنبال می شود و شفاف سازی بیشتری بر مناسبات مالی و حقوقی و تولیدی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و همه اینها کمک می کند که در دو مساله امنیت غذایی، سلامت غذایی و به دنبال آن رونق تولید به حضور نظام صنفی کشاورزی اعتقاد راسخ داشته باشیم؛ با علم به اینکه حقوق و امتیازات جامعه کشاورزان در دستور کار برنامه ریزان، سیاستگذاران و مسئولین قرار گرفته است و می تواند حیات نوینی را در زنجیره های تولید بخش کشاورزی ایجاد کند.

سپس دکتر مسلمی معاون محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشریح ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و عمده تغییرات اعمال شده در ساختار قبلی (جاری)جهت افزایش همسویی ساختار نظام صنفی کشاورزی با نظام صنفی کشور کشور(ساختار- ماموریت- اختیارات- نظارت) پرداخت.

وی افزود: نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران بوده که در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در ادامه هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان خواهد بود. در ساختار جدید بجای نظام صنفی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و بجای هیات مدیره نظام صنفی بخش شهرستان، هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و کمیسیون نظارت بر اصناف در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل می شود. همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران می تواند 100 عضو غیردولتی و چند عضو دولتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: درصد قابل توجهی از تدوین مقررات داخلی انجام پذیرفته است و به کمک همه نمایندگان حاضر در جلسه، نظام صنفی کشاورزی کشور و بدنه وزارت جهاد کشاورزی تلاش کنیم دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی را آماده کنیم تا زمینه شکل گیری اتحادیه ها و سپس اتاق ها انجام شود.

در ادامه مهندس رحیمی عضو محترم هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در وزارت صمت، ساختاری با عنوان اتاق اصناف استان موجود نیست و در ساختار اصلاحی نظام صنفی نیز چنین است و در شهرستان ها مرکز استان در شورای گفتگوی استان و کمیسیون نظارت استان هیچ صدایی ندارند و از نظراتشان محروم هستیم. بحث اتاق اصناف شهرستان مرکز استان دقیقاً مدل اتاق اصناف است. متاسفانه تقریباً ارتباطی میان این اتاق با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وجود ندارد به غیر از یک مورد تحت عنوان شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی که ارتباط تقریبی موجود است و اتفاقاً موضوع لزوم وجود اتاق اصناف استان، آن ارتباط را سیستماتیک می کند.

مصوبات این نشست عبارت بود از:

-        اساسنامه های مربوطه پس از تهیه و تدوین در جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برای اعضا و نمایندگان محترم ارسال گردد.

-         نظرات نهایی در باره پیش نویس تشکیلات اداری دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی اعلام گردد.

-        نمایندگان محترم وزارتخانه ها و سازمان ها، اقدامات مقتضی در ارتباط با انجام مکاتبه با دستگاه های متناظر استانی برای همکاری و تسهیل امور تشکیل کمیسیون های نظارت در شهرستان را معمول دارند.

-         زمان برگزاری جلسات، دو هفته پس از دریافت پیش نویس ها توسط نمایندگان محترم مقرر گردد.


  پیام دکتر حسین شیرزاد به مناسبت اول تیرماه روز ملی اصناف

اول تیرماه "روز ملی اصناف" را به کلیه اصناف و صاحبان مشاغل، بویژه صنوف فعال در بخش کشاورزی در همه سطوح و حلقه‌های پیش تا پس از تولید تبریک می‌گویم.

نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و صنفی در سطح جامعه چند میلیونی کشاورزان ایران، دارای مسئولیت‌های مختلفی از جمله؛ دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، حفظ منافع و حقوق آحاد مردم جامعه بعنوان مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات بخش کشاورزی و تعامل، مشارکت و همراهی با دولت در تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کشور است و بدون شک، این ساختار صنفی همچنین، تأثیرات متقابلی بر سایر مجموعه‌های صنفی همچون صنوف صنعتی و خدماتی شهری نیز دارد.

امروزه بر هیچیک از مدیران بخش کشاورزی و همکاران بخش دولتی در سطوح مختلف پوشیده نیست که براساس تجارب ارزشمند ملی و بین‌المللی، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی از تحقیقات و آموزش گرفته تا تأمین و تدارک نهاده‌ها، پشتیبانی تولید و تبدیل و فرآوری، بازارسازی و بازاررسانی محصولات و... بدون سازماندهی صنفی افراد ذینفع، امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.

امید آن داریم که نظام صنفی کشاورزی در چهارچوب مقررات و وظایف ذاتی خود، بمنظور کمک در استمرار تأمین امنیت غذایی کشور، پیشبرد اهداف کلان اجتماعی و صنفی جامعه بهره‌برداران کشاورزی و دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان کوشا و پرتلاش بوده و زمینه های مناسبتری را برای حضور و تأثیرگذاری هرچه بیشتر صنوف بخش کشاورزی در حوزه‌های تصمیم‌سازی مربوط رقم زده و بیش از پیش بمثابه وجدان بیدار و صدای رسا و قدرتمند کشاورزان غیور کشور در سپهر آینده کشاورزی ما بدرخشد.

حسین شیرزاد

اول تیرماه ۱۳۹۸


  مجمع عمومی موسس و انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران برگزار شد

بنا به سیاست های تبیین شده مقام عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص لزوم سازماندهی نهادهای نوبنیاد تخصصی و حرفه ای بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست هیات موسس انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران برای تشکیل این انجمن صنفی، مجمع عمومی موسس و انتخابات اولین هیات مدیره انجمن توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران در عصر روز دوشنبه مورخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ در محل سالن آمفی تاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، اعضای حاضر در این جلسه را عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرکل، معاونین، رئیس گروه انجمن های تخصصی و جمعی از کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، مدیر و کارشناس تشکل های سازمان تعاون روستایی استان تهران و ۵۲ نفر از اعضای شرکت های خصوصی توزیع نهاده های دام، طیور و آبزیان تشکیل می دادند.

عباس علی آبادی عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در افتتاحیه این جلسه گفت: تامین، تولید، توزیع و تجارت( بازار) زنجیره های تامین تا مصرف است و بخش توزیع در حلقه بازار کسب و کار، حلقه اصلی محسوب می شود که سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی این زنجیره در قالب تشکل ها و انجمن های تخصصی برای حمایت، هدایت و نظارت آنها وظیفه مند می باشد.

وی تصریح کرد: ایجاد انجمن شرط لازم کار است اما شرط کافی آن است که این انجمن، با برقراری هماهنگی های مناسب شرایط را برای ساماندهی یک شرکت بازرگانی با مشارکت اعضای فراهم آورد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، سیاست های سازمان مرکزی تعاون مرکزی تعاون روستایی و وظایف ابلاغی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص ایجاد زمینه های سازماندهی و حمایت از نهادها و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی را تبیین نمود. وی در ادامه موضوع روند قانونی اجرای نخستین مجمع انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان را تشریح نمود و با تشکیل هیات رئیسه جلسه به مشارکت در امر تصویب اساسنامه مجمع انجمن صنفی مذکور پرداخت.

در ادامه داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران، هرکدام به مدت یک دقیقه به معرفی خود و برنامه های اجرایی شان پرداختند. پس از اتمام معارفه، ناظرین هیات رئیسه نسبت به تحویل برگه آرا به اعضای حاضر اقدام و آرا به صندوق رای ریخته شد. پس از تطبیق تعداد آرا ماخوذه با تعداد حاضرین، شمارش آرا انجام و به ترتیب نتایج زیر حاصل گردید:

آقایان: محسن حافظ ۴۶ رای، ابوالفضل طالبی ۳۸ رای، نورالدین محمدخانی ۳۸ رای، مهدی ملک زاده ۳۸ رای، رضا حقیقت پور ۳۲ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان علی اسداله زاده ۱۶ رای و امیر ترک نژاد ۱۰ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند و آقایان فواد برزین با کسب ۲۴ رای و سید یزدان سرمن ری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران انتخاب گردیدند.


  آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی(اصلاحیه مصوب هیات وزیران)

در راستای اجرای مفاد ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی، اصلاحیه آیین نامه پس از گذشت شش سال و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، مدیریتی و چالشی در قالب کارگروه ها، کمیته ها تهیه و در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا با پیگیری های مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد) و نظام صنفی کشاورزی کشور، در جلسه مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ هیات دولت تصویب شد.

پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش ماه با همکاری و هماهنگی دبیرخانه مرکزی و نظام صنفی کشاورزی کشور پیش نویس اساسنامه های الگو، دستورالعمل ها، شیونامه های لازم را تدوین و برای تصویب به هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران ارسال نماید. پس از تصویب موارد فوق در هیات مذکور، برای اجرا توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد. طبق مفاد مندرج در آیین نامه اصلاحی، مقررات موجود مجری خواهد بود. به عبارت دیگر، ساختار فعلی و موجود نظام صنفی کشاورزی مجری اجرایی شدن ساختارجدید مندرج در آیین نامه اصلاحی با نظارت جهاد کشاورزی (تعاون روستایی) در سطوح مختلف خواهد بود.

با اجرایی شدن اصلاحیه آیین نامه، اتحادیه های صنفی کشاورزی در رشته های هفتگانه کشاورزی با عضویت افراد و واحدهای صنفی همگن ذیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان تشکیل می شود. حد نصاب تعداد افراد و واحدهای صنفی کشاورزی طی دستورالعملی که به تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می رسد و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود، خواهد بود.متن کامل آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی(اصلاحیه مصوب هیات وزیران)   بایدها و امكان های پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

با توجه به مصوبه هیات دولت مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی كه با پیگیری های چندین ساله و مشترك سازمان مركزی تعاون روستایی (دفتر صنوف و تشكلها) و نظام صنفی كشاورزی كشور صورت پذیرفت و نیز وظایف ابلاغی و تفویض اختیار اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی و اصلاحیه آن به سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، گفت و گویی با دكتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهادكشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران انجام گرفته است كه در پی می آید:

آقای دكتر شیرزاد! در آغاز در باره دستاوردها و اقدامات نظام صنفی كشاورزی توضیحاتی بفرمایید.

* نظام صنفی كشاورزی تنها تشكل بخش كشاورزی است كه با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران در ساختار آن شكل گرفته است. این تشكل در دی ماه ۱۳۹۰ صاحب ساختار ملی شد و تاكنون بیش از ۱میلیون نفر بهره بردار و تولید كننده بخش كشاورزی و منابع طبیعی كشور به عضویت آن در آمده اند و شاهد تشكیل ۴۱۳ نظام صنفی شهرستان و ۳۲ نظام صنفی استانی بوده ایم. صدور پروانه فعالیت صنفی بعنوان مدرك هویتی كشاورزان، برخورداری از معافیت های مرتبط با تامین اجتماعی در قوانین بودجه كشور و برخورداری كشاورزان عضو نظام از معافیتهای بیمه‌ای و مالیاتی مواردی از اقدامات و دستاوردهای این ساختار می تواند قلمداد شود.

علاوه بر آن ایجاد زمینه برای تعامل كشاورزان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت نظامهای صنفی استانها و شهرستانها در شوراها و كارگروههای مرتبط با بخش كشاورزی، تسهیل در رفع مشكلات بخش كشاورزی نظیر پیگیری كاهش تعرفه ها در بخش كشاورزی از جمله تعرفه های برق و آب، لحاظ پروانه های فعالیت در محاكم قضایی و دادگستری ها و بانكها برای ضمانت، واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریت جهادكشاورزی شهرستانها به نظامهای صنفی و تأثیرگذاری بر قیمت گذاری عادلانه خدمات در بخش كشاورزی از دیگر دستاوردهای نظامهای صنفی كشاورزی بوده است.

چه ضرورت هایی برای اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مطرح بوده است؟

* نخستین الزام را قانون و ماده ۴۰ آیین نامه مصوب خرداد ۸۶ و وظیفه مندی وزارت جهاد كشاورزی در این ارتباط تعیین كرده است. همچنین موضوع انطباق بیشتر آیین نامه مذكور با قانون جدید نظام صنفی كشور، اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی كشاورزی و تسهیل در انجام امور و وظایف نظام صنفی كشاورزی، فراهم سازی عضویت و حضور فعال تر و تخصصی تر نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز كشور اعم از اجرایی و قانون گذار و همچنین ایجاد ساختار صنفی مبتنی بر تقسیمات كشوری و شناسایی واحد صنفی بر مبنای مجوز وزارت بازرگانی و تایید جهاد كشاورزی از دیگر ضرورت ها بوده است.

در بخش حاكمیتی چه اقدامات و هماهنگی هایی برای تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در ذیل ماده ۴۰ آیین نامه كه اظهار داشتید، انجام پذیرفت؟

* در طی شش سال گذشته موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در مجموع با برگزاری ۸۰ جلسه كارشناسی و مدیریتی در قالب كارگروه ها، كمیته ها تهیه و در كمیته فرعی و كمیسیون اصلی لوایح هیات دولت طرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با پیگیری های مشترك سازمان مركزی تعاون روستایی ایران(دفتر ساماندهی صنوف و تشكلهای مردم نهاد) و نظام صنفی كشاورزی كشور، هیات محترم وزیران اصلاحیه ارسالی كمیسیون لوایح را تصویب كرد و معاون اول رئیس جمهور اطلاحیه را طی ابلاغیه ای به وزارتخانه های جهاد كشاورزی، دادگستری، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ نمود.

اقدامات اجرایی پس از این ابلاغ چیست؟

*پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور، وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی) موظف است ظرف شش ماه با همكاری و هماهنگی دبیرخانه مركزی و نظام صنفی كشاورزی كشور پیش نویس اساسنامه های الگو، دستورالعمل ها، شیونامه ها و را تدوین و برای تصویب به هیات عالی نظارت بر اصناف كشاورزی ایران ارسال نماید. گفتنی است بلافاصله از زمان ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، جلسات و كارگروه های مربوطه بطور مرتب در تعامل با نظام صنفی كشاورزی كشور برای تهیه اساسنامه های مذكور در حال تشكیل و پیگیری مجدانه است.

در بخشی از صحبت های خود به موضوع لحاظ انطباق آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور اشاره كردید. عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور چه بوده است؟

*اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی كشاورزی و تخصصی شدن سازمان كار نظام صنفی كشاورزی در قالب اتحادیه صنفی كشاورزی هفتگانه در سطح شهرستان، مهم ترین این انطباق چه به لحاظ ساختار و ماموریت و چه از لحاظ اختیارات و نظارت بوده است. از سویی نیز پیش بینی جایگاه نظارتی مناسب درون ساختاری نظام صنفی كشاورزی و ساختار حاكمیتی متولی آن در سطوح مختلف و نیز لحاظ جایگاه قدرتمند برای حضور فعال نظام صنفی كشاورزی در مدیریت بخش كشاورزی از جمله اعمال نظارت فنی و تخصصی بر روند تولید محصولات سالم مورد تاكید قرار گرفته است كه در نهایت ارتقاء كمی و كیفی جایگاه شاغلین و فعالان بخش كشاورزی و نظم بخشی و اعتبار بخشی به مشاغل این بخش را در پی خواهد داشت.

در ساختار جدید، نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها به چه شكلی تعریف و ترسیم می شود؟

*در ساختار آتی، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی كشاورزی نسبت به تشكیل اتحادیه صنفی كشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می كنند و در ادامه هر شهرستان دارای یك اتاق اصناف كشاورزی شهرستان مركب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی كشاورزی هر شهرستان خواهد بود.

یعنی این اتحادیه های صنفی هفتگانه از نظر تخصصی و حوزه های فعالیت تشكیل خواهند شد؟

*بله. منظور اتحادیه های صنفی، موضوعی، محصولی و تخصصی است كه در سطح اول (تولیدكنندگان و بهره برداران كشاورزی و منابع طبیعی) در هفت زمینه موضوعی یا رشته شامل: زراعت، باغداری ودرختكاری مثمر و غیر مثمر،دامپروری،دامداری،تولیدات دامی،زنبور عسل و كرم ابریشم، طیور و ماكیان، آبزی پروری و صیادی(شیلات)، جنگلداری، جنگلكاری، مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی(منابع طبیعی) و خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل كشاورزی تعریف شده است.

اگر در پایان، نكته و توضیحی باقی مانده است اظهار بفرمایید.

*آنچه كه در زمان حاضر می بایست مورد اهتمام و تاكید بایسته تمامی نظام های صنفی كشاورزی و كارگزاران صف و ستاد بخش دولتی قرار بگیرد، این است كه تا زمان ابلاغ اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، ساختار و مقررات فعلی مورد اجرا قرار گرفته و با قوت تمام اجرای وظایف و پیگیری امور مردم دنبال شود.


  ایجاد نهادهای نوبنیاد بخش کشاورزی در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ایجاد نهادهای نوبنیاد در دو دسته اقتصادی و صنفی-محصولی با هدف بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت بخش کشاورزی در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است.

دکترعبدالرضا مسلمی  با بیان اینکه در یکسال اخیر رویکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی، نوسازی شبکه تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌ها و ایجاد نهادهای نوبنیاد است، افزود: ازجمله نهادهای نوبنیاد؛‌ فدراسیون صنایع غذایی،‌ زنجیره خرما و اتحادیه گیاهان دارویی هستند.

وی ادامه داد: اگرچه تشکیل نهادهای جدید به سازمان مرکزی تعاون روستایی واگذار شده است، اما معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همکاریهای لازم را با این تشکلها در راستای انجام وظایف محوله داشته‌اند.

به گفته مسلمی؛ این نهادها می توانند با پذیرش نقشهای جدید و پرداختن به مسائل تازه مانند فضای مجازی،‌ بازار و تامین موثرتر نهاده های تولید، خلاء های موجود در تولید و بازار بخش کشاورزی را پوشش دهند.

معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام بهره برداری با تاکید بر اینکه تشکل‌های نوبنیاد رقیب تعاونی‌های روستایی نیستند، افزود: این تشکل‌ها می توانند با پرداختن به امور اقتصادی، بازارهای داخلی و خارجی محصولات کشاورزی را توسعه دهند و با حذف دلالان اعضای خود یعنی کشاورزان را از سود بیشتر منتفع کنند.

مسلمی اظهار داشت: بررسی و تحلیلهای کارشناسی تعاونی‌های روستایی نشان داده است که اگر نوسازی و بازسازی در شبکه تعاونی‌ها صورت نگیرد به زودی توسط رقبا حذف ویا سهم خود را در بازار نهاده ها ومحصولات کشاورزی از دست خواهند داد که در این صورت حذف تعاونی های روستایی با توجه به ظرفیت بالقوه ‌و ارتباط مستقیم آنها با تولیدکنندگان، می تواند برای بخش کشاورزی نتایج منفی فراوانی به دنبال داشته باشد.


  گزارش مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص عملکرد شبکه تشکلها و نظامهای صنفی کشاورزی در سال ۹۷ و برنامه‌های سال ۹۸

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد گفت:یکی از ابعاد مهم تولید پایدار و توسعه‌ و پیشرفت بخش کشاورزی، توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. این سرمایه ها منبع اصلی شکل گیری نهادها و تشکلهایی است که تعامل و همسویی آنها با بخش های تخصصی دربردارندۀ سرمایه فنی و تکنولوژیکی، می تواند تعادل و رونق و پایداری تولید را برقرار سازد.

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سازماندهی و حمایت از تولیدکنندگان در اَشکال حرفه ای تشکلی و صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، مهندس مسعود عدل طلب افزود: وزارت جهاد کشاورزی در کنار بحث تولید، در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش کشاورزی سیاست و برنامه های مشخصی برای سازماندهی و حمایت از تولیدکنندگان در اَشکال حرفه ای تشکلی و صنفی دارد تا  با حضور قانونمند در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری و قدرت بتوانند در اداره کشور شراکت و تعامل پایدار داشته باشند.

وی با بیان اینکه سازماندهی صنوف مشاغل کشاورزی پس از حدود نیم قرن خلاء به واسطه تشکیل صنوف شهری در کشور، با حضور مستقیم کشاورزان و بهره برداران در ساختار آن و در پاسخگویی به نیازهای شغلی و اجتماعی و صنفی تولیدکنندگان در جهت حمایت های قانونی از این قشر تامین کننده امنیت غذایی کشور سامان مندی یافته است، افزود: اولین آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال۱۳۸۶ از سوی هیات دولت تصویب و در سال ۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ و مقدمات ایجاد ساختار آن برای اجرا در وزارت جهاد کشاورزی فراهم شد.

آخرین وضعیت عملکرد نظام های صنفی کشاورزی

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص آخرین وضعیت عملکرد نظام های صنفی کشاورزی اظهار داشت: هم اکنون در ۴۱۷ شهرستان و تمامی استان های کشور، تعداد ۴۴۳ نظام صنفی فعال بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و یکصدهزار نفر عضوگیری داشته اند. همچنین تعداد پروانه های فعالیت صادر شده از سوی نظام های صنفی به عنوان مدرک معتبر شغلی نیز بیش از یک میلیون پروانه فعالیت می باشد.

اقدامات عملی نظام های صنفی برای کاهش مسائل کشاورزان و  بخش کشاورزی

مهندس عدل طلب در زمینه برخی نتایج اقدامات نظام های صنفی با حمایت و پشتیبانی تعاون روستایی در جهت کاهش مسائل بخش و کشاورزان اظهار داشت: اقدام برای صدور پروانه های فعالیت بعنوان مدرک معتبر هویت شغلی کشاورزان کشور، پیگیری اجرای قانون معافیت بیمه کارفرمایی تامین اجتماعی برای کشاورزان عضو، مداخله در تعیین تعرفه های خدمات مختلف ارائه شده به کشاورزان از جمله حمل و نقل و مکانیزاسیون ، پیگیری ها و هماهنگی ها برای توزیع سوخت، پیگیری کاهش اعمال تعرفه های برق و گاز برای کشاورزان و اعضای صنف در تعامل با وزراتخانه های مرتبط ، نقش آفرینی موثر در موضوع چالش های ملی مسائل آب کشاورزی و مدیریت آب در مناطق بحرانی از جمله حوضه زاینده رود و دریاچه ارومیه، گسترش کاربردهای پروانه فعالیت در محاکم قضایی، مراجع بانکی و اداری از جمله ملاک قرار دادن پروانه فعالیت برای ضمانت ها و تضمین ها، حضور در مجامع و جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش کشاورزی، شرکت در جلسات شورای اداری استانها و شهرستانها در سطح جهادکشاورزی و فرمانداری ها، عضویت در جلساتی از جمله شورای اشتغال، تنظیم بازار، توسعه بخش کشاورزی، آب و...

وی یکی دیگر از اقدامات موثر نظام های صنفی را تعامل این نهاد با نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه و داشتن ظرفیت بالای تأثیرگذاری بر تصویب و یا رد و اصلاح قوانین با توجه به ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و فراگیر بودن نظام صنفی کشاورزی عنوان نموده و تصریح کرد: بعنوان نمونه در جریان تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی شاهد تاثیرگذاری مشخص نظام های صنفی کشاورزی از طریق ملاقات مسقیم با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، دیدار با بیش از ۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس بوده ایم.

تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و راههای پیش رو

مدیر دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در خصوص تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ تاکید کرد: تغییرات انجام شده در آیین‌نامه اجرایی که منجر به رفع پاره‌ای ابهامات در روند فعالیت نظام‌های صنفی گردیده ، برابری با قانون نظام صنفی را ایجاد نموده است و ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی شامل؛ اتحادیه‌های صنفی کشاورزی ، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران خواهد بود. در زمینه نظارت بر نظام‌های صنفی کشاورزی نیز مشابه قانون نظام صنفی، هیأت عالی نظارت و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان شکل خواهند گرفت. در سال۱۳۹۸ با قوت و با همکاری تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط مقدمات اجرای اصلاحیه آیین نامه فراهم خواهد شد و در این خصوص نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای تشکیل هیأت عالی نظارت معرفی و دبیر این هیأت عالی نیز با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی تعیین شده است.

تشکل خبرگان کشاورزی

وی درباره تشکل خبرگان کشاورزی نیز گفت: این تشکل متشکل از کشاورزان و بهره بردارانی از بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که بعنوان نمونه در فرآیند انتخاب نمونه های وزارت جهادکشاورزی برگزیده و معرفی شده اند. این تشکل بعنوان یک تشکل مردم نهاد از وزارت کشور مجوز تشکیل و فعالیت گرفته است و دستگاه ناظر بر سازماندهی، ساماندهی و هماهنگی و معرفی به سایر بخش های تخصصی برای بهره گیری از توان و ظرفیتهای این نهاد دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد.

انجمن ها و فدراسیون های تخصصی بخش کشاورزی

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ظرفیت دادن مجوز برای تشکیل انجمن ها و فدراسیون های تخصصی بخش کشاورزی را نیز دارا می باشد. ایشان بعنوان نمونه موضوع تشکیل فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و اعلام داشت به دنبال درخواست و تقاضای تشکل‌های بخش خصوصی حوزه صنایع غذایی، مجوز تأسیس این فدراسیون از مراجع ذیربط اخذ شد و به دنبال آن این فدراسیون تشکیل شد، با تشکیل این فدراسیون تشکل های حوزه صنایع غذایی برای تکمیل حلقه های زنجیره تولید برای هم افزایی و تعامل با دولت گردهم آمده و با حضور فعال و برنامه مدار خود در مجامع تصمیم گیری و برنامه ریز تاکنون توانسته اند هماهنگی های لازم را داشته باشند . آنها طی تعاملات با ارگان ها و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی و برخی از بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در جهت ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی گام های موثر و مثبتی برداشته اند. در زمینه صدور مجوز انجمن های صنفی تخصصی اقدام برای صدور مجوز انجمن صنفی گلخانه سازان و توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان نیز را مورد اشاره قرار داد که در فرآیند صدور مجوز تشکیل می باشند.


  انجمن گلخانه سازان کشور، ترکیب هیات مدیره خود را شناخت

مجمع عمومی انجمن گلخانه سازان کشور به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره خود با حضور پنجاه نفر از اعضای انجمن در شرف تاسیس گلخانه سازان و همچنین حضور آقایان طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، عدل طلب و ادیب مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی، بنی عامری مجری طرح توسعه گلخانه های کشور، واضحی، دادجو و خانم دارچینی از گروه انجمن های تخصصی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد عصر روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل سالن جلسات معاونت باغبانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی ، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدا با اشاره به برنامه توسعه ۵۸۰۰ هکتاری کشت در فضای کنترل شده گلخانه ای تا پایان سال جاری، بر لزوم ایجاد تشکل برای گلخانه سازان جهت تحقق اهداف این بخش با هدایت و حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به تشریح و تبیین ضرورت تشکیل نهادهای مردمی بخش کشاورزی در قالب انجمن های تخصصی پرداخت و ایجاد مشارکت، هم افزایی، تامین منافع طرفین، تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی را از جمله نتایج آن برشمرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون هشت دستگاه اجرایی کشور در خصوص تشکل های غیردولتی وظیفه مندی دارند که وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) یکی از آنها محسوب می شود. 

در ادامه اعضای هیات رئیسه مجمع آقایان محمد رضا زاهدیان، فضل اله حاجی بابایی و علیرضا جواهری ناظر و محمد شاه بندری انتخاب گردیدند. با توزیع برگه های انتخاب رای بین حضار و شمارش آراء هیات مدیره و بازرسین به شرح ذیل مشخص شدند:

آقایان حسن فرقانی با کسب ۴۸ رای، عبدالرحمان حسینی فرد ۳۹ رای، حسن شعبانی ۳۹ رای، احمد مختاری۳۸رای، غلامحسین خواجه تبریزی ۳۶ رای، غلامرضا معدلی ۳۲ رای، افشین موسویان ۳۰ رای، به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سعید احمدی ارشاد با کسب ۱۸ رای و سیاوش هداوند ۱۱ رای به عنوان اعضای علی البدل، حاج مهدی طاقدیس ۱۲ رای و مجتبی بلوچی ۱۵ رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدال هیات مدیره. 

 


  امکان یابی سازماندهی و ساماندهی تشکلهای مردم نهاد در جهت احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری

نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با دفتر آموزش، ترویج و مشارتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور آشنایی با ظرفیتهای دو سازمان در حوزه تشکلها و بررسی و تبادل نظر راهکارهای اجرایی و عملیاتی در خصوص سازماندهی و ساماندهی تشکلهای مردم نهاد در جهت احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری، روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1398 در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئوس مطالب مورد تاکید در این جلسه عبارت بود از: ارائه گزارش از پیشینه پیگیری و سازماندهی گروه های سازندگی و طرح بسیج سازندگی با محوریت منابع طبیعی در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، ارائه گزارش از فعالیتهای مشارکت مردمی انجام شده در سازمان جنگلها در حوزه تعاونیها، انجمن صنفی مرتعداران و سازمانهای مردم نهاد، بررسی ظرفیت های موجود برای طراحی و بهره گیری از سایر روشها و الگوهای مشارکتی در جهت توسعه مشارکت های مردمی در حوزه منابع طبیعی، امکان یابی ظرفیت های سازمان جنگلها در زمینه همکاری های مشترک و ارائه مسائل و مشکلات تعاونیهای تشکیل شده بر اساس قانون تعاون روستایی 

مصوبات جلسه نیز بدین شرح مقرر شد که:

-برنامه ریزی لازم برای تشکیل جلسه مشترک و مستمر به منظور طرح موضوع جلسه با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، نمایندگان دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردم نهاد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت پذیرد. تشکیل کارگروه مریوطه در سطح ملّی (ستاد) و در ادامه در سطح استانی(صف) صورت گیرد. 

- اقدامات لازم برای تنظیم و بازبینی مجدد تفاهم نامه قبلی فیمابین دو سازمان در راستای توسعه همکاری مشترک صورت پذیرد.

حاضرین این جلسه را آقایان عدل طلب سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی و باقی کارشناس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسینی معاون و رضایی کارشناس دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل می دادند. 


  نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با معاونتهای تخصصی وزات جهاد کشاورزی

نشست مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با معاونت های تخصصی وزات جهاد کشاورزی به منظور تبیین و تشریح ساختار آتی نظام صنفی کشاورزی بنابر ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی مربوطۀ مصوبه هیات دولت و نحوه تعاملات کارشناسی فی مابین با حضور سرپرست، معاون و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و نمایندگان سازمان های جنگلها، حفظ نباتات، دامپزشکی، شیلات و معاونت های آب و خاک، زراعت، باغبانی، امور دام در روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه ضمن تشریح ساختار جاری و آتی نظام های صنفی کشاورزی در سطح کشور و اقدامات در حال انجام و پیگیری پس از ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نظیر تدوین اساسنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه، گزارشی از روند شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی ارائه و همچنین بر لزوم تعاملات و تشکیل نشست های تخصصی مشترک در موضوع تسهیل در فرآیند اجرایی سازی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در برنامه های آتی تاکید گردید.


  با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب شد


با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انتصاب دکتر حسین شیرزاد به عنوان دبیرهیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، اجرای اصلاحیه جدید آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در راستای تحقق اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیئت وزیران، طی حکمی دکتر حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را به عنوان دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب کرد.

در این حکم خطاب به دکتر شیرزاد آمده است: به استناد ماده ۱۱ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر تشکیل هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی، جنابعالی به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب می‌شوید. لازم است ضمن تشکیل دبیرخانه، امور مربوطه را در چارچوب وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت با همکاری اعضا پیگیری نمائید.

گفتنی است به موجب اصلاحیه اخیر آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، تغییرات ساختاری قابل‌ملاحظه‌ای در نظام صنفی کشاورزی رقم خواهد خورد که از آن جمله می‌توان به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی و هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سطح ملی و اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان مشتمل بر نمایندگان اتحادیه‌های صنوف مختلف کشاورزی شهرستان و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان در شهرستانهای مختلف کشور اشاره کرد.

همچنین، اعضای ثابت هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، بر اساس ماده ۱۱ اصلاحیه آئین‌نامه نظام صنفی کشاورزی، عبارت از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس، وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رؤسای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران خواهند بود.


  تبیین تعاملات رسانه ای سازمان مرکزی تعاون روستایی با دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هدف امکان یابی و شناسایی ظرفیت ها، شرایط و نحوه تعاملات متقابل برای اطلاع رسانی رسانه ای کارکردها، توانمندی ها، وظایف و نقش های توسعه ای شبکه تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در مدیریت و پیشبرد امور بخش کشاورزی با حضور آقایان عدل طلب سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، اسحاقی مدیر کل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی، شفیعی رئیس و نایبی کارشناس اداره حمایت و توانمندسازی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و خانم همتی مسئول طرح و برنامه دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی، روز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، اهم مباحث مطروحه در این نشست عبارت بود از:

-تبیین ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای شبکه تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی از جمله تعاونی ها، نظام های صنفی کشاورزی و نظام های بهره برداری در سطح استان ها و تبیین برنامه های راهبردی و اجرایی سازمان تعاون روستایی و ضرورتهای اطلاع رسانی این ظرفیتها به جامعه ذینفعان و سیاستگذاران بخش کشاورزی

-تشریح برنامه ها و اقدامات دفتر شبکه دانش در حوزه سیاستگذاری و تولید رسانه های ترویجی، نحوه اعلام نیازهای موضوعی برای تولید رسانه های آموزشی ترویجی و ضرورت های بررسی امکان یابی و زمینه سازی تعاملات آتی طرفین در قالب های ترجیحاً اجرایی و یا تفاهم نامه ای

-ضرورت قرار گرفتن تشکل های کشاورزی بعنوان مخاطبین اصلی در سیاست ها و برنامه های تولید رسانه های ترویجی با توجه به الزامات قانونی برای حمایت از تشکلها و زمینه سازی برای فعال شدن آنها

-ضرورت توسعه تعاملات فی مابین در حوزه رسانه ها و طرح نیازها و پیشنهادات در جلسات مختلف بویژه در سطح مدیران عالی دو سازمان

در ادامه جلسه و طی تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید:

-مکاتبه ای از سوی معاون ترویج و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام پذیرد و طی آن نیازهای موضوعی سازمان تعاون روستایی برای برنامه ریزی فنی و محتوایی تولید و پخش برنامه های رسانه ای اعلام شود.

-پس از نهایی شدن توافقنامه سازمان تات با صدا و سیما و تشکیل کمیته های تخصصی و موضوعی از مشارکت نمایندگان سازمان تعاون روستایی و تشکلهای مختلف موضوعی برای تبیین برنامه های مورد اجرا در این حوزه استفاده شود.

-در راستای تبیین و تشریح ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوبه هیات دولت و ضرورت اطلاع رسانی این موضوع در برنامه های تلویزیونی مکاتبه ای از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای تولید برنامه های تلویزیونی ویژه این موضوع انجام پذیرد.


  جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در سال 98 از سر گرفته شد

جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت با پیگیری موضوع تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های ذیل این اصلاحیه، در سال ۱۳۹۸ از سر گرفته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این نشست کارشناسی و چالشی که با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نظام صنفی کشاورزی کشور در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه برگزار شد، موضوع این جلسات ادامه بررسی پیش نویس اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان بود.

گفتنی است بر اساس ماده ۴ و ۲۷ آیین نامه اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، ابلاغی معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) می بایست اساسنامه های الگویی اتحادیه های صنفی، اتاق شهرستان و اتاق ایران به همراه دستورالعمل های پیش بینی شده، تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ گردد.

لازم به توضیح است در ساختار آتی، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند. در ادامه در هر شهرستان یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان تشکیل خواهد شد.


  سیاست ها و برنامه های دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در سال 1398

نخستین جلسه شورای عمومی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در سال ۱۳۹۸ با هدف تبیین سیاست ها و برنامه های دفتر در سال جدید، روز هجدهم فروردین ماه جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، تشریح سند تحول و نقشه راه دفتر در سه بخش مبانی وظیفه ای و قانونی فعالیت دفتر، تحولات ساختاری و تشکیلاتی در دفتر و سیاست ها و برنامه های عملیاتی آتی از جمله مواردی بود که از سوی سرپرست دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در این جلسه عنوان تشریح شد.

مسعود عدل طلب در ادامه بر توجه و برنامه ریزی مشارکت جمعی و همچنین موضوع ساختارسازی حوزه های جدید مشارکتی در بخش کشاورزی و ارتقا بخشیدن به موضوع سطح مشارکت اعضا در تشکل ها را به عنوان یکی از سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد.

وی همچنین تمرکز بر فراهم نمودن زمینه استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تدوین ۱۲ دستورالعمل و ۳ اساسنامه های مربوطه، تلاش در جهت بازمهندسی و ساماندهی تشکل های مردم نهاد و طراحی و الگوسازی نهادهای مشارکتی را از جمله برنامه های اجرایی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد بر شمرد.

در ادامه این جلسه همکاران دفتر نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را جهت پیشبرد امور در برنامه های آتی دفتر ارایه دادند از جمله موارد مورد توجه گسترش بحث و گفتمان نظری در توسعه تشکلها، دقت نظر در اجرایی سازی آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی، توجه به سطح و نوع تعاملات با تشکلها، ساختار سازی نظارت ها و توجه به سوابق تاریخی فرهنگی کشور در توسعه تشکلها بود.


  مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی: افزایش سطح مشارکت کشاورزان در تشکلها، صرفاً مقدمه توسعه کشاورزی است

تقویت و توسعه تشكل های مردمی و غیردولتی در بخش کشاورزی و ارتقای ظرفیت و توانمندسازی آنها از جمله سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است که در دفتر امور تشکل های کشاورزی پیگیری می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب در نخستین جلسه شورای عمومی دفتر در سال جدید گفت: تعیین الگوها، برنامه ریزی در جهت استقرار، سازماندهی، ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کشاورزی و بویژه ارتقا بخشیدن به موضوع سطح مشارکت اعضا در این تشکل ها، صرفاً مقدمات بحث برای رسیدن به اهدافی بالاتر را تشکیل می دهد.

دکتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: نتیجه توانمندسازی کشاورزان از طریق مشارکت و سازماندهی می بایست به این امر منتهی شود که فضا و شرایطی برای کشاورزان ایجاد گردد تا آنها تداوم تولید، تولیدی پایدار و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشند؛ و در عین حال از حمایت های قانونی نیز برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: در برابر تشکل های ایجاد شده در بخش کشاورزی باید شاهد تأثیرگذاری آنها در تولید باشیم تا بر مبنای آن ارزیابی داشت که منحنی وضعیت تولید و بویژه تداوم آن به خاطر پشتیبانی و عملکرد تشکل مربوطه بوده است.

مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی همچنین گفت: بحث تولید محصولات در معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، برنامه ریزی و پیگیری می شود و متناسب با سیاست ها و برنامه های آنها تقویت ارتباطات و تعاملات تشکل ها با این بخش ها در کاهش نوسانات تولید و مشکلات کشاورزان و بخش کشاورزی تاثیر گذار است.


  اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی

یكی از اقدامات مهم در هر صنف، صدور پروانه های هویتی و شغلی برای شاغلان آن است. پروانه فعالیت، مجوزی است که طبق مقررات به ‌منظور شروع و ادامه حرفه به فرد یا افراد صنفی داده می‌شود و هدف آن ضمن هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش، بهبود وضعیت تولید و كسب و كار می باشد.

یكی از كاركردهای نظام صنفی كشاورزی، هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلان بخش كشاورزی است كه "اعطای" پروانه فعالیت، نمود عینی آن بوده است.

 در نظام صنفی كشاورزی نیز همانند سایر اصناف، شناسایی و صدور پروانه های فعالیت شغلی برای کشاورزان و بهره برداران در راستای "هویت بخشی" به آنان انجام می شود. می توان گفت یكی از اهداف مهم تشكیل اصناف نیز همین صدور پروانه های فعالیت شغلی می باشد. از  دستاوردهای تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی نیز آن  بوده كه در طول تاریخ كشاورزی ایران برای اولین بار كشاروزان صاحب هویت و شناسنامه شغلی شدند و انتظار می رود این پروانه بتواند در درجه اول برای خود كشاورزان ارزشمند و دارای اعتبار شده و در درجه بعد  همانند پروانه كسب سایر اصناف در سطح جامعه نیز دارای اعتبار لازم شود.

صدور پروانه فعالیت نوعی هویت بخشی به كشاورز و در حكم یك سند هویتی برای اوست و مزایا و امتیازات در اختیار داشتن آن، متضمن داشتن اعتبار لازم برای آن می باشد. بخشی از  امتیازات داشتن این اعتبار در گستره بیمه، ضمانت ها، امور بانكی، دریافت خدمات و نهاده ها  می تواند قرار گیرد.

 بنا به نظر كارشناسان و مسئولین در حوزه های مختلف از جمله محاكم قضایی، بانكها و بیمه ها ارتقای اعتبار پروانه های صنفی امری دستوری و ابلاغی نیست و ارتقای این اعتبار منوط به برنامه ها، اقدامات سازنده، عملكردها و تعاملات با مردم و نهادهای مرتبط و مهمتر از آن دقت نظر در صدور پروانه ها می باشد كه نتیجه آن اقزایش اعتبار پروانه فعالیت خواهد بود.

بدیهی است برای صدور پروانه های فعالیت كلیه مدارك و مستندات مورد نیاز می بایست از متقاضیان اخذ شده و ضمن بررسی میدانی نسبت به احراز نوع و میزان مالكیت، فعال بودن واحد صنفی و داشتن مجوزهای لازم اقدام شود.

بر این اساس در جهت اعتبار بخشی و اعتبارافزایی پروانه فعالیت نحوه و میزان كاركردها و اقدامات نظام های صنفی تكلیف مسیر راه را شفاف می سازد.

برای توسعه اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی نظرات و پیشنهادات خود را اعلام فرمایید.


  گفت و گوی روزنامه جام جم با نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور: بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال، توجه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است

 در راستای شعار سال کشور:"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"، بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و اشتغال، توجه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب افزود: این در حالی است که می‌بینیم سیاستگذاران بدون توجه به امتیازهای بخش کشاورزی، اغلب منابع موجود کشور را به صنایع دیگر همچون خودروسازی و نفت اختصاص داده‌اند.

مهندس بهروز بذلی تاکید کرد: اولین اولویت نیازهای کشاورزی ایران را باید توجه به فقر قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری در این بخش دانست.

وی گفت: موضوع تربیت نیروی انسانی مناسب با نیازهای کشاورزی ایران، یکی از چالش های فعلی بخش کشاورزی است؛ علیرغم آن که آمارهای بالایی از فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی ارائه می‌شود اما این نیروها به بخش وارد نمی شوند.

نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: پاشنه آشیل بخش کشاورزی ایران را می‌توان بازده غیرقابل قبول آن و صعود حجم ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل پس از تولید عنوان کرد.

بذلی در خصوص توسعه مكانیزاسیون در بخش كشاورزی اظهار داشت: مشکل اینجاست که روستاهای ما در طول زمان، متناسب با نیازهای زراعی هر منطقه تجهیز نشده‌اند، ضمن اینكه افراد و کاربران این تجهیزات نیز اطلاعات لازم از نحوه بهبود و نگهداری مناسب آنها نداشته‌اند که باعث استفاده غیر‌اقتصادی از این تجهیزات شده است. به عنوان مثال تعداد انگشت شماری از رانندگان کمباین در ایران آشنایی کامل با ظرفیت‌ها و نیازهای تعمیراتی و نگهداری وسیله مورد نظرشان دارند، به صورتی که با آموزش‌ و بهبود بهره‌برداری از تجهیزات یاد شده حتی با شرایط فعلی می‌توان ضایعات آنها را کم کرد.

وی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی نظام صنفی کشاورزی در جهت اقدام برای ارتقای سطح مهارت و دانش اعضاء و کشاورزان گفت: به عنوان اولین اقدام نظام صنفی کشاورزی کشور در کنار دیگر رایزنی‌هایی که درحال انجام است، به صورت اختصاصی امسال نظام صنفی كشاورزی اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی درباره نحوه صحیح استفاده از ماشین‌آلات و نگهداری از آن خواهد کرد که تاثیر بسزایی در بهبود استفاده از تجهیزات یاد شده و كاهش ضایعات محصولات دارد.

تدوین و تنظیم از مبنع: روزنامه جام جم


  رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مهمترین اولویت های برنامه‌ ای در سال 96 را تشریح کرد

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مهم ترین اولویت های برنامه ای نظام صنفی کشاورزی کشور در سال 1396 را تشریح کرد.

مهندس محمد شفیع ملک زاده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به ضرورت ماندگاری و افزایش توانمندی های نیروی انسانی شاغل در بخش كشاورزی و منابع طبیعی كشوربرای پایداری و استمرار تولید،پیگیری برای بهبود،گسترش و برقراری خدمات حمایتی كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی نظیر بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، بیمه عمر، بیمه محصولات و برقراری معافیت های مالیاتی از جمله اولویت های کاری نظام صنفی کشاورزی کشور در سال جدید است.

وی با تاکید بر لزوم اطمینان خاطر كشاورزان برای تولید محصولات كشاورزی؛ تلاش در جهت اجرای كامل قوانین مربوط به خرید تضمینی محصولات كشاورزی و دامی، پیگیری جهت اجرای كامل مقررات بخشودگی سود و جرایم بدهی های كشاورزان و پرداخت سهم تسهیلات تكلیفی بخش كشاورزی توسط بانك ها را مورد توجه قرار داد.

ملك زاده با توجه ضرورت افزایش اعتبار پروانه های فعالیت صادره توسط نظامهای صنفی كشاوری بعنوان مدرك معتبر شغلی و هویتی آنان ضمن یادآوری دقت نظر نظامهای صنفی شهرستانی بر صدور پروانه های فعالیت؛ پیگیری افزایش اعتبار پروانه های فعالیت در محاكم قضایی و بانكی را مورد توجه قرار داد و آن را از اولویتهای كاری نظام در سال جاری عنوان كرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار داشت: با توجه به ضرورت نظم بخشی به ساختار و امور مالی و اداری نظام های صنفی كشاورزی، استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی و اداری در نظام های صنفی سراسر کشور از دیگر برنامه های مورد پیگیری در سال1396 می باشد.

ملک زاده تاکید کرد: با توجه به ضرورت آشنایی كشاورزان و سایر ذینفعان از اقدامات و كاركردهای نظام صنفی در جهت نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش كشاورزی، معرفی نظام و اطلاع رسانی اقدامات و فعالیتهای آن به عموم كشاورزان توسط نظام های شهرستانی، استانی و کشوری در جهت تقویت ظرفیتها و گسترش تعداد اعضای نظام، از اولویت های مورد توجه است که ضروری است مورد توجه ویژه همه نظام ها در سطح کشور قرار گیرد.

وی در باره تعامل با مراکز قانونگذار و اجرایی کشور اظهار داشت:  رفع موانع قانونی و اجرایی در مسیر انجام وظایف ذاتی نظام صنفی كشاورزی، ارائه طرح ها و لوایح پیشنهادی به دولت و مجلس و پیگیری در دستگاههای اجرایی ذیربط برای بهبود شرایط فعالیت در بخش كشاورزی، پایداری تولید، سلامت محصولات و افزایش ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش موردتوجه نظام صنفی كشاورزی می باشد، همچنین بحث پیگیری تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی و متعاقب آن ایجاد ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را نیز دنبال خواهیم کرد.  

 رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی بازار محصولات كشاورزی و تعیین اولویتهای تولید محصولات كشاورزی، اجرای الگوهای كشت در مناطق مختلف كشور، بر پیگیری ساماندهی بازار محصولات كشاورزی از طریق راه اندازی و توسعه صندوق های حمایتی و نیز تاثیرگذاری و ورود و حضور فعالانه نظام های صنفی کشاورزی شهرستانی در این حوزه تاکید کرد.


  مقاله*/تشکلهای کشاورزی و “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال”

كشاورزان و تشکلها در بخش کشاورزی ستون اصلی و محور تحقق"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" را تشکیل میدهند.

بایدها و نبایدها

مقاومتی‌کردن اقتصاد جدای از تصمیمی عقلایی، رویکردی مدبرانه در شرایط نابرابر نظام سیاسی جهان می باشد و اگر قصد مقاومتی کردن اقتصاد کشور  بر پایه دارایی های مادی و معنوی در مقابل تحریم ها و تهدیدها ‏را در ذهن بپرورانیم، ناگزیر به حفظ منابع انسانی، بهره برداری بهینه از منابع داخلی،  اصلاح سبک زندگی،  الگوی مصرف و موارد متعدد از بایدها و نبایدها هستیم .

از ‏سال 1388 تا امسال، می‌توان دریافت که اقتصاد و مسائل اقتصادی در اولویت‌های کشور قرار ‏داشته و این مسئله دغدغه اصلی مسئولین نظام می‌باشد.می‌توان ادعا کرد تحریم‌های موجود یکی از این دلایل هستند از این رو رهبر معظم انقلاب با تعیین شعارهایی بر مبنای اقتصادمقاومتی درصدد ایمن‌سازی ‏اقتصادی ایران در مقابل تهدیدها هستند.‏

سال گذشته نیز شعار سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب برگزیده شد با موضوع اقتصاد مقاومتی بوده و ‏این به معنای محوریت اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های کشور می‌باشد.

در واقع اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر به ‏راهبردی اساسی در توسعه اقتصادی  ایران تبدیل شده و استراتژی‌های کلان کشور حول محوریت این اصل ‏در جریان هستند چراكه مقاومتی‌کردن اقتصاد سبب افزایش امنیت غذایی، خوداتکایی، کاهش وابستگی، افزایش نرخ اشتغال و توسعه ملی خواهد شد.‏

اما اقتصاد مقاومتی چه زمانی توانایی کمک به کشور در جهت نیل به اهداف بلند مدت را دارد؟

تنها ‏در زمان محقق شدن اهدافی چون "تولید و اشتغال".

در حقیقت اقتصاد مقاومتی زمانی به ‏موفقیت نایل می‌شود که به تولید ختم شود و اشتغال ایجاد کند. امروزه در سطح بین‌الملل، تولید به ‏مثابه یک امتیاز فوق‌العاده استراتژیک محسوب می‌شود که در وهله نخست باعث ایجاد اشتغال ‏شده و در وهله دوم به پویایی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور ختم خواهد شد.

 تولید ملی بیشتر، به ‏معنای واردات کمتر و صادرات بیشتر می‌باشد و در مراودات بین‌الملل این اتفاق منجر به رقم‌خورن تراز مالی ‏در صادرات و واردات خواهد شد. امتیاز دیگر تولید ملی برای اقتصاد ایران ‏وابستگی کمتر است و این عدم وابستگی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی ‏فرهنگی باعث پیشرفت کشور خواهد شد، زیرا تولیدات ملی، تولیداتی بر مبنای نیاز، فرهنگ و ‏عرف جامعه خواهند بود.‏

اما تحقق تولید و اشتغال نیازمند انجام اصلاحات بنیادی متعددی در حوزه هایی چون سیاستهای مالی و پولی، بیمه، قانون  کار ، نظام مالیاتی، سرمایه گذاری، امنیت و ..... می باشد.

وظیفه مردم در این باره چیست؟

وظیفه ما به عنوان شهروندان کشور این است که با ‏حمایت از تولید داخلی در وهله نخست به مقابله با انحصار و قاچاق كالا که قلب اقتصاد ایران را ‏نشانه گرفته‌اند بپردازیم و در وهله دوم به تولیدات داخلی این فرصت را بدهیم تا با پشتوانه یک ‏ملت به بالابردن سطح کیفی خود بپردازند، عملی که در بسیاری از واحدهای تولیدی شاهد آن ‏هستیم. ضمن آنکه یکی از معضلات عمده کشور یعنی بیکاری نیز تنها و تنها به واسطه همین اقدام ‏ریشه‌کن خواهد شد.

علی ایحال، هیچ موفقیتی بدون صبر، تلاش و کوشش محقق نخواهد شد و ‏وظیفه ما به عنوان یک ایرانی، حمایت کردن از تولیدات داخلی است.‏

از دیگرسو،جدای از نگاه عمومی به مقوله اقتصاد مقاومتی، تحقق تولید و اشتغال در هریک از بخشهای اقتصادی مستلزم اتخاذ سیاستها و تنظیم برنامه هایی است که بدون تدوین آن نمی توان قدمهای مهمی دراین زمینه برداشت.

در این میان بخش کشاورزی در ایران علیرغم همه محدودیتها و دشواریها، از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و تولید برای بازارهای داخلی و خارجی برخوردار است.

اما برای انجام این مهم باید به مشارکت کشاورزان در فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها توجهی عمیق داشت. در واقع واگذاری امور به مردم در بخش کشاورزی تاکنون نتایج مثبت قابل ملاحظه ای را بدنبال داشته و تجارب ارزشمندی را برای کشور فراهم نمود. با این حال انتظار می رود مسئولین محترم در حوزه کشاورزی موارد زیر را مورد توجه بیشتری قرار دهند:

- نو وسازی و بازسازی زیرساختهای بخش کشاورزی در حوزه های آب و آبیاری، مكانیزاسیون كشاورزی و...

 -فراهم سازی فناوری های مناسب و نوین  

 -افزایش مهارت کشاورزان و کارگزاران بخش کشاورزی    

- توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با تنوع پهنه بندی تولید در مناطق كشور

 -تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان

- بیمه کشاورزان و محصولات كشاورزی   

- توسعه حمل و نقل کشاورزی ، انبارها و سردخانه ها و ...     

 -برند سازی و بسته بندی مناسب محصولات و کالاهای كشاورزی     

 -استفاده از مزیتهای مناطق برای تولید محصولات كشاورزی      

- سازماندهی و ساماندهی تشکلهای تخصصی و منطقه ای و تعامل سازنده بخش دولتی با آنها در برنامه ریزی و اجرای سیاستها     

- اصلاح نظام های بهره برداری

به طوری که اشاره شد، کشاورزان و تشکلها در بخش کشاورزی ستون اصلی و محور تحقق "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" را تشکیل می دهند.

 لذا انتظار می رود با افزایش همگرایی درونی و تعامل سازنده و مستمر با دستگاههای دولتی و بویژه وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم برنامه های عقلایی و تلاش مضاعف قدمهای دوچندانی  را در راستای  توسعه بخش کشاورزی بردارند.      

 *عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی


  وقایع اتفاقیه تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی در سال 95

عناوین مهم ترین رویدادها در حوزه تشکل های کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی که طی سال 1395 در پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی منتشر شد در پی می آید. برای خواندن شرح این عناوین برروی هر یک از این لینك ها کلیک نمایید.

برگزاری جشن نمادین آغاز برداشت گندم در شهرستان مُهر استان فارس با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، کشاورزان، مدیران ستادی جهاد كشاورزی استان فارس، فرماندار شهرستان، مدیران بانك كشاورزی و شركت بازرگانی اداره غله استان فارس /لینك

برگزاری انتخابات مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور / لینك

برگزاری جلسات کمیته تخصصی محصولات سردسیری نظام صنفی كشاورزی / لینك

ابلاغ دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی / لینك

نمایندگی عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی / لینك

تقدیر دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی از تلاشها و پیگیریهای تعدادی از نظامهای صنفی كشاورزی استان ها و شهرستانها / لینك 

موظف شدن سازمان های تعاون روستایی استان ها جهت سازماندهی و تشکیل كارگروه نظارت و ارزیابی تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی / لینك 

برگزاری جلسات كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه های باغبانی، جنگل ها و مراتع، آبخیزداری، شیلات و آبزیان، دام، زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی طی جلسات مشترک دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کشاورزی(دفتر امور تشکل های کشاورزی) با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی / لینك

تشکیل جلسات متعدد برای بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در كمیته فرعی و كمیسیون اجتماعی هیات دولت / لینك

تشکیل جلسه كارگروه تعیین تكلیف صدور پروانه های فنی مشاغل بخش كشاورزی به دستور وزیر جهاد كشاورزی و با حضور مدیر كل دفتر امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، معاونین سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و نظام دامپزشكی / لینك

برگزاری جلسه توانمندسازی کارگروه استانی نظام صنفی کشاورزی در تعدادی از استان ها / لینك

برگزاری گردهمایی و نمایشگاه فن بازار مزرعه به همت انجمن خبرگان كشاورزی / لینك

ارائه مقاله و گفتمان با موضوع نظام صنفی کشاورزی در ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران / لینك

برگزاری مراسم جشن شکر گذاری برداشت محصول گندم با حضور رئیس جمهور، مدیران بخش دولتی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها / لینك

تشکیل فدراسیون تشکل‌های صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی با سازماندهی وزارت جهاد کشاورزی(دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) / لینك

معرفی نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور در مراسم تجلیل از نمونه های برتر کشاورزی سال 95/ لینك

دیدار وزیرجهاد کشاورزی با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی / لینك

عضویت نظام صنفی كشاورزی کشور در كارگروه سامانه تلفنی 1559 خدمات بخش كشاورزی /لینك

الزام بخش دولتی و نهادهای انقلابی به تدوین و اصلاح مقررات اجرایی كشور با نظر تشكل های غیر دولتی(صنفی و اقتصادی) بنا به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور /لینك

ابلاغیه قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها به منظور  افزایش اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی با رعایت ضوابط فنی احداث واحدهای صنایع تبدیلی / لینك


  یادداشت/ سرمایه اجتماعی، تشکل های کشاورزی و امیدهای نو

نوروز مثل روز تولد برای ما از آن تکرارهای دوست داشتنی است که هر بار برایمان از نو آغاز می شود و نوید و امید در دل و در پی دارد. طبیعت، احساس و انسان وجامعه در روایت این نو روز شدن سهم و نقش دارند.

انسان و جامعه، کلید واژه مفهوم عمیقی به اسم "سرمایه اجتماعی" است. سرمایه ای که در ایجاد و تسهیل مناسبات افراد جامعه نقش دارد و باعث می شود تا آنها در کنار هم، تعامل سازنده و رشد و بالندگی داشته باشند؛ سرمایه اجتماعی رفتار افراد را شکل می دهد و کمک می کند تا سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی و اقتصادی بتوانند در تعامل و پیوستگی با یکدیگر، نوید و امید رسانِ رشد،"توسعه و پیشرفت" باشند. این سرمایه  منبع اصلی شکل گیری نهادها و تشكلهایی است كه رفتار افراد را مقید می کنند تا در گروه های مختلف اجتماعی با هم به "تعامل"، مبادله و تصمیم گیری و اقدام و عمل برسند.

توجه به سرمایه اجتماعی یک اصل با اهمیت است كه گاهی در سایه تكنولوژی زدگی كمرنگ و فراموش می شود. تجربه متعدد ملی و جهانی نشان داده است که اتکای صرف به تکنولوژی و فن آوری ها بویژه در حوزه کشاورزی منجر به پایداری تولید نشده است و لذا تعامل با هم و همسویی میان بخش های تخصصی كه دربردارنده سرمایه فنی و تكنولوژی هستند با تشکل ها كه سرمایه اجتماعی را جهت می دهند می تواند تعادل و توسعه پایداری را برقرار سازد.

بهانه بجایی است که در سال 1396 با اتکا به این نگاه وضعیت بخش کشاورزی را بیش از پیش تحلیل نماییم.

 هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران تشکل ها و نظام های صنفی كشاورزی در همه سطوح  از تلاش هایشان تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و نیز همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات تشکل ها و نظام صنفی تقدیر و تشکر كنم.

امید است که با قوت بخشی و تجمیع نیروهای درونی، همگرایی و تعامل، افق های روشن تری را در جهت حمایت، هدایت و توانمندسازی تشکل های بخش کشاورزی و همچنین توسعه و تقویت تعامل و ارتباطات تشکل ها با زیر بخش های تخصصی و سایر تشکل ها در کنار هم شاهد باشیم.

عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی


  مجمع عمومی و انتخابات نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد/ صرفاً طرح مسایل و مشكلات دردی را چاره نمی كند

مجمع عمومی و انتخابات نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی با حضور رئیس سازمان جهادكشاورزی و مدیر تعاون روستایی استان، نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان ها در تاریخ 21 اسفند ماه 1395 در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، جلسه با تلاوت آیاتی از قران آغاز شد. آقای محمدی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ضمن عرض خیرم قدم به حاضرات جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع با نظر اعضا اقدام و پس از آن رسمیت جلسه با حضور 22نفر از اعضای مجمع از مجموع 33 نفر كل اعضا اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

سپس گزارش اقدامات و فعالیت های نظام استان توسط رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان ارائه شد. دكتر رضا كمیلی، همكاری و همدلی مدیران استانی و شهرستانی جهادكشاورزی را از دلایل موفقیت نظام صنفی در این استان عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: یكی از دلایل ضعف در نظام صنفی به سطح ملی این نظام برمی گردد، نظام صنفی كشور به شدت با مشكلات مالی مواجه است و این امر به عدم پرداخت سهم نظام های شهرستانی به نظام های بالاتر مربوط می باشد و نظام در سطح مركز را حتی از پرداختن هزینه های برگزاری جلسات شورای مركزی نیز دچار مشكل كرده است.

رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی در ادامه اظهار داشت: مساله مهم دیگر این است كه قرار نیست ما در مقابل وزارتخانه قرار بگیریم، بلكه همگام و حل كننده مسائلی كه وزارتخانه قادر به حل آنها نیست باید باشیم.

کمیلی تاکید کرد: نكته مهم این است كه در هر موقعیت و هر جلسه ای كه قرار می گیریم باید وظیفه و نقش و جایگاهی كه از آن باید دفاع كنیم را بدانیم و صرفاً طرح مسایل و مشكلات دردی را چاره نمی كند.

در ادامه جلسه عملكرد مالی نظام استان در سال 1394 توسط آقای علیزاده حسابدار و كارمند نظام استان با شرح جزییات و ترازنامه ارائه شد و بازرس استان آقای قاسمی این گزارش را مورد تأیید قرار داد.

در ادامه پیش بینی بودجه سال96 نظام استان ارائه كه با توجه به افزایش قابل توجه آن نسبت به سالهای قبل با بحث هایی مواجه شد، اما در نهایت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

سپس در این جلسه، تقدیرنامه هایی از سوی رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان تقدیم شد.

در ادامه جلسه مجمع برگزاری انتخابات در دستور كار قرار گرفت. برای انتخاب اعضای هیأت مدیره استان تعداد 8 نفر كاندید بودند كه از مجموع 22 رأی داده شده نتایج زیر بدست آمد:

رضا حاجی زاده: 16 رأی  از نظام صنفی بشرویه

محمدرضا خزایی: 14 رأی از نظام صنفی سرایان

مهدی سیاری: 13 رأی از نظام صنفی بیرجند

ابوالقاسم محمدزاده: 11 رأی از نظام صنفی فردوس

علی رمنجانی: 9 رأی از نظام صنفی خوسف

جلیل هاشم پور: 6 رأی از نظام صنفی نهبندان

محمود نخعی: 6 رأی از نظام صنفی بیرجند

سپس در این جلسه نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (دفتر امور تشکل های کشاورزی) به تشریح کارکردها و وظایف نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

مهندس علی شفیعی در ادامه دو نكته مهم شامل توجه به اطلاع رسانی گسترده و مستمر برای معرفی نظام صنفی با بهره گیری از شیوه های كم هزینه و همچنین لزوم تشكیل كارگروههای تعیین ابعاد اقتصادی توسط نظامهای صنفی را مورد تاکید قرار داد.

در جلسه بعداز ظهر به منظور تعیین سمت اعضای هیأت مدیره منتخب جلسه ای در محل نظام صنفی کشاورزی استان تشكیل شد كه به شرح زیر سمت اعضای هیأت مدیره تعیین شد:

رضا حاجی زاده: رئیس هیأت مدیره

محمدرضا خزایی: نایب رئیس

مهدی سیاری: دبیر اجرایی

ابوالقاسم محمدزاده: منشی

علی رمنجانی: خزانه دار

در پایان این جلسه هیات مدیره منتخب طی صورتجلسه ای آقای عابدین محمدی را به عنوان دبیر اجرایی نظام استان انتخاب و تعیین نمود.( وی به عنوان دبیر اجرایی غیر عضو هیات مدیره می باشد و بدیهی است سِمت آقای مهدی سیاری عضو هیات مدیره خواهد شد.) 


  افزایش اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی با رعایت ضوابط فنی احداث واحدهای صنایع تبدیلی

در راستای حمایت وزارت جهاد کشاورزی از صدور پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و افزایش اعتبار بخشی به آن قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی این وزارتخانه ابلاغیه ای را در تاریخ 21/12/1395 خطاب به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، در این ابلاغیه كه به امضای علی اکبر مهرفرد رسیده، تاکید شده است که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و همچنین رعایت قوانین بالادستی، از این به بعد متقاضیان دریافت پروانه فعالیت نظام صنفی برای واحدهای صنایع تبدیلی می بایست ابتدا جهت اخذ مجوز تاسیس به مدیریت صنایع کشاورزی استان ها مراجعه و سپس برای دریافت پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی اقدام داشته باشند.

در این ابلاغیه همچنین تأكید شده است: نظام صنفی کشاورزی وظیفه ساماندهی، نظارت و حمایت از حقوق صنفی کلیه بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی بر اساس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی را عهدا دار می باشد.

لازم به توضیح است بر اساس ماده 8 قانون تشكیل وزارت جهادكشاورزی و قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی در وزارت جهادكشاورزی، دفاتر امور صنایع كشاورزی در سازمان جهادكشاورزی استانها مجاز به صدور جواز تأسیس، پروانه بهره برداری و توسعه برای احداث و بهره برداری واحدهای صنایع تبدیلی بخش كشاورزی می باشند.


  نشست نظام های صنفی کشاورزی استان قزوین برگزار شد

نشست نظام های صنفی کشاورزی استان قزوین با حضور مدیر سازمان تعاون روستایی استان، معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان و شهرستان ها  در روز چهاردهم اسفند ماه 1395 در شهرستان قزوین برگزار شد.

اقدام نظام صنفی در جهت ارتقای سطح تکنولوژی در مزرعه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان قزوین در این جلسه گفت: انجام اقدامات در جهت ارتقای سطح تکنولوژی در مزرعه از جمله وظایف نظام صنفی کشاورزی تعریف شده است که نظام صنفی می تواند یکی از فعالیت های مهم خود را نسبت به ترغیب کشاورزان برای به کارگیری آبیاری تحت فشار در مزارع متمرکز نماید که در افزایش بهره وری و صرفه جویی میزان آب و هزینه‌ها تاثیر مستقیم دارد.

ناطق معین الدین با اشاره به اینکه زیر ساخت های مرتبط با فعالیت نظام صنفی می بایست فراهم گردد، بر تقویت تعاملات نظام صنفی با بخش دولتی و دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

توجه و بهره گیری از تجارب و اقدامات موفق نظام های صنفی کشاورزی در کشور

معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی در این نشست گفت: احاطه و آگاهی نسبت به قوانین و مقررات در هر نهاد و نظام و تشکل، نخستین و ضروری ترین الزام برای اجرا سازی آن و تسهیل روابط آن ساختار با دستگاه های اجرایی است که با توجه فعالیت چندین و چند ساله نظام های صنفی می باید از آن گذر کرده باشیم.

مرتضی ادیب در ادامه بر توجه و بهره گیری از تجارب و اقدامات موفق نظام های صنفی کشاورزی در کشور، تقویت در باور هیات مدیره ها و دستگاههای دولتی در نگاه به جایگاه نظام صنفی، تقویت تعاملات درونی(داخلی) و بیرونی(با دستگاه های اجرایی) و لزوم برنامه محوری نظام های صنفی تاکید کرد.

لزوم بازنگری جهاد کشاورزی در تعامل با نظام صنفی در بحث عضویت

 در این نشست دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان قزوین با تاکید بر این که نظام صنفی کشاورزی استان قزوین از جمله استان هایی است که در زمینه امور مالیاتی و نحوه تکمیل اظهار نامه مربوطه دارای تجارب است، اظهار داشت: هم اکنون تعداد 11671 نفر از کشاورزان در استان قزوین عضو نظام صنفی می باشند.

باقری بر لزوم بازنگری و تقویت هر چه بیشتر در همکاری جهاد کشاورزی با نظام صنفی در بحث عضویت کشاورزان و نیز لزوم حمایت بیشتر تعاون روستایی از نظام صنفی تاکید کرد.

موانع ایجاد شده در عضویت دامداران در نظام صنفی بعد از مکاتبه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و ...

در ادامه نمایندگان عضو هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های بوئین زهرا و آبیک طی سخنانی ضمن طرح مسائل پیش رو، راهکارهایی را ارایه دادند ازجمله: تسهیل در حضور و عضویت نظام صنفی در کارگروه های بخش کشاورزی استان، رفع موانع ایجاد شده در عضویت دامداران بعد از مکاتبه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در مورد اخذ پروانه های صنفی دامداری های سنتی از معاونت مربوطه، برقراری کامل بیمه تامین اجتماعی برای اعضای نظام صنفی، لزوم برقراری سیستم جامع نرم افزاری برای امور نظام های صنفی کشاورزی، اتخاذ راهکار تشویق و ترغیب کشاورزان نسبت به عضویت.

تشریح طرح عضویت اعضای شركت های تعاونی كشاورزی، تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی

در پایان جلسه رئیس گروه تامین و سازماندهی تشكل های صنفی تخصصی دفتر امور تشكل های كشاورزی به تشریح اهداف تدوین و اجرای طرح عضویت اعضای شركت های تعاونی كشاورزی، تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

نبی سپهریان اظهار داشت: شفاف سازی اعضای تعاونی ها از لحاظ شاغل بودن در بخش كشاورزی، ارائه خدمات به شاغیلن واقعی بخش كشاورزی و ایجاد زمینه تعامل و همگرایی بیشتر بین شبكه تعاونی ها و تشكل های زیر بخش كشاورزی برخی از اهداف تدوین و اجرای این طرح بوده که  اجرای کامل آن در کل تعاونی های كشاورزی كشور از سال 1396 آغاز خواهد شد. 


  تجارب موفق نظامهای صنفی کشاورزی در حوزه های مدیریت برق و آب در تعامل با شرکت برق و سازمان آب منطقه ای استانها

 

 

 

 

استان آذربایجان شرقی

نظام صنفی كشاورزی و مدیریت اخذ انشعاب برق و اعمال تعرفه کشاورزی

جلسه همکاری و هماهنگی نظام صنفی کشاورزی استان با مدیریت توزیع نیروی برق استان برای اعتبار بخشی به پروانه فعالیت در اخذ انشعاب برق کشاورزی و اعمال تعرفه کشاورزی: این جلسه  با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان، مدیرسازمان تعاون روستایی و مسئول امورتشکل های کشاورزی استان، مدیرمشارکت های مردمی و معاون تعادل بخشی آبهای زیرزمینی سازمان آب منطقه ای، اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان تبریز و بستان آباد درمحل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.

اهم مصوبات جلسه:

واگذاری انشعاب برق برابر پروانه های نظام صنفی کشاورزی و معرفی نامه از نظام صنفی کشاورزی برای تمامی تعرفه های کشاورزی غیر از خانه باغات صورت گیرد. 

اعمال نرخ مخفف با ارائه پروانه های معتبر تمدید شده از نظام صنفی کشاورزی و با معرفی نامه از نظام صنفی کشاورزی صورت گیرد .

مقرر گردید به منظور تسریع و افزایش در برقدار کردن چاههای کشاورزی اخذ یارانه مربوط از طریق شورای اسلامی استان پیگیری شود .

از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی پیشنهاد گردید طرح همیاران نور (برق) متشکل از اعضای شورای اسلامی، دهیار و نظام صنفی کشاورزی با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه برق و استفاده از پاداش پیک مصرف در بخش کشاورزی تشکیل و فعال شود .

برای اطلاع از دیگر اقدامات و  تجربیات نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به این وبگاه مراجعه شود.

استان اصفهان

نظام صنفی كشاورزی و مدیریت اجرای طرح نظارت و ساماندهی آب زاینده رود

زمان بندی گشوده شدن دریچه های سد زاینده در توافق و هماهنگی كامل با نظام صنفی کشاورزی

برای این منظور کمیته پنج نفره تصمیم گیر برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود متشکل از نظام صنفی کشاورزی اصفهان، مدیر عامل آب منطقه ای استان، نماینده استاندار، فرماندار اصفهان و نماینده جهاد کشاورزی استان اصفهان تشكیل شده است.

براساس تفاهم نامه منعقده کنترل و نظارت بر برداشت های غیرمجاز، برداشت های مازاد بر مجاز، طرح های توسعه ای و توزیع آب در بخش کشاورزی در طول 420 کیلومتر مسیر زاینده رود به عهده نظام صنفی كشاورزی است.

اجرای طرح ساماندهی زاینده رود توسط نظام صنفی کشاورزی شهرستان و استان اصفهان به عنوان طرحی موفق، تاثیری جدی در جلوگیری از هدر رفت آب، سرعت بخشیدن به جریان و کاهش زمان رسیدن آن به مناطق پایین دست این رودخانه و زمین های کشاورزی شرق اصفهان داشته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در بهمن ماه امسال عنوان می کند که: ساعت شش صبح سوم بهمن ماه، دریچه های سد زاینده رود پس از توافق با نظام صنفی کشاورزی و هماهنگی های صورت گرفته با کمیته پنج نفره گشوده شد.

استان خراسان جنوبی

نظام صنفی كشاورزی و مدیریت صدور مجوز شارژ اضافه و شارژ سالیانه چاه های کشاورزی

نتایج جلسات متعدد نظام صنفی کشاورزی استان به همراهی مسئول امور تشکل های استان با شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی :

اقدام در تهیه دستور العمل تمدید و اضافه شارژ چاه های کشاورزی برای ارائه و اقدام شرکت برق

ضمائم اقدام: عضویت تمامی بهره برداران و مصرف کنندگان آب چاه کشاورزی در نظام صنفی کشاورزی شهرستان و اخذ پروانه فعالیت معتبر از نظام شهرستان / طراحی فرم های چند گانه شناسایی و مشخصات بهره برداران چاه کشاورزی

فرآیند صدور مجوز شارژ اضافه چاه های کشاورزی

-مراجعه نماینده حقوقی و قانونی چاه های کشاورزی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها

-تکمیل فرم های درخواست مخصوص شارژ اضافه (تهیه شده در نظام صنفی کشاورزی) توسط نماینده حقوقی و قانونی چاه کشاورزی

-به عضویت در آمدن تمامی بهره برداران چاه کشاورزی در نظام صنفی کشاورزی و اخذ پروانه فعالیت

-ارسال فرم ها به نظام صنفی استان

-ارسال تاییدیه نظام استان به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها

-ارسال تاییدیه مدیریت جهاد کشاورزی به امور منابع آب شهرستان ها

فرآیند صدور مجوز شارژ سالیانه چاه های کشاورزی

-مراجعه نماینده حقوقی و قانونی چاه های کشاورزی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها

-تکمیل فرم های درخواست مخصوص شارژ سالیانه (تهیه شده در نظام صنفی کشاورزی) توسط نماینده حقوقی و قانونی چاه کشاورزی

-به عضویت در آمدن تمامی بهره برداران چاه کشاورزی در نظام صنفی کشاورزی

-ارسال تاییدیه تمدید پروانه بهره برداری چاه از نظام صنفی شهرستان ها به امور منابع آب شهرستان ها

*از نظام های صنفی کشاورزی دیگر استان ها و شهرستان ها می خواهیم تا تجربه های موفق خود را برای انتشار در این پایگاه با ما به اشتراک بگذارند.


  نماینده وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور: توسعه همه جانبه بخش کشاورزی با عملکرد موفق نظام صنفی اتفاق می افتد

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: نظام صنفی کشاورزی دارای ساختار صنفی متفاوت با همه تشکل های قانونی بخش کشاورزی اعم از حزب و تعاونی و غیره است و بحث توسعه کشاورزی برای بخش در همه ابعاد آن با عملکرد نظام صنفی اتفاق می افتد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، دکتر عبدالرضا مسلمی بر ضرورت استقلال نظام صنفی کشاورزی و حل مشکلات ساختاری بعد از گذشت این سال ها و تشکیل جلسات متعدد شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به عنوان بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی، تاکید کرد و افزود: ضروری است تا عوامل عدم تحقق این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: قواعد و قوانین برای هر شخص حقیقی و حقوقی به مثابه ریل عبور است که باید برای آن احترام قائل شد. اگر قرار باشد هر کجا که خواستیم این مسیر را به دلخواه و تشخیص خود عوض کنیم مسیری جز برخورد و تزاحم نخواهیم داشت. ما اصرار داریم که برخی نظام های شهرستان ها به این ریل گذاری های اداری، مالی و غیره احترام بگذارند. اینکه برخی از این چارچوب ها دارای اشکال است ما هم موافقیم که باید به طور اصولی اصلاحیه های آن ارائه و تصمیم گیری شود.

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر این که تصمیم گیری راجع به انتخابات و شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده در اختیارات هیات مدیره شهرستان نیست، افزود: لازمه کار، ضابطه است. البته که ضوابط را می توان تغییر داد. شورای مرکزی و مجامع، فضاهایی است که می شود ضوابط و مسیرها و ریل هایی که خوب طراحی نشده است را حل و فصل کرد.

مسلمی گفت: به عنوان یک نمونه بارز در بحث های حسابرسی، خرج بر اساس سرفصل هزینه ها و اخذ گزارش های قانونی حسابرسی نظام های صنفی است که در موارد متعددی این حرکت درست اتفاق نیفتاده است.

وی بر تقویت ارتباطات نظام های صنفی و همچنین بهره مندی منطقی نظام ها از فضاهای تعاملی ایجاد شده نظیر فرمانداری ها و دستگاههای ناظر دولتی و جانشین دولت تاکید کرد.

 نماینده وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم آسیب شناسی و اتخاذ راهکارها در موضوع ثابت ماندن نسبی و علل رشد بطئی و کند در عضویت کشاورزان و بهره برداران و تمدید پروانه فعالیت آنان تاکید کرد.

مسلمی ضمن لزوم اهتمام نظام های صنفی شهرستان ها نسبت به پرداخت 20 درصد درآمد به نظام های بالادست، از عدم پرداخت هیچگونه مبلغی از سوی تعدادی از نظام صنفی استان ها به شورای مرکزی انتقاد و از عملکرد برخی نظام های صنفی نسبت به واریز سهم مربوطه همچون استان خراسان رضوی، گلستان، اصفهان، سمنان، هرمزگان و غیره تقدیر کرد.

وی در پایان با اشاره به پیش رو بودن انتخابات شوراها و نیز ریاست جمهوری در آینده تاکید کرد که هر نوع مشارکت در تبلیغات اشخاص و گروهها در قالب امکانات و شخصیت حقوقی نظام صنفی کشاورزی و یا به نام نظام صنفی کشاورزی ممنوعیت قانونی دارد و درخواست کرد این موضوع مورد توجه تمامی نظام های صنفی کشاورزی قرار گیرد. 


  نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور برگزار شد

نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها، روز دهم اسفندماه 1395 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت، نشست مشترک اخیر با وزیر جهاد کشاورزی، مسائل کشاورزان در حوزه خرید تضمینی و واردات میوه ارائه کرد.

مهندس محمدشفیع ملک زاده گفت: مهندس حجتی در نشست اخیر با نظام صنفی کشاورزی کشور و دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کردند که مدیران و معاونین جهاد کشاورزی در همه سطوح موظف به همکاری و تعامل با نظام صنفی کشاورزی می باشند و در غیر اینصورت میبایست موارد به صورت مکتوب و بدون هیچ ملاحظه کاری به مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی گزارش شده تا مورد پیگیری قرار بگیرد. وزیر محترم جهاد کشاورزی به اینكه نظام صنفی می تواند برای بخش كشاورزی و توسعه آن تأثیرگذار باشد باور دارد و بر این اساس همه نظام های صنفی كشاورزی در سطح كشور می بایست همه تلاش خود را صرف نماید تا با آگاهی رسانی اهمیت و جایگاه نظام صنفی، تعامل بهتری با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و استان ها برقرار نموده تا اهداف صنفی را به پیش ببریم.

وی تصریح کرد: این وظیفه نظام صنفی کشاورزی است که هر جا، در هر موضوع و توسط هر نهاد یا دستگاهی که اجحاف در حق کشاورزان و اعضای صنف باشد وارد عمل شده و از حقوق کشاورزان و منافع صنفی آنان دفاع نماید؛ از جمله در قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور از روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها خواست تا حتما بحث ها و مشکلات کشاورزان به دور از هر جهت گیری سیاسی را رسانه ای و مطرح نمایند. اگرچه اغلب این مسائل از سوی نظام های صنفی کشاورزی در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر مورد درخواست و در حال پیگیری است اما برای حصول به نتیجه ای شفاف، ضروری است تا نظام های صنفی بیش از پیش با رسانه های گروهی تعامل داشته باشند.

ملک زاده همچنین با ارائه گزارشی از پیگیری نظام صنفی کشاورزی در موضوع برقراری معافیت بیمه ای کارفرمایان کارگاه های کشاورزی افزود: علیرغم پیگیری ها و استنتاج و ارائه قوانین مربوط به برقراری بیمه کارفرمایان، همچنان مشکل حل نشده است و نظام صنفی کشاورزی می تواند لایحه ای را تنظیم و از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند. در سایر موارد نیز نظام صنفی کشاورزی کشور آمادگی دارد تا در آخرین راه چاره، مشکلات موضوعی را از طریق سازمان بازرسی کل کشور پیگیری نماید.

وی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مبلغ 1500 میلیارد تومان را بدین منظور مصوب نموده است اما مبلغ 60 میلیارد از مبلغ مورد نظر پرداخت گردیده است، تاکید کرد: نظام های صنفی توجه داشته باشند در ارتباطی كه با کشاورزان مناطق خود دارند، چالش های مربوط به پرداخت حق بیمه را رسانه ای نمایند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان بر رعایت قوانین مالی اداری در پرداخت واریز سهم 20 درصدی نظام های شهرستانی شامل 15درصد سهم استان و 5درصد سهم كشوری تاکید کرد.

در ادامه جلسه نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور به تشریح موضوع برخورداری بیمه تکمیلی برای اعضاء نظام صنفی کشاورزی پرداخت.

مهندس بهروز بذلی گفت: برای بیمه تکمیلی با بیمه های مختلفی وارد مذاکره شدیم و دو هدف را دنبال می کردیم؛ چانه زنی برای کاهش رقم مالی و تعهدات بالا، که با بیمه پاسارگاد به توافقاتی رسیدیم.

وی تصریح کرد: برای تجمیع و تمرکز امور بیمه ای، بهتر است که استان ها به طور انفرادی با دیگر بیمه ها قرارداد نبندند و یا پس از پایان مدت قرارداد خود، قرارداد خود را به بیمه پاسارگاد منتقل کنند و قطعا با تجمیع بیشتر می توانیم امتیاز بگیریم که موضوع مطرح شده وی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

دستور جلسه نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور شامل بررسی دستور العمل نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام های صنفی بود که به پیشنهاد تعدادی از اعضاء مقرر شد تا در یک جلسه کارشناسی مرکب از نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی و اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور مجددا بررسی و برای طرح در شورای مرکزی آماده شود. 


  لزوم تدابیر جدی برخی نظامهای صنفی که برای واریز سهم مالی نظام استان و کشور اقدام نداشته اند

نظام صنفی کشاورزی، تشكیلاتی غیرانتفاعی است و تمامی هزینه های اداره آن می بایست از محل دریافتی هایی كه عمده آن ناشی از دریافت حق عضویت، تمدید حق عضویت سالانه، دریافت حق صدور و تمدید پروانه فعالیت می باشد تامین گردد. این در حالی است كه این دریافتی ها صرفاً در سطح شهرستان اتفاق می افتد و بر این اساس قانون گذار پیش بینی كرده است كه 20درصد از درآمد ناخالص ناشی از این دریافتی ها باید به حساب نظام سطوح بالاتر واریز شود.

ضمن تقدیر و تشکر از آن دسته از نظام های صنفی کشاورزی شهرستان و استان که سهم 20 درصد از دریافتی ها را به نظام های سطوح بالاتر پرداخت نموده اند، از آنجا که تمامی هزینه های جاری نظام های صنفی کشاورزی استان(15 درصد دریافتی های شهرستان) و نظام صنفی كشور(5درصد دریافتی های شهرستان) تامین می گردد، عدم پرداخت آن موجب بروز مشکلات جدی و اخلال در روند اجرایی، پیگیری های ستادی و برنامه ریزی نظام های صنفی کشاورزی می شود لذا پرداخت مبالغ مذکور از مهمترین دغدغه های نظام صنفی استان و کشور می باشد که به دفعات در جلسات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است.

علیرغم مکاتبات متعدد نظام صنفی كشاورزی كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی و تاکید بر پرداخت سهم نظام صنفی استان و کشور توسط نظام های صنفی شهرستان، بدیهی است  عدم پرداخت وجوه مورد نظر از سوی برخی نظام صنفی شهرستان و استان، تخلف در انجام مسئولیت های قانونی تلقی می شود و می تواند فعالیت نظام سطوح بالاتر را برای پیگیری امور با مشكل مواجه ساخته و بر موجودیت نظام صنفی كشاورزی تأثیر  بگذارد.

لازم به توضیح است مسئولیت انجام هماهنگی برای اجرای حسابرسی و تعیین مطالبات نظام های بالا دست بر عهده نظام  صنفی كشاورزی استان بوده و مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان نیز نظارت بر فرآیند اجرای مقررات را عهده دار می باشد.


  به کارگیری عناوین قانونی نظام صنفی کشاورزی در مکاتبات و اعلانات

از آنجا که در برخی مکاتبات، اعلانات، اطلاع رسانی ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها توسط نظام های صنفی از واژه سازمان در عناوین استفاده شده است، برابر اعلام دفاتر ستادی و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی؛ نظام های صنفی در تمامی سطوح ملی، استانی و شهرستانی در راستای رعایت موازین قانونی و جلوگیری از هر گونه شبهه برای نهادها، دستگاههای اجرایی و همچنین اعضا و مخاطبان تحت پوشش، می بایست از درج عناوینی از جمله بكارگیری كلمه سازمان در مکاتبات، سربرگ ها، نشانه ها(لوگو)، تابلوها، سخنرانی ها و غیره كه دارای بار حقوقی می باشند اجتناب نمایند. بكارگیری هر عنوانی دیگر نیازمند مصوبات قانونی است.


  مجمع عمومی، یك نگاه از درون

در هر تشكل كه در آن عده ای از افراد برای دستیابی به اهداف مشخص شده با یكدیگر مشاركت و همكاری را آغاز می نمایند باید جایی باشد كه این افراد بتوانند مشاركت و تأثیرگذاری خود را در اداره امور تشكل داشته باشند، در جریان امور آن قرار گرفته و بتوانند نظر خود را اعمال نمایند. بر این اساس تقریباً در تمامی تشكلها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ركنی بنام مجمع عمومی پیش بینی شده است.

  در مجمع عمومی مشاركت افراد و حق دخالت آنها در آنچه كه به خاطر آن به عضویت این تشكل درآمده اند به منصه ظهور می رسد.

مجمع عمومی عالیترین  مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور تشكل است.

مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت تصمیم گیری در تشكل است و صلاحیت رسیدگی به همه امور تشكل از تشكیل تا انحلال را دارد.

مجمع عمومی تنها وسیله ای است که اعضا هر تشكل می توانند نظر خود را مطرح نمایند.

مجمع محلی برای ارائه خواستها و انعكاس اراده اعضا است.

در مجمع عمومی اعضا می توانند مشاركت داشته باشند و در تعیین سرنوشت خود مؤثر باشند.

در مجمع عمومی اعضای تشكل از امور کلی تشكل اطلاع می یابند.

تشكیل مجمع عمومی با تعداد بیشتر اعضا اعتماد آنها را به تشكل افزایش می دهد.

تشكیل مجمع عمومی انگیزه ساز و تحرك بخش هیأت مدیره برای فعالیت و كار بیشتر است

تشكیل مجمع فضایی برای اطلاع رسانی و آموزش اعضا می باشد.

تشكیل مجمع عمومی با شركت پرشور اعضا ضامن سلامت و پایداری تشكل می باشد.

علاوه بر مجمع عمومی موسس كه اولین اجتماع اعضا برای تصویب اساسنامه و تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرس است، بر اساس موازین و مقررات حاكم بر تشكلها، مجامع عمومی بطور كلی بر دو نوع  مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده برگزار می شوند كه در هر یك فعالیت های خاصی صورت می گیرد. معمولاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور تشكل، انتخاب هیئت مدیره و بازرس، مشخص نمودن برنامه ها و سیاستهای كاری، ارائه گزارش فعالیتها، بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و اموری از این دست هم اطلاع رسانی و هم اتخاذ تصمیم می شود. مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک مرتبه منعقد و برگزار شود. درمجمع عمومی فوق العاده مواردی چون كاهش، افزایش و یا تغییر در مواد اساسنامه، انحلال و ادغام، عزل هیأت مدیره و سایر موارد مندرج در اساسنامه مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می شود.

بسیار مهم است كه نباید در برگزاری مجمع عمومی اهمال شود. زیرا تشكیل آن بسیار مهم برای ادامه فعالیت تشكل است و می بایست اهمیت برگزاری مجمع عمومی مرتباً مورد توجه و تأكید قرار گیرد و برای آن احترام لازم گذارده شود.

اطلاع رسانی برگزاری مجامع می بایست بطور مطلوب و گسترده صورت گیرد تا فرصت برای تمامی اعضاء برای حضور در مجمع عمومی فراهم شود. بهتر است موقع تشکیل مجمع عمومی سالیانه تعیین شود تا اعضا، وقت خود را از قبل برای شركت در آن  تنظیم کنند. در این زمینه پیشنهاد می شود ترجیحاً روز و ساعت یا محدوده روزهای تشکیل مجمع عمومی(مثلاً 15 روز اول ادیبهشت هر سال) معین شود.

در روز برگزاری مجمع عمومی، ورود اعضاء به محل برگزاری مجمع باید دقیقاً مورد كنترل قرار گیرد تا از ورود افراد غیرعضو به محل برگزاری مجمع جلوگیری شود. برای این كار ضرورت دارد درمحل در ورودی مكان برگزاری، مدارك اعلام شده در آگهی دعوت به مجمع مورد بررسی قرار گرفته پس از احراز اطمینان، به افراد اجازه ورود به محل برگزاری مجمع عمومی داده شود.

بسیار مهم و ضروری است فقط موضوعاتی كه بعنوان دستور جلسه در آگهی دعوت به مجمع عمومی درج گردیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود. لازم است قبلاً اطلاعات لازم در مورد هر دستور جلسه آماده شده و چند بار مورد بازبینی قرار گیرد. از بیان هر موضوعی خارج از دستورات جلسه مشخص شده باید پرهیز شود.

دقت شود پس از پایان برگزاری مجمع عمومی، صورت جلسات بطور دقیق و با درج تمامی موارد مصوب تنظیم و به امضاء رئیس، نائب رئیس، منشی و ناظران مجمع برسد.

مجامع عمومی عادی ناظر به جریان و فعالیت یک ساله تشكل بوده و دارای وظایف كلی زیر می باشند:

1.انتخاب هیئت مدیره- انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی است هیئت مدیره نماینده اعضا برای اداره امور نظام می باشند و اقدامات و فعالیتهای آنان در انجام وظایف و مأموریتهای تشكل خیلی تأثیر دارد.

2.انتخاب بازرس– بازرس باید از طرف مجمع عمومی انتخاب شود . بدیهی است بازرس ناظر به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله اطلاع رسانی اقدامات به اعضا خواهد بود.

3.تصویب ترازنامه – هر تشكل باید در انتهای سال بداند چقدر دریافتی و چقدر پرداختی داشته است و حق اعضا است كه این را بدانند. مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در این مبالغ آن را تصویب و اگر اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه سال مالی معتبر نخواهد بود.

4.تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرس برای اداره امور تشكل یا توسعه اقدامات و فعالیتهای آن داده می شود.

5.تعیین خط مشی ها و سیاستهای كاری نظام  و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

 در پایان باید گفت اگر میخواهیم اعضا به تشكل اعتماد پیدا كنند و در امور آن چه مالی و چه غیرمالی مشاركت كنند برگزاری مجامع باید جدی گرفته شود. بسیار مهم است با كمی هزینه بیشتر برای حضور حداكثری اعضا در مجمع اطلاع رسانی های لازم با بهره گیری از روشها و شیوه های مختلف صورت گیرد و مكرر و مستمر تا قبل از برگزاری مجمع جهت حضور در جلسه به اعضا یادآوری شود به این ترتیب در همان مرحله اول حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه پیدا بدست خواهد آمد و مسلماً این امر صرفه جویی مالی لازم را برای تشكل نیزخواهد داشت.

*مهندس علی شفیعی علویجه، دفتر امور تشکلهای کشاورزی


کل صفحات : 35    ...    2    3    4    5    6    7    8    ...