تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

از مهر ماه 1393 تا مرداد ماه 1395 تاكنون هجده جلسه به منظور بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در كمیته فرعی و كمیسیون اجتماعی هیات دولت تشكیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: این جلسات در ابتدا با حضور نمایندگان، سپس مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مركز نظارت بر اصناف كشور و اخیرا نیز دبیر هیات دولت و وزیر دادگستری پیگیری و با روند كارشناسی و چالشی برگزار شده است. ضمن این كه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این جلسات حضور داشته اند.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: در هجدهمین جلسه بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، كلیات ساختار نظام صنفی كشاورزی بر مبنای تشكیل اتحادیه های صنفی و مجمع امور صنفی كشاورزی در شهرستان ها  با هدف كارآمدتر شدن نظام صنفی كشاورزی و در تطابق با ساختار نظام صنفی كشور در آیین نامه جدید مورد تایید قرار گرفته است.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی اظهار داشت: دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی، پیش از برگزاری جلسات یاد شده در كمیسیون های هیات دولت، برای بازنگری و اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با نظام های صنفی كشاورزی در سطوح استان ها، دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی و تعاون روستایی جهت لحاظ نظرات اصلاحی جلسات و نشست های متعددی را برگزار نموده بود و پس از جمع بندی نظرات، اصلاحیه پیشنهادی توسط وزیر محترم جهاد كشاورزی به دفتر هیات دولت برای تصویب ارائه گردید.ارسال در تاریخ یکشنبه 31 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

ماموریت نظارتی نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی به استان های گیلان و اردبیل با هدف بررسی اجرای صحیح امور و فعالیت نظامهای صنفی كشاورزی استان و شهرستانهای تابعه، منطبق با شیوه نامه نظارت و ارزیابی طی روزهای 10 تا 13مرداد ماه 1395 انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی گفت: تشكیل جلسه با حضور روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی شهرستان ها، روسای ادارات تعاون روستایی استان، برنامه روز نخست این ماموریت بود.

مرتضی ادیب افزود: در این جلسه مطرح شد باید از مواردی همچون تبیین و تشریح وظایف نظام صنفی گذر كرد و به این نتیجه رسید كه این نظام برای تاثیرگذاری در حوزه های بخش كشاورزی چگونه می باید نقش آفرینی نماید و در پیشبرد اهداف و سیاست های بخش در پیگیری حوزه تولید و بازار بر اساس قوانین و مقرراتی كه زمینه حضور نظام های صنفی را فراهم آورده است، تاثیرگذار باشد.

وی در باره موارد مورد تاكید و مورد انتظار دفتر امور تشكل های كشاورزی از نظام های صنفی و امور تشكلها و نظام های صنفی تعاون روستایی استان ها اظهار داشت: واریز بموقع سهم 20 درصدی از مبالغ درآمد ناخالص نظام های شهرستانی به حساب نظام استان بر طبق قوانین مربوطه، انجام امور حسابرسی و داشتن دفاتر قانونی و ارائه تراز مالی، برگزای بموقع مجمع عمومی و انتخابات، تقوین تعامل نظام های صنفی با تعاون روستایی و جهاد كشاورزی و دستگاه های مربوطه، تسریع عضویت در نظام صنفی، انجام دقت لازم در صدور پروانه فعالیت از مواری است كه انتظار می رود از سوی نظام های صنفی مورد توجه و اهتمام بیشتری قرار گیرد.

همچنین مواردی كه به منظور پیگیری توسط امور تشكل ها و نظام های صنفی استان مورد تاكید قرار گرفت عبارت بود از:انجام تعامل تعاون روستایی با نظام صنفی نسبت به معرفی نظام به دستگاه های ذیربط، برنامه محوری و اقدام برای برنامه ریزی سالیانه، ارتباط مستمر با جهاد كشاورزی برای عضویت نظام ها در كارگروه های تخصصی بر مبنای ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی، پیگیری جهت دریافت گزارش عملكرد از نظام صنفی ها و ارسال به دفتر امور تشكل های كشاورزی.

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی با اشاره به مسائل و مشكلات نظام صنفی در استان گیلان گفت: بازدید از نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های رشت، بندرانزلی، رضوانشهر، تالش، آستارا از برنامه های ماموریت دو روزه به استان گیلان بود. از میان این نظام های شهرستان ها، كاركرد نظام صنفی كشاورزی تنها شهرستان آستارا از وضعیت مطلوبی برخوردار بود. تعامل میان تعاون روستایی شهرستان با نظام صنفی كشاورزی، حضور نظام صنفی شهرستان در تمامی جلسات و كارگروه های كشاورزی، عضویت وصدور پروانه برای حدود 700 نفر از کشاورزان، تجهیز دبیرخانه، تکمیل اسناد و مدارک بر اساس مقررات، برگزاری جلسات منظم با جهاد کشاورزی،فرمانداری و تامین اجتماعی، اعطای تسهبلات به تعدادی از اعضای نظام صنفی با مشارکت بسیج سازندگی و اطلاع رسانی برای معرفی نظام صنفی كشاورزی از جمله اقدامات و برنامه های نظام صنفی كشاورزی شهرستان آستارا به شمار می آید.

ادیب در باره ماموریت نظارتی به استان اردبیل طی روزهای 12 و 13 مرداد ماه جاری نیز اظهار داشت: در ابتدا بازدید از نظام صنفی كشاورزی شهرستان كوثر و شهرستان مشكین شهر صورت گرفت. نیاز است كه روند امور و فعالیت ها در نظام صنفی شهرستان كوثر مورد بازبینی قرار گیرد و برای هماهنگی ها، نسبت به اعزام كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی اقدام خواهد شد.

نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشكین شهر جزو معدود شهرستان هایی است كه به طور مستقل برای تجهیز ساختمان نظام صنفی، زمین خریداری نموده است. اسناد بایگانی بسیار منظم بوده و اعضای هیات مدیره با جدیت مشغول به فعالیتند. تعامل و ارتباط خوب اعضای نظام صنفی با هیات مدیره از نكات گفتنی است. ضمن این كه نظام صنفی مشكین شهر روند مطلوبی را برای پرداخت سهم 20 درصد استان از محل اخذ حق عضویت، صدور و تمدید پروانه اتخاذ نموده است.

وی گفت: در روز سیزدهم مرداد ماه جلسه ای با حضور روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی شهرستان ها، روسای ادارات تعاون روستایی استان اردبیل برگزار شد.مواردی كه در این نشست مطرح و تاكید شد چنین بود: لزوم آگاهی زیر مجموعه وکارکنان سازمان جهاد کشاورزی به اهداف و کارکردهای نظام صنفی، توجه به توانمندی و ظرفیت های نظام صنفی كشاورزی برای كمك به بخش كشاورزی، لزوم آگاهی یابی و اخذ اطلاعات حوزه قوانین و مقررات نظام صنفی كشاورزی برای اعضای هیات مدیره، تعاون روستایی استان، مستندسازی فعالیت ها و اقدامات نظام های صنفی، شفاف سازی منابع درآمدی، تقویت تعاملات با جهاد كشاورزی، اقدام برای جذب بیشتر اعضای نظام صنفی و برنامه ریزی برای حضور نمایندگان نظام صنفی در کار گروه ها وجلسات مربوط به کشاورزی در اکثر شهرستان ها.

نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی در این ماموریت ها، آقایان مرتضی ادیب، معاون و مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بودند.ارسال در تاریخ چهارشنبه 27 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

رئیس نظام صنفی كشاورزی در گفتگو با برنامه "خوشه چین" از شبكه رادیویی اقتصاد گفت: علیرغم قدمت پنج هزار ساله كشاورزی در كشور،‌مدت پنج سال است كه تشكیلات صنفی برای كشاورزان شكل گرفته است. اما در كشورهای پیشرفته كه مدت سیصد سال از زمان تاسیس آنها نمی گذرد،‌بیش از 160 سال است كه انجمن كشاورزی شكل گرفته و فعالیت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمد شفیع ملك زاده اضافه نمود: دفاع از حقوق و تامین مطالبات صنفی كشاورزان و بهره برداران در جامعه از اهداف نظام صنفی كشاورزی است.

وی تصریح كرد: طبق قانون، اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی می بایست منطبق بر قانون نظام صنفی كشور تنظیم و نهایی شود.

رئیس نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: نظام مهندسی كشاورزی در بحث مربوط به تحصیلكردگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی حوزه های كشاورزی ورود می یابد و مجوزهای فنی و بهره برداری صادر می كند. اما نظام صنفی كشاورزی عموم كشاورزان و بهره برداران كشور را شامل شده و پروانه صنفی و شغلی صادر می نماید.

ملك زاده تاكید كرد: برای شناساندن نظام صنفی كشاورزی، اطلاع رسانی خوبی انجام نشده است و هم بدنه بخش دولتی و هم جامعه كشاورزان نسبت به این نظام آشنایی ندارند و حمایت های صدا و سیما در این موضوع می تواند مثمرثمر باشد.

وی در پایان گفت: نظام صنفی كشاورزی این توانایی را دارد كه در موضوع ساماندهی و سازماندهی مشاغل بخش كشاورزی و همچنین در بحث های ارتقای بهره وری و توسعه بخش كشاورزی به عنوان یك بازوی موثر برای دولت همراه آن باشد.

سوال هایی كه از رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور توسط مهندس ناصر نوروزی كارشناس مجری برنامه مطرح شد عبارت بود از: علت ها و ضرورت های تشكیل نظام صنفی كشاورزی، تشریح مبانی قانونی و ساختار تشكیلاتی نظام صنفی، تفاوت وظایف نظام صنفی كشاورزی با نظام مهندسی كشاورزی.

میهمان تلفنی این برنامه مهندس احمد حق پژوه دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان زرندیه و مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور بودند.

دانلود فایل صوتی برنامهارسال در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

وزیر جهاد كشاورزی طی حكمی دستور تشكیل ستاد پایش قاچاق محصولات كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی را صادر كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این حكم به قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی در امور بازرگانی و صنایع كشاورزی ماموریت داده شده است تا نسبت به تشكیل ستاد پایش قاچاق محصولات كشاورزی اقدام داشته باشد. همچنین وضعیت قاچاق محصولات كشاورزی را به طور مستمر رصد، و راهكارهای مقابله با آن را از طریق مراجع مسئول پیگیری و نتایج آن را ماهیانه به وزیر جهاد كشاورزی گزارش نماید.

اعضای این ستاد را معاونین امور زراعت، امور باغبانی، امور تولیدات دامی،‌شیلات، روسای سازمان دامپزشكی و حفظ نباتات، روسای جهاد كشاورزی استان های مرتبط و مدیران كل دفتر حراست و دفتر بازرسی،‌ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات تشكیل خواهند داد.ارسال در تاریخ دوشنبه 25 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی


مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد در نوبت اول، روز چهار شنبه ششم مرداد ماه 1395 با حضور 13 نفر از 25 نفر عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستانهای استان، نمایندگان دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مسئولین و کارشناسان  امورتشکلهای تعاون روستایی، اداره كل صنعت، معدن و تجارت ، اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در محل سالن جلسات تعاون روستایی استان(یاسوج) به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این جلسه راس ساعت 10 با اعلام برنامه و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. ابتدا آقای مهندس جهانبخش مدیر تعاون روستایی استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، گزارش مختصری از وضعیت نظام صنفی كشاورزی استان ارائه نمود.

سپس نماینده دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، ضمن تقدیر و تشكر از تشكیل جلسه مجمع عمومی، به تشریح دستاورد ها، موانع و چالش های پیش روی نظام صنفی در طول هفت سال فعالیت نظام صنفی پرداخت و تذکراتی را پیرامون فرآیند نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات نظام صنفی كشاورزی ارائه كرد.

مهندس دالوند افزود: پس از تشكیل ساختار نظام صنفی با مشخص و تعیین شدن افراد در مسئولیتها تكامل می یابد و برای حركت و پیشرفت نظام صنفی در عرصه كشاورزی، با برنامه محور بودن و آشنایی و آگاهی به قوانین و مقررات، تعامل با دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با بخش كشاورزی و اقدامات در جهت تامین منافع صنفی كشاورزان و بهره برداران باید گام برداشت.

در ادامه با اعلام رسمیت جلسه، هیات رئیسه سنی مجمع تشكیل و جلسه بر اساس دستورات مندرج در آگهی(دعوتنامه) ادامه یافت. سپس به درخواست رئیس سنی مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان هر كدام به مدت دو دقیقه نسبت به معرفی خود اقدام نمودند. سپس برگه های رأی که توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه و ناظرین دولتی امضا و ممهور به مهر نظام صنفی شده بود بر اساس لیست اعضای حاضر در مجمع و با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده توزیع شد. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آراء کسب شده به این شرح است:

آقایان: وحید نرگس نژاد با کسب 12 رای ، حسین باقر فرد 11 رای ، حاجتی حق نگهدار 10 رای ، فرشاد حافظی 10 رای، لهراسب مکی پور 6 رای به عنوان اعضای اصلی و ساسان خادمی 6 رای و سجاد پرور با 2 رای به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و قاسم آور با کسب 11 رای و هوشمند جانی پور با 2رای به عنوان بازرس اصلی و علی البدل نظام صنفی کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد انتخاب شدند.ارسال در تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

به همت نظام صنفی كشاورزی و امور تشكلهای تعاون روستایی استان تهران، جلسه آموزشی توجیهی خزانه داران نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان تهران در روز دوشنبه 18 مردادماه جاری در محل سازمان  تعاون روستایی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این جلسه با خیرمقدم آقای تشیدی معاون امور تشكلهای سازمان تعاون روستایی و آقای بذلی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران آغاز شد. آقای ادیب معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی برای اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی بر این نكته تأكید داشت كه برگزاری جلسات تخصصی متناسب با سمت های مختلف اعضای هیأت مدیره می تواند ضمن انتقال اطلاعات تخصصی مرتبط به انتقال تجربیات و هماهنگی امور و بیان مسائل و مشكلات مبتلابه منجر شود. ادیب ضمن اشاره به وظایف خزانه داران كه در اساسنامه و نظام نامه مالی مورد توجه قرار گرفته است بر شفافیت مالی نظامها برای جلب اعنماد اعضا تأكید نمود.

آقای غفاری معاون اداری و مالی سازمان تعاون روستایی استان در ادامه جلسه وظایف خزانه داران را در نظام صنفی كشاورزی مورد به مورد توضیح و ضرورتهای انجام هر كدام را تشریح نمود. از جمله نكات مورد اشاره وی ضرورتها و دلایل پلمپ دفاتر مالی، استفاده از نرم افزارهای مالی مناسب از جمله نرم افزار سیترا، نحوه تنظیم ترازنامه، ضرورتهای حفظ و نگهداری اسناد مالی، دریافت تضمین از كسانی كه امضاكننده اسناد مالی در نظام صنفی می باشند، تنظیم برنامه و بودجه سالانه و... بود.

در پایان جلسه مقرر شد یك تیم ارزیابی متشكل از نمایندگان نظام صنفی استان، امور تشكلها و حسابرسی برای بررسی وضعیت مالی نظامهای شهرستانی تشكیل شود. ضرورت پرداخت سهم 20 درصد نظام سطوح بالاتر، ثبت امور مالی در دفاتر پلمپ شده، تنظیم برنامه و بودجه سالانه و رعایت قوانین و مقررات در امور مالی نظامها نیز مورد تأكید ویژه قرار گرفت.

 آقای انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان تهران نیز در جمع بندی نهایی جلسه اظهار داشت: برای پیگیری امور نظامهای صنفی در سطح استان و احقاق حقوق كشاورزان كه در حال حاضر توسط سازمانهای مختلف ار جمله امور آب به شدت تضییع می شود نیاز به نظام صنفی قدرتمندی می باشیم كه بتواند با قدرت وارد شود، برای انجام این امور نیاز به تشكیل كارگروههای تخصصی، تدوین برنامه های كاری، تدوین و ارائه پیشنهادات اجرایی و پیگیری امور و حتی داشتن وكیل و كارشناس فنی و حقوقی می باشیم. برای انجام این امور كه نتیجه آن به نفع كشاورزان و بدون شك افزایش پوشش نظام و توانمند شدن نظام صنفی شهرستانی خواهد بود نیاز است كه نظامهای صنفی شهرستانی ضمن همكاری با نظام صنفی استان نسبت به پرداخت سهم استانی اقدام نمایند. وی حوزه هایی از جمله آب، خاك و تولید محصول سالم را از جمله مواردی دانست كه در صورت داشتن برنامه، نظام صنفی می تواند وارد عمل شود و این ورود مستلزم قدرتمند بودن آن در همه سطوح شهرستانی، استانی و ملی است.ارسال در تاریخ سه شنبه 19 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

پیرو مكاتبه رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با وزیر جهاد كشاورزی در باره صدور پروانه های فنی مشاغل بخش كشاورزی از سوی نظام مهندسی كشاورزی و دستور مهندس محمود حجتی مبنی بر تشكیل جلسه ای برای بررسی این موضوع، جلسه ای بدین منظور با حضور مدیر كل دفتر امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، معاونین سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و نظام دامپزشكی برگزار شد.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی گفت: آنچه در این جلسه از سوی نظام صنفی كشاورزی بر آن تاكید شد شامل ضرورت تفكیك وظایف نظام مهندسی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی و شفاف سازی عملكرد هر یك از این دستگاه ها در حیطه وظایف مشخص شده بود. ضمن این كه تبادل نظر به منظور ایجاد همكاری های مشترك نظام صنفی و نظام مهندسی در بحث های آموزشی، دیگر اهداف این نشست را تشكیل می داد.

مهندس ملك زاده افزود: زمانی كه قانون تاسیس نظام مهندسی كشاورزی مصوب شد، خلاء نبود نظام صنفی كشاورزی وجود داشت و پس از تشكیل نظام صنفی كشاورزی، موضوع فعالیت های صنفی، پروانه های فعالیت و ساماندهی مشاغل بخش كشاورزی در ذیل این نظام صنفی باید تعریف شود و همانند سایر اصناف كشور و نیز همه جای دنیا صدور پروانه ها برای اشتغال افراد از سوی نهاد صنفی مربوطه انجام می گیرد.

وی تصریح كرد: ماموریت اصلی نظام مهندسی معطوف به دانش آموختگان و كارشناسان بخش كشاورزی در بعد تایید و نظارت های فنی مربوطه باید باشد در حالی كه حدود وظایف و اختیارات نظام صنفی در حوزه عام و فراگیر شامل تمامی شاغلان و بهره برداران حوزه های مختلف كشاورزی است و صدور پروانه های فعالیت و شغلی صرفا در این نظام تعریف گردد.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در باره مصوبات این نشست گفت: در پایان این جلسه مقرر شد كارگروه همكاری مشترك با حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی كشور، سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشكی و تعاون روستایی، دفاتر امور حقوقی و امور مجلس و مركز نوسازی و تحول ادرای تشكیل تا با بهره گیری از قوانین و مقررات جاری و ظرفیت های موجود، جایگاه نظام صنفی كشور، حدود و انجام وظایف آن در قالب یك دستورالعمل و طی انجام فرآیندهای مرسوم به وزیر جهاد كشاورزی برای ابلاغ ارائه گردد.

گفتنی است نمایندگان نظام صنفی كشاورزی كشور در كارگروه مربوطه آقایان مهندس اسفندیار امینی(دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان) و مهندس احمد حق پژوه( دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان زرندیه و مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور) هستند.ارسال در تاریخ یکشنبه 17 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

امروزه همگان تایید می كنند كه توسعه پایدار كشورها در گرو اقتصاد پویا و اقتصاد پویا مرهون كشاورزی و دامپروری و فعالیت های این چنینی است كما اینكه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز مقوله اقتصاد و كشاورزی اهمیت ویژه دارند. كشاورزی و دامپروری برای رشد و تعالی و توسعه جوامع امری انكارناپذیر است. در قوانین كشورهای توسعه یافته مقرراتی برای این بخش تقنین شده تا با توسعه هرچه بیشتر آنها پیشرفت بیشتری داشته باشند. از جمله مقررات وضع شده قوانین مربوط به شروع به فعالیت می باشد كه مستلزم اخذ پروانه است كه در بسیاری از كشور برای آمارگیری ، اخذ مالیات ، اهدا تسهیلات ، بیمه شغلی ، خدمات پشتیبانی و دیگر امور این امر وجود داشته و دارد.

در كشور ما نیز شروع به فعالیت در بخش كشاورزی به همین منوال است اما مشكل اصلی جایی است كه ارگان های مختلف در مورد صدور پروانه با متولی یا متولیان اصلی هم سو شده و به موازات هم اعمال نفوذ می نمایند در صورتی كه این امر نه تنها به رشد و توسعه بخش كشاورزی و دامپروری كمك نمی كند بلكه باعث تشویش و ایجاد دغدغه در فعالان این بخش می گردد و طبعا موجب كاهش محصول و راندمان می شود.

بنابر آنچه در بالا بیان شد و با توجه به قوانین و مقررات به متولی صدور پروانه در كشورمان خواهیم پرداخت كه به صورت موردی بیان خواهد شد:

الف) با استناد به بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی ، "فرد صنفی عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی كه فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاك به منظور تولید محصولات كشاورزی ، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت ، باغداری ، جنگلداری ، جنگل كاری ، مرتعداری ، آبخیزداری ، بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی ، دامداری ، آبزیان ، شیلات ، پرورش طیور ، زنبور عسل ، كرم ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای كشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد." كه با دقت در این بند كه به صورت عام بیان شده و موارد مذكور جنبه تمثیلی دارند نه احصائی ، هر نوع فعالیت كشاورزی و گیاهی و حیوانی كه عرفا بتوان از آن بهره برداری نمود و نفعی عاید انسان شود را در بر می گیرد و حتی می توان گفت شامل پرورش گیاهان و حیواناتی كه در آینده پرورش داده می شوند مثل پرورش كرم خاكی ، گیاهان دارویی كه در حال حاضر نیز وجود دارد و یا پرورش دلفین برای نمایش یا ماهی گیری و پرندگان زینتی یا پرورش مارهای سمی برای تولید پادزهر و چرم یا عنكبوت برای استفاده از تار آن در ساخت جلیقه ضد گلوله و موارد بسیار دیگری كه امروزه در كشور های پیشرفته از آنها كمال بهره برداری می شود.

ب)با استناد به بند "ج" و تبصره آن از ماده 1 آیین نامه اخیرالذكر كه صراحتا به صدور مجوز فعالیت پرداخته و بیان می دارد : " ... علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذكور ، با رعایت این آیین نامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمایند." طبق اساسنامه تیپ نظام صنفی بخش شهرستان مصوب 1386  هیئت محترم دولت كه با ابلاغیه شماره 40260/ت 34274 مورخ 20/03/87 و بر اساس ماده 5 صدور پروانه توسط نظام صنفی برای فعالیت های موضوع بند "ب" فصل اول آیین نامه فوق قابل استنباط است چنانكه در بند 4 ماده 5 به هزینه های صدور پروانه اشاره شده است.

ج) در ماده 6 اساسنامه به حقوق و وظایف نظام صنفی اشاره شده كه ماده مذكور 29 بند دارد و در بند 17 صریحا به صدور پروانه پرداخته شده و از مفهوم بندهای 3،5،8،22و25 نیز می توان به طور ضمنی ، صدور مجوز فعالیت را برداشت نمود.

د) ماده 8 اساسنامه كه مواردی را كه در بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی نیز اشاره نموده عینا بیان نموده  و با استناد به آن به آسانی می توان صدور پروانه و مجوز فعالیت برای هرگونه فعالیت در بخش كشاورزی و دام را با نظام صنفی كشاورزی دانست.

ه)ماده 30 در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره نظام صنفی كشاورزی است كه در بند های 14 و 15 صراحتا به بحث صدور مجوز فعالیت پرداخته و در بند 14 بیان نموده : " صدور مجوز فعالیت برای اعضای نظام صنفی" و بند 15 :"صدور مجوز برای تشكل های صنفی بخش كشاورزی" عنوان شده است.

با توجه به آنچه ذكر گردید و صراحت قوانین و مقررات، اولا بدیهی است قانونگذار و دولت محترم برای جلوگیری از تشویش و از هم گسیختگی و سردر گمی در بخش كشاورزی و دامپروری (كه از مهمترین شاخصه های توسعه پایدارند) بر آن شده اند تا به صورت نظام مند و سیستماتیك ، وحدت رویه عملی ایجاد نمایند تا تولیدكنندگان ، كشاورزان ، دامداران ، فعالان و شاغلین این بخش ها با طیب خاطر و آسودگی خیال به تولید محصولات با كیفیت اهتمام ورزند. ثانیا مرجع صالح صدور پروانه فعالیت را معرفی كنند كه همان نظام صنفی كشاورزی است كه در این مورد نیز می توان به قانون نظام صنفی كشور مصوب 22/01/83 رجوع نمود كه در ماده 3 و 6 و 12  آن به صراحت در مورد پروانه فعالیت بیان شده است. لذا دخالت سایر مؤسسات و ارگان ها و تشكل ها و شركت های تعاونی  و غیردولتی نه تنها مشكل را مرتفع نمی كند بلكه مشكلات جدیدی را ایجاد یا مسائل را پیچیده تر می نماید.پس بهتر است تا در جهت نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش شود تا كشاورزان و تولید كنندگان و دامپروران را حمایت جدی نمود تا در این بخش ها با انسجام بیشتری رو به پیشرفت حركت كرد و به افقی روشن در آینده كشور دست یافت كه دور از دسترس نیست.  

نظام صنفی كشاورزی شهرستان محلات       

از نظام صنفی كشاورزی شهرستان محلات برای تهیه و ارسال این یادداشت تشكر می شود و از نظام های صنفی سایر شهرستان ها تقاضا می شود یادداشت های خود در خصوص مسائل مرتبط را جهت انتشار به این پایگاه ارسال نمایند.ارسال در تاریخ شنبه 16 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

دكتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری در گفتگوی زنده تلویزیونی سه شنبه شب دوزادهم مرداد ماه به ارائه آمار و اطلاعات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی اختصاص پرداخت، بخش كشاورزی و رشد مثبت آن از موارد مورد اشاره وی در طی این مصاحبه بود.

آمارهای تجهیز سیستم های آبیاری نوین مزارع و بحث گندم و تولید آن در كشور، مواردی بود كه رئیس جمهور پس از اشاره به "بخش كشاورزی" بدانها اشاره كرد. وی گفت كه: امسال در موضوع گندم به نقطه ای می رسیم که دیگر نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت.

این كه بخش كشاورزی علیرغم همه محدودیت ها و تنگناهای پس از اعمال تحریم ها، بر خلاف بخش صنعت كه رشد منفی را در سال گذشته تجربه كرد و بخش خدمات كه رشد صفر درصدی داشت، تنها بخشی بود كه به قول دكتر روحانی توانست دارای رشد بالای 5 درصد باشد و همسو با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی گام بردارد، حقیقتی ستودنی و پُر آشكار است. ضمن این که اشاره رئیس جمهور به موضوع کشاورزی در میان بسیاری از موضوع هایی که در این گفتگو به صحبت نیامد نیز قابل تقدیر است. 

گویا این سنت دولت ها است كه در مصاحبه های اینچنینی تلویزیونی اغلب از طریق آمار، توفیقات بخش های مختلف را صرفا در پیوستگی با دستاوردهای حاصله بخش دولتی بیان كنند. حقیقت این است كه تحقق این همواری و گذر از دشواری، غیر از آن كه دستاورد بخش برنامه ریز و ذیربط دولتی باشد قطعا وابسته به تلاش مستمر و سختكوشی كشاورزان و بهره بردارانی است كه در سخت ترین شرایط، مانع از آسیب های جدی در بحث امنیت غذایی و استقلال كشور شده است و موجبات پیشرفت بخش را نیز فراهم آورده اند.

اگر رئیس جمهوری محترم در بیان توفیقات بخش كشاورزی در این پخش سراسری رسانه ای، نام و یادی هم از این تلاشگرانِ گاه بی مزد و همواره بی منت عرصه اقتصاد كشور نیز می كردند، بسیار سزا و روا بود. زمانی هم كه رئیس جمهور به حدود نه و نیم میلیون تن گندم خریداری شده اشاره كرد، دچار این خطای سهوی نیز شد و اعلام كرد: این میزان گندم از "مردم" خریداری شده است؛ در حالی كه منظور، "كشاورزان" بوده است.

امید است در گفت و گوهای بعدی رئیس جمهوری محترم شاهد باشیم كه انتظارات كشاورزان كشور بیشتر برآورده گردد و  همچنین به مسائل و چالش های بخش كشاورزی و كشاورزان، جدا از بحث های صرفا تولید محصولات كشاورزی، پرداخته شود.

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزیارسال در تاریخ چهارشنبه 13 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

نظام صنفی كشاورزی باید پایدار بماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه كشاورز در میزگرد رادیویی برنامه اقتصادی"شناسا" از رادیو ایران با بیان این مطلب گفت: تجربه نشان داده است كه اغلب در دولت های مختلف یك جریان تشكلی، تشكل غالب بر بخش كشاورزی بوده است اما نظام صنفی كشاورزی بخاطر رصد مسائل اساسی و دارای عمومیت برای بخش كشاورزی و كشاورزان نباید وابسته به تغییرات دولت ها باشد و باید پایدار بماند.

دكتر فریدون گل افرا افزود: یكی از چالش های اصلی بخش كشاورزی نبود آمار دقیق از تولیدات محصولات توسط كشاورزان است و نظام صنفی كشاورزی باید در امر به روز رسانی این آمار و اطلاعات، كمك حال بخش كشاورزی و نظام برنامه ریزی كشور باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: كشاورزی ما دچار نوسانات بسیار زیادی است، دارای یازده اقلیم در سطح كشور هستیم، خشكی و خشكسالی و  سیل داریم و در نتیجه آمارها می باید به روز و دگرگون شود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: آن چیزی كه فقدان آن به شدت احساس می شود، نبود استراتژی و راهبرد برای بخش كشاورزی است.نظام صنفی كشاورزی می تواند در شناسایی راهبرد اساسی اقتصاد تولید در بخش كشاورزی موثر باشد.

مهیمانان این میزگرد رادیویی دكتر گل افرا، مهندس ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مهندس حق پژوه مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور بودند.ارسال در تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

گردهمایی آموزشی توجیهی "طرح عضویت اعضاء شرکتهای تعاونی کشاورزی،تولید روستایی وشرکتهای سهامی زراعی و کشت وصنعت در نظام صنفی كشاورزی" و همچنین "تبیین و تشریح مقررات نظام صنفی كشاورزی" با حضور روسای ادارات تعاون روستایی شهرستانها، رؤسای هیئت مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی  كشاورزی، مدیران عامل اتحادیه های تعاون روستایی و كشاورزی، مدیران وکارشناسان امور تشکلهای مدیریت تعاون روستایی استان فارس در تاریخ29/4/1395 در سالن اجتماعات سازمان تعاون روستایی استان برگزارگردید. در این گردهمایی آقایان نبی سپهریان رئیس گروه ساماندهی وسازماندهی تشکلهای صنفی و تخصصی و نصرتعلی کرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی تشکلها از دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی به ایراد سخنرانی و پاسخ به سوالات حاضرین پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، آقای سپهریان در این گردهمایی اهداف طرح عضویت اعضاء شرکتهای تعاونی کشاورزی،تولید روستایی وشرکتهای سهامی زراعی و کشت وصنعت در نظام صنفی كشاورزی، گروههای هدف، فرآیند اجرایی و اقدامات و حجم عملیات مورد اجرا در هر یك از شهرستانهای استان را تشریح نمود. گفتنی است طرح عضویت اعضاء شرکتهای تعاونی کشاورزی،تولید روستایی وشرکتهای سهامی زراعی و کشت وصنعت در نظام صنفی كشاورزی با اهداف زیر در سال 95 در برنامه های مورد اجرا در سطح استانهای كشور می باشد:

 

1-  شفاف سازی اعضای تعاونیها از لحاظ شاغل بودن در بخش کشاورزی

2-  برخورداری اعضاءشرکتهای تعاونی از منافع ومزیت های صنفی نظام صنفی کشاورزی

3-  ایجاد زمینه ارائه خدمات به شاغلین واقعی بخش کشاورزی

4-  ساماندهی و سازماندهی ساختار و تشکیلات تعاونیها و تشکلها

5-  کمک به سازماندهی ومدیریت اداره تعاونیها وتشکلهای

6-  شفاف سازی مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی

7-  جلوگیری از موازی کاری تعاونیها وتشکلها در حوزه فعالیت تولیدی

8-  کاهش هزینه های اداری ،نیروی انسانی وسایرهزینه های متفرقه دیگرمرتبط به تشکلها ،تعاونیها ونظام صنفی

9-  نظارت دقیق برفعالیت شبکه تعاونیها وصنوف کشاورزی

10-ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از فعالان بخش کشاورزی (صنوف وتعاونیها)

11-ایجاد زمینه تعامل وهمگرایی بیشتر بین شبکه تعاونی ها وتشکلهای زیربخش های کشاورزی

 

همچنین آقای كرمی مقدم در سخنرانی خود در این گردهمایی ضمن تشریح قوانین و مقررات حاكم بر نظام صنفی كشاورزی موارد زیر را مورد توجه و تأكید قرار داد:

 

1-  گزارش اجمالی از روند تهیه ارسال و پیگیری تصویب اصلاحیه آیین نامه و ساختار پیش بینی شده جهت تسهیل در انجام وظایف، ماموریتها و امور نظام صنفی بصورت تخصصی و فنی

2-   تعریف اجمالی از مفاهیم مندرج در آیین نامه و اساسنامه نظام صنفی

3-   شرایط و ویژگیهای مورد نیاز جهت عضویت در نظام صنفی کشاورزی و فرآیند صدور و تمدید پروانه فعالیت

4-   نحوه برگزاری و تشکیل جلسات کمیته تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای احراز شرایط عضویت فرد در نظام صنفی

5-   اهم وظایف، ماموریتهای نظام صنفی، هیأت مدیره و هریک از سمتهای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

6-  تاکید بر برگزاری به موقع جلسات هیأت مدیره ( هر دو هفته یکبار ) مجامع عمومی عادی و فوق العاده و انتخابات

7-  رعایت مقررات در فرآیند برگزاری هریک از انواع مجامع عمومی، نصاب قانونی رسمیت جلسه در هریک از نوبتهای برگزاری مجمع عمومی و نهایتا شرایط و ویژگی های رسیدگی به دستورات جلسه و تعیین نوع مجمع عمومی( عادی یا فوق العاده) و نحوه اطلاع رسانی به اعضا و دستگاههای ذیربط

8-   مجمع عمومی به درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا یک سوم اعضا و در صورت عدم استنکاف بعنوان دوران فترت توسط اداره تعاون روستایی شهرستان برگزار می گردد

9-  شرایط داوطلبین تصدی هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی و ممنوعیت کارمندان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، کارکنان نظام صنفی و اعضای که دو دوره متوالی در هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان بوده اند ( الزام رعایت مقررات و ابلاغیه های دفتر )

10-اخذ همه وجوه مربوط به نظام صنفی از طریق عملیات بانکی و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی از متقاضیان عضویت و یا اعضا

11-الزام نظام صنفی شهرستان به پرداخت سهم 20 درصد نظام استانها از محل اخذ حق عضویت، صدور و تمدید پروانه

12-رعایت مقررات  نظام صنفی در اخذ منابع مالی (حق عضویت، خدمات صدور و تمدید پروانه) و انجام هزینه ها بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب وظایف و اختیارات آنها و الزام هیأت مدیره به ارائه مستندات مربوطه

13- تاکید بر پذیرش و قانونی بودن نظارت ادارات تعاون روستایی بر انجام امور و رعایت مقررات در نظام صنفی کشاورزی به عنوان دستگاه حاکمیتی در سطح شهرستان، استان و کشور.

 

گفتنی است شرکت کنندگان در گردهمایی آموزشی و توجیهی ضمن مشارکت در مباحت و بیان نظرات در خصوص موضوعات ارائه شده، نسبت به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص نظام صنفی بویژه با توجه به در دست اقدام بودن انتخاب اعضای هیأت مدیره در دور سوم اقدام  و پاسخهای مستدل و مستند براساس مقررات نظام صنفی ارائه گردید.

* با تشكر از آقایان اسماعیلی پور( امور تشكل های كشاورزی استان فارس) و ادیبی(روابط عمومی تعاون روستایی استان فارس) برای ارسال عكسهای گردهماییارسال در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی طی مكاتبه با استانداران كشور بر ضرورت ساماندهی، تامین منابع مالی و فعالسازی واحدهای نیمه فعال و راكد بخش كشاورزی در استان ها تاكید كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، پیرو این مكاتبه مهندس حسین صفایی رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران طی ابلاغیه ای به مدیران تعاون روستایی استان ها، لزوم پیگیری موضوع شناسایی واحدهای كشاورزی نیمه فعال بخش كشاورزی را به مدیریت های تعاون روستایی ابلاغ كرد.

گفتنی است اعضای نظام های صنفی كشاورزی كه مشمول این ابلاغیه می باشند، ضروری است با هماهنگی سازمان تعاون روستایی استان ها نسبت به معرفی واحدهای نیمه فعال اقدام نمایند.

جهت كسب اطلاعات بیشتر از نحوه پیگیری این موضوع به سایت www.behinyab.ir وابسته به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت مراجعه نمایید.

مطلب مرتبط: اقدام نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی در باره این ابلاغیهارسال در تاریخ شنبه 2 مرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

فرض بگیریم یک کشاورز به جای این که هر روز در زمین کشاورزی کار کند و با دستمزد خود، مایحتاج و خورد و خوراک خانواده اش را تامین کند، به هر دلیلی از این کار امتناع می کند و قسمتی از زمین هایش را می فروشد تا بتواند نیازهای ضروری و اولیه خانواده (همچون غذا، پوشاک و …) را تامین کند. حال اگر در بازار، خریداری بی رحم هم باخبر باشد که این کشاورز وقتی امروز زمین خود را نفروشد اهل خانه اش باید سر را گرسنه به بالین بگذارند، تا می تواند به او زور می گوید و هر قیمتی را که دلش بخواهد برای اجناس کشاورز تعیین خواهد کرد!

طبق همین فرض، کشاورز در واقع «سرمایه فروشی» یا به نوعی «سرمایه سوزی» می کند و دیر یا زود این «سرمایه محدود» او تمام خواهد شد و آن وقت است که «کاسه چه کنم!» به دست خواهد گرفت و احتمالاً خانواده اش هم او را سرزنش خواهند کرد که چرا از همان روز اول به فکر امروز نبودی؟!

حکایت اقتصاد ما، حکایت همین کشاورز است. سال هاست که «نفت می فروشیم» و با آن «واردات» می کنیم و بخش اعظمی از بودجه جاری دولت را هم از نفت فروشی تامین می کنیم، به جای آن که نفت را بگذاریم برای روز مبادا و یا با پول نفت سرمایه گذاری و اشتغال زایی کنیم. نفت سرمایه ای در دست ما است و "به ذات خود ندارد عیبی و هر عیب که هست از شیوه  استفاده ماست»؛ همچون حکایت همان کشاورز و آن خریدار بی رحم.

مفهوم اقتصاد مقاومتی از طریق همین مثال می تواند مطرح باشد. یعنی غیر از نفت و منایع نفتی بگردیم و با اراده مردمی، بسترهای دیگری را برای كنترل و بی اثر كردن فشارهای وارده به مردم و جامعه شناسایی كنیم.

اقتصاد مقاومتی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- مردمی کردن اقتصاد 2- کاهش وابستگی اقتصاد به نفت 3- مدیریت و تعادل در مصرف.

از آن جا كه بخش کشاورزی بیشترین نقش را در اقتصاد خانوار دارد، می تواند به عنوان مبنای اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد و با برخی تغییرات زیر ساختی و بومی سازی می توان آن را شکوفا کرد و دل به آن بست؛ چنانچه در سال 95 بخش كشاورزی به عنوان تنها بخش موفق در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در كشور معرفی گردید. بنابر این با توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی به‌دلیل مالکیت مردم بر عمده زمین‌های کشاورزی، یکی از این شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی «مردمی کردن اقتصاد»، را خود به‌خود داراست.

با توجه به ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی؛ «کاهش وابستگی به نفت» توجه به بخش کشاورزی می تواند موجبات کاهش وابستگی به نفت را در پی داشته باشد. از دو جنبه می‌توان به این موضوع نگاه کرد: جنبه اول این که با تقویت و توسعه بخش کشاورزی،  به‌صورت خودکار و پی در پی، سیاست جایگزینی واردات پیگیری خواهد شد و از جنبه دیگر، با تقویت این بخش، صادرات کشاورزی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توسعه سیاست صادرات غیرنفتی باشد. بنابراین با اهمیت دادن به بخش کشاورزی و نگاه توسعه‌ای به آن، نه تنها وابستگی کشور به نفت کم خواهد شد، بلکه می‌توان از این بخش برای تأمین ارز کشور نیز بهره برد.

علم اقتصاد به ما می گوید كه باید با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده حاصل شود. در اقتصاد مقاومتی نیز باید از امکانات داخلی،  بیشترین بهره را برد و منابع را به شکل دقیق‌تری تخصیص داد.

اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ کشاورزی عبارت است از: تولید بیشتر، بهره‌وری بیشتر با هزینه‌ کمتر، توجه بیشتر به محصولات استراتژیک، تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره‌وری تا حد امکان، تولید کالاهایی که وابستگی به خارج را هر چه کمتر می‌کنند و تأمین نهاده‌های لازم به شکل کامل و در زمانی مناسب و همچنین توجه به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی به موازات این موارد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

پیرو هماهنگی و دعوت نظام صنفی كشاورزی استان همدان از دفتر امور تشكل های كشاورزی به منظور شركت و برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای هیأت مدیره، بازرسین و دبیران اجرایی شهرستان ها جهت آشنایی با وظایف اركان نظام صنفی كشاورزی، این كارگاه آموزشی با حضور آقای نصرتعلی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان مدرس دوره برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی کامل اعضای هیأت مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی با وظایف و ماموریت های نظام صنفی و بر اساس مسئولیت در هیأت مدیره عنوان شده است.

 

اهم مباحث و موضوعات مطرح شده در این كارگاه عبارت بود از:

1-     تعریف مفاهیم مندرج در آیین نامه و اساسنامه نظام صنفی شامل فرد صنفی، واحد صنفی، عضویت و پروانه فعالیت

 

2-     تشریح وظایف، ماموریت های نظام صنفی، هیأت مدیره و هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

 

3-     تشریح شرایط عضویت در نظام صنفی کشاورزی

 

4-     ضرورت و نحوه تشكیل کمیته تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای تعیین شرایط عضویت فرد در نظام صنفی و تعیین حق صدور پروانه های فعالیت

 

5-     تشریح فرآیندهای عضوگیری، مراحل و نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت

 

6-     تشریح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و نحوه اطلاع رسانی به اعضا و دستگاههای ذیربط

 

7-     تشریح شرایط تصدی عضویت در هیأت مدیره و بازرس شرایط داوطلبین تصدی هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی

 

 

نكات و تذكرات مهم ارائه شده در دوره آموزشی شامل این موارد بود:

1.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

2.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

3.        نظام صنفی موظف به پیگیری تمدید عضویت و پروانه فعالیت سالانه اعضا برای استمرار فعالیت نظام صنفی است.

 

4.        اخذ همه وجوه مربوط به نظام صنفی از طریق عملیات بانکی و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی از متقاضیان عضویت و یا اعضا ضمن اینكه پوزهای نصب شده در نظامهای صنفی نیز به صورت دوره ای تحت كنترل قرار گیرند.

 

5.        نظام صنفی شهرستان ملزم به پرداخت سهم 20 درصد نظام استان ها از محل اخذ حق عضویت، صدور و تمدید پروانه است.

 

6.        هیأت مدیره نظام صنفی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه در مباحث مالی است و می بایست کلیه هزینه های نظام صنفی بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب وظایف و اختیارات آنها هزینه شود.

 

7.        مجمع عمومی سالیانه حداقل سالی یکبار با هدف تصویب گزارش هیأت مدیره، تراز مالی و تصویب برنامه و بودجه باید برگزار  شود و در صورت نیاز مجمع عادی بصورت فوق العاده به دفعات نیز برگزار شود.

 

8.        مجمع فوق العاده حسب نیاز و با درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا یک سوم اعضا و در دوران فترت توسط تعاون روستایی شهرستان برگزار می شود.

 

9.        نصاب لازم برای رسمیت جلسسات مجمع عمومی در نویت اول نصف بعلاوه یک نفر از اعضا ، در نوبت دوم یک سوم ، در نوبت سوم یک پنجم و در نوبت چهارم به بعد یک دهم بشرطی که در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو کمتر از 100 نفر و زیر 1000 نفر عضو کمتر از 50 نفر در جلسه حاضر باشند. برای شهرستان های با عضو کمتر 150 نفر حضور حداقل 15 نفر ( شرط اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان) الزامی می باشد.

 

10.     کارمندان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، کارکنان نظام صنفی و ... در سمت عضو هیأت مدیره نظام صنفی ممنوعیت دارند.

 

11.     برگزاری جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار، برگزاری مجامع عمومی در موعد مقرر از اهم وظایف هیأت مدیره است.

 ارسال در تاریخ شنبه 26 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی به منظور ارج نهادن به زحمات، پیگیری ها و اقدامات تأثیرگذار نظامهای صنفی در پیشبرد امور و انجام وظایف و مأموریتهای محوله در اقدامی كه در آینده نیز تداوم خواهد داشت از تعدادی نظامهای صنفی (رؤسای هیأت مدیره و یا دبیران اجرایی به نمایندگی نظام صنفی) تشكر و قدردانی بعمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، از عوامل و شاخص های مورد نظر در موفقیت بیشتر نظامهای صنفی در انجام وظایف و مأموریتها كه توسط دبیرخانه مركزی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است می توان به برنامه ریزی و تصمیم گیری های مناسب برای پیشبرد امور، ارتباط و تعامل مؤثر با مجموعه تعاون روستایی، جهادکشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، توجه ویژه به رعایت قوانین و مقررات، پیگیری در معرفی نظام صنفی به ادارات دولتی و كشاورزان، شركت در جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش كشاورزی، توسعه مشاركت اعضا در پیشبرد امور و ورود حرفه ای به مسایل و مشكلات بخش اشاره كرد. نظام صنفی های صنفی كه  در مرحله اول مورد تقدیر قرار گرفته اند عبارتند از:

1-دبیر اجرایی شهرستان ارومیه، آقای پرویزی

2-دبیر اجرایی شهرستان شبستر، آقای آزادشندی

3- دبیر اجرایی طرقبه و شاندیز، آقای موسوی نژاد

4-دبیر اجرایی شهرستان قزوین، آقای باقری

5-دبیر اجرایی شهرستان اصفهان، آقای ملك پور

6-عضو هیات مدیره شهرستان بهشهر، آقای خاكزاد رستمی

7-رئیس هیات مدیره شهرستان همدان،‌آقای سوزنچی

8-دبیر اجرایی شهرستان همدان،‌ خانم شعبانی

9-دبیر اجرایی شهرستان سیمرغ، آقای اسماعیل زاده

10-دبیر اجرایی شهرستان شازند، آقای مختاری

11-دبیر اجرایی شهرستان شاهرود،‌آقای باقری

12- دبیر اجرایی شهرستان فردوس، آقای محمدزاده

13- رئیس هیات مدیره شهرستان شهرضا،‌آقای رهنماییارسال در تاریخ چهارشنبه 23 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی
(تعداد کل صفحات:57) 1 2 3 4 5 6 7 ...